Aegon Transitie Schade Zakelijk

Succes dankzij een door kernwaarden gedreven verkooptraject  Verzekeraar Aegon heeft het bedrijfsonderdeel voor zakelijke schadeverzekeringen tot niet-strategisch verklaard. Daarmee ontstond de behoefte aan een duidelijke visie op de mogelijkheden voor dit bedrijfsonderdeel. Turner werd gevraagd om het proces van ‘design of the end state’ en de transitie naar een andere verzekeraar te begeleiden.

Hogeschool Utrecht

Duurzame verbetering van het studiesucces Landelijk daalt het aantal hbo-studenten dat binnen 5 jaar een diploma behaalt en het percentage studenten dat voortijdig uitvalt of van studie wisselt is nog steeds hoog.

Top-vijf advocatenkantoor

Focus op waarde voor cliënten en efficiente werkprocessen levert professionals meer marge en hogere kwaliteit. Een van Nederlands grootste advocatenkantoren wil haar effectiviteit en efficiency in de dienstverlening naar clienten verbeteren.

NHL en Stenden

Samenwerkingsmodel en transitiepad voor fusie van hogescholen NHL en Stenden hadden de intentie tot een fusie uitgesproken. Maar hoe moest de fusieorganisatie eruit zien om de gezamenlijke ambities en kansen waar te maken? Turner heeft de CvB's ondersteund met het opzetten van een programmaorganisatie voor de ontwerpfase. En de regievoering op het totale programma gedaan op inhoud

ROC ID College

Transitie in het MBO: co-creatie met bedrijfsleven VID College en Turner hebben samen een omslag bereikt bij het domein Techniek & ICT. Hierbij wordt een aanzienlijk deel van het onderwijs direct met (soms ook bij) bedrijfspartners uitgevoerd.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Innovatie in toezicht houden en handhaven Maatschappij en overheid stellen steeds hogere eisen aan de effectiviteit en transparantie van de toezicht- en handhaving. Turner heeft de uitvoering van het verbeterplan van NVWA begeleid.

Belron/Carglass

Een toekomstbestendig businessmodel in onzekere tijden Belron Nederland - bekend van onder meer Carglass, Autotaalglas en GlasGarage - opereert in een krimpende markt. Er zijn steeds minder autoruiten die vervanging of reparatie nodig hebben. Turner heeft Belron ondersteund bij het vinden van een toekomstbestendig en groeigericht businessmodel.

Wolters Kluwer

De Legal & Regulatory divisie van Wolters Kluwer, een aanbieder van informatiediensten en oplossingen voor legal en tax professionals, heeft in Nederland als onderdeel van de transitie naar een effectieve Go-To-Market per klantsegment nieuwe bedieningsconcepten geïmplementeerd.
Meer werk