De impact van hemelvaartsdag

Nee, ik doel niet op de geloofsbetekenis maar op de 1-2 dagen vrij volgende week. Vanaf donderdag 30 mei is er ook reductietijd in uw ziekenhuis. Ik wil u vragen: “bent u er klaar voor?”

Heeft u inzicht in de productiemutaties op poli, OK en beddenhuis in zomermaanden of andere vakantietijd? Heeft u beleid en bedrijfsvoering zo ingeregeld dat u dit opvangt en kansen benut?

Denk hierbij ook aan de schoolvakanties in de zomer, welke van oudsher als klassieke reductietijd wordt beschouwd. Maar ook de gevolgen van een tijdelijke OK sluiting vanwege personeelstekort.

Hoe ziet die bedrijfsvoering in reductietijd eruit? Geen of beperkte spreekuren op de polikliniek, het vaste reductieprogramma op de OK en weekenddiensten op de kliniek?

Waarom inzicht in uw productie in reductietijd belangrijk is: De patiënt, de kosten en de omzet.

  • Reductietijd heeft impact op toegangstijd en wachttijd. Het heeft invloed op het aantal weken voordat de patiënt bij een specialist op de polikliniek terecht kan. En daarnaast de tijd dat een patiënt na aanvraag moet wachten op de ziekenhuisopname en ingreep.
  • Reductietijd heeft impact op de kosten. De voornaamste kostenpost van personele inzet wordt afgebouwd middels reductieroosters op de OK, Poli en Kliniek. In de tijd van huidige personeelsschaarste kunt u uw personeel op andere onmisbare momenten goed gebruiken. En wat betekent dit voor de inzet op uw ondersteunende afdelingen? Apotheek bereidingen, Radiologie, Lab testen, ondersteunende diensten als patiëntvervoer en opnamebureau.
  • Reductietijd heeft impact op de omzet van uw ziekenhuis. Om de plafonds, afgesproken met de zorgverzekeraars, en de daaruitvolgende begroting te evenaren, is het van belang om grip te hebben op de stand van uw productie. Inclusief periodes van reductie zou hoeveel % van de begrote jaarlijkse productie per vakgroep op 1 juni moeten zijn voltooid? Welke aanpassingen kunt u in de roosters doen om productie bij te sturen? Remmen of gas geven?

Stap er niet overheen, laat de potentie niet liggen. Je kunt je dat eigenlijk niet veroorloven in deze tijd van personeelsschaarste en omzetplafonds. Maak het inzichtelijk, bespreekbaar en gedragen door de bedrijfsvoering. Kijk er samen met elkaar en een ‘kritische vriend’ naar. De gezondheidswinst ligt voor het oprapen.

Alvast een goed hemelvaartsweekend!

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Jonathan van den Broek