Middelbaar Beroepsonderwijs

Innovatie en excellentie als motor voor continuïteit

Om antwoord te blijven geven op de maatschappelijke vragen en daarbij de aansluiting met het werkveld te blijven organiseren, is innovatie van vitaal belang. Het effectief positioneren van uw instelling in onderwijs en werkveld vereist een scherpe focus op verschillende zaken. Waaronder excellentie van onderwijsaanbod, samenwerking met het werkveld en onderwijs-professionals en de bedrijfsvoering.

Tegen deze achtergrond staat het middelbaar beroepsonderwijs voor praktische uitdagingen waar wij vanuit Turner oplossingen bieden. Denk daarbij aan:

1) Publiek Private Samenwerking

2) Basis op orde in de administratieve bedrijfsvoering

3) Fusies en ontvlechtingen

laatstebatch-51

1) Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Co-productie is het nieuwe normaal in de onderwijssector. In toenemende mate wordt het succes van onderwijs bepaald door de mate waarin het werkveld betrokken wordt bij het verzorgen en organiseren van het onderwijs. Dat in samenwerkingsvormen een zakelijke en professionele opzet en aansturing randvoorwaardelijk zijn, wordt breed onderkend.

Vernieuwing in het onderwijs is een belangrijk doel van een Publiek Private Samenwerking (PPS). Om dit te bewerkstellingen is er een olievlekwerking nodig vanuit relatief kleine PPS-teams. Waarbij er spanning staat op de roep om ‘21st century skills’ en de vakkennis op operationeel niveau. Turner ontplooide met diverse opdrachtgevers initiatieven op het snijvlak van onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

laatstebatch-52

2) Basis op orde in de administratieve bedrijfsvoering

Excellent onderwijs vereist een excellente administratieve bedrijfsvoering. Een inefficiënte inrichting van de interne processen wordt soms veroorzaakt door versnippering in kleine opleidingen. Dit vaak in combinatie met veel locaties of door tegenvallende studentenaantallen.

Turner beschikt over veel expertise op het gebied van governance, financial en management control, roostering en studiesucces om hierin concrete hulp te kunnen bieden.

laatstebatch-53

3) Fusies en ontvlechtingen

Veranderingen in de onderwijsmarkt dwingen af dat instellingen samenwerken. Zo kunnen kleine opleidingen blijven voortbestaan of slagvaardiger oplossingen worden gevonden voor sector- of regiospecifieke onderwijsuitdagingen. Soms ook vraagt de markt om ontvlechting en schaalverkleining, zoals bij de vorming van MBO colleges.

Turner heeft ruime ervaring met het daadwerkelijk realiseren van de beoogde voordelen van samenwerking en ontvlechting, waarbij verandering in organisatie en cultuur hand in hand gaan.

“Door een gedegen veranderproces van de processen en de organisatie zijn de onderwijsdirecteuren eigenaar, is de financiële huishouding op orde en is het onderwijs in the lead
”.

Oege de Jong, CvB ID College

Publicaties

Het mbo werkt sinds 2015 met kwaliteitsafspraken. Voor deze afspraken heeft het ministerie van OCW thema’s voorgeschreven, zoals verbetering van de beroepspraktijkvorming en terugdringing van de voortijdige schooluitval.

Lees meer

De beweging waarbij beroepsonderwijs, overheden en bedrijfsleven steeds intensiever samenwerken is
onomkeerbaar.

Lees meer

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Alex Crezee

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Jeroen Visscher