‘Dit boek bevat een schat aan goed gefundeerde inzichten en adviezen. Maar het wordt pas echt waardevol als je deze gaat testen in je eigen praktijk’ Ben Tiggelaar

Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren.

Organisaties staan midden in het nieuwe normaal. Organisaties verstoren zelf of worden verstoord. Continuïteit is geen vanzelfsprekendheid meer. In deze tijd geldt maar één wet: strategie = executie. Strategie-executie is het laatste competitieve voordeel. STRATEGIE = EXECUTIE is de nr.1 opdracht voor leidinggevenden, professionals en ondernemers. Voor gevestigde organisaties en voor snelgroeiende startups. In de private en de (semi-)publieke sector.

Organisaties die excelleren in strategie-executie starten de executie van kritische initiatieven 3 maanden sneller (lead-time-to-execution), realiseren 50% doorlooptijdverkorting in executie en innovatieprocessen en het belangrijkste, ze realiseren 15 – 25% meer van hun doelen.

Net zo interessant: ze vergroten elk jaar het vermogen, ‘de capability’ van de organisatie in strategie-executie. Deze organisaties hebben 1 taal en methode op de essenties van moderne strategie-executie.

Strategie = Executie is de publicatie van het gelijknamige onderzoek van Turner bestaande uit 60 deelnemende topbestuurders, 75 casestudies en 300 bronnen.

Strategie = Executie

Het onderzoek en de publicatie van de resultaten.

Wilt u meer exemplaren bestellen van Strategie = Executie?

Gebruik deze link voor de beste voorwaarden.

Aanbevelingen van 24 topbestuurders en wetenschappers over het boek Strategie = Executie

succesdashboard_S=E

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Jacques Pijl