Artificial Intelligence

10 tips om AI werkend te krijgen binnen jouw organisatie

Steeds meer financiële instellingen investeren in Artificial Intelligence. Toch zijn lang niet alle deze AI-initiatieven zo succesvol als gehoopt. Hoe kan dat? En wat kun je als manager of bestuurder doen om AI werkend te krijgen binnen jouw organisatie? Frits Korthals Altes en Egbert Clevers geven 10 aanbevelingen voor strategie-executie voor AI.

10 aanbevelingen voor de executie van je AI-strategie

Steeds meer financiële instellingen investeren in Artificial Intelligence en ontwikkelen zelf afdelingen, functies en competenties hiervoor. Toch zijn lang niet alle deze AI-initiatieven zo succesvol als gehoopt. Hoe kan dat? En wat kun je als manager of bestuurder doen om AI werkend te krijgen binnen jouw organisatie? 

1. Bepaal je focus

Er zijn talloze succesvolle toepassingen van AI te vinden in, ook in de financiële sector. Van het chatten met een klantenservice bot tot het afhandelen van verdachte transacties. Dit generieke karakter is meteen de achilleshiel: welke toepassingen dragen nu echt bij aan het succes van de organisatie?

Een goede AI-strategie maakt dat inzichtelijk. Het schetst hoe AI de organisatie versterkt. Dat kan via voor-de-hand-liggende toepassingen zijn, zoals AI voor optimale afhandeling van klantcontacten of het vereenvoudigen van het KYC-proces. Belangrijker zijn de toepassingen waarin de organisatie uniek en onderscheidend is van concurrenten. Denk aan de inzet van AI in de krediet- of risicoacceptatie, het risicomanagement of optimaliseren van de klantwaarde.

Pas als je duidelijk kunt maken op welke gebieden je de meeste toegevoegde waarde verwacht, kun je investeringen, voortgang en baten sturen en monitoren. Focus, dus.

2. Activeer je medewerkers

Voor veel mensen is AI nog steeds een abstract begrip. Veel mensen plaatsen AI dan ook buiten zichzelf. Veel mensen denken dat ze zelf geen rol in AI spelen. Zo’n houding staat succesvolle toepassing van AI in de weg.

Verander die houding door mensen te betrekken bij AI. Start met een grootse (online) hackathon, moonshot of ander event. Het gaat niet zo zeer om het resultaat daarvan; wereldproblemen lossen we echt niet op na één sessie. Nee, het gaat hier om het proces dat je mensen doormaken. Dat ze inzien dat zij onderdeel kunnen zijn van vernieuwing en inzet van nieuwe technologie. Dat zij onderdeel zijn van een groter verhaal.

3. Plaats een AI-afdeling direct onder de top

AI raakt dus iedereen. Maar wat van iedereen is, is van niemand. Zet daarom een centrale afdeling of team op met een duidelijke verantwoordelijkheid, bijbehorend budget en mandaat. Gesitueerd in de top van de organisatie, zodat voor iedereen het belang van AI duidelijk is en de kennis over algoritmes en toepassingen is gecentraliseerd.

 

Natuurlijk, AI zal een rol spelen in alle onderdelen van de organisatie. Op termijn wil je deze structuur wijzigen. Dan is AI een standaard gereedschap dat afdelingen en managementteams kunnen en willen toepassen. Dan vinden experts uit het centrale team hun weg naar andere plekken in de organisatie. Tot die tijd is een centrale aansturing – door iemand met voldoende senioriteit om de organisatie écht in beweging te krijgen – cruciaal om succesvolle toepassingen te realiseren.

4. Zet Data Governance op de kaart

Data Governance; voor de meeste mensen een oersaai onderwerp. Toch is het van levensbelang voor succesvolle toepassing van AI. Data is immers de grondstof van AI. Je moet dus processen en verantwoordelijkheden inrichten zodat de juiste data wordt verzameld en dat de kwaliteit ervan is gewaarborgd. Bovendien gaat het in veel gevallen om persoonsgegevens, waarbij ook de privacy en veiligheid geborgd moeten zijn. En als daar fouten in worden gemaakt, wordt dat opeens een hot topic.

 

Binnen (en buiten) de sector is al veel ervaring met Data Governance waarop je kunt voortborduren. Vaak wordt gekozen voor een model met decentrale Data Stewards, om kennis over de totstandkoming van data te borgen, die rapporteren aan een centrale Data Governance Manager, met voldoende macht en invloed om de Data Stewards te ondersteunen in hun werk om de datakwaliteit te verbeteren.

5. Bepaal de prioriteiten voor IT

Financiële instellingen hebben de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in digitalisering. Toch is dat nog onvoldoende. Voor succesvolle toepassing van AI moeten IT-systemen op een andere manier data gaan verzamelen en beschikbaar stellen voor analyse.

 

Dat vergt niet alleen de aanpassing van de systeemarchitectuur en werkwijze, maar ook de introductie van nieuwe technologie. Dit zal ongetwijfeld (deels) samenvallen met nog lopende digitaliseringstrajecten. Delen hiervan zullen moeten worden aangepast of worden versneld. Maar wat heeft precies prioriteit? De bovengenoemde AI-strategie helpt om te focussen.

Samen leren van AI?

Hoe kan jouw organisatie nou echt die kansen van AI benutten? Speciaal voor leidinggevenden van AI en data science afdelingen in de financiële sector organiseert Turner een serie ronde tafels. Leren van elkaars knelpunten en oplossingen. De setting is kleinschalig en vertrouwelijk.

6. Investeer in mensen en ontwikkel talent

Werving ligt natuurlijk voor de hand. Voor een afdeling die zich bezig gaat houden met AI zijn nieuwe vaardigheden nodig. Steeds meer afgestudeerden bezitten deze vaardigheden, maar vraag overtreft nog altijd het aanbod. Bovendien is bij deze lichting is geld meestal niet de enige drijfveer. Het loont om na te denken over de maatschappelijke meerwaarde van hun werk en de faciliteiten die je deze nieuwe generatie biedt.

Naast investeren in nieuwe mensen, moet je ook kijken naar het bestaande personeelsbestand. Ook hierin zijn investeringen nodig om mensen vertrouwd te maken met AI en mensen bewust te maken van de manieren waarop ze AI effectief kunnen toepassen in hun werkzaamheden. Niet iedereen zal mee kunnen in deze verandering. Innoveren doe je immers met innovatieve mensen.

7. Word onderdeel van een ecosysteem

AI is volop in ontwikkeling; er gebeurt te veel in de wereld om bij te houden door een centraal team. Als je onderdeel wordt van een ecosysteem blijf je makkelijker op de hoogte van ontwikkelingen die relevant zijn voor jouw sector.

Zo kun je relevante ontwikkelingen in het veld op afstand te volgen en snel expertise mobiliseren wanneer zich bedrijfsspecifieke kansen voor doen. De uitwisseling tussen gelijkgezinden heeft ook een positief effect op de motivatie en werkbeleving van een team. En dat is een groot voordeel op een concurrerende arbeidsmarkt.

8. Ga sturen op data

Investeer in die slimme koppen en die betrouwbare data, maar AI wordt pas écht effectief als je het ook gebruikt voor slimmere en snellere besluitvorming. Data Driven Decision Making; het is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je beslist op basis van data, kun je beslissingsbevoegdheden lager in de organisatie neerleggen. Dat heeft natuurlijk enorme impact op je middenmanagement. Verwacht dus weerstand.

 

Geef daarom zelf het goede voorbeeld. Ga zelf sturen op data. Delegeer beslissingsbevoegdheid aan het management. Zodat zij hetzelfde kunnen doen.

9. Creëer meerjarige budgettaire ruimte

Er moet een hoop gebeuren om AI werkend te krijgen. Het is onvermijdelijk dat de ingeslagen weg een keer ter discussie wordt gesteld. Natuurlijk is het logisch om tussentijds bij te sturen, geen probleem. Maar wees eerlijk en schets vooraf realistische tijdslijnen en kosten. Alle aanpassingen kosten nou eenmaal tijd en geld.

 

Heb dan ook oog voor de baten: richt het batenmanagement in. Zorg ervoor dat de verbeteringen die AI brengt ook gekwalificeerd en gekwantificeerd worden. Zo ontstaat er een evenwichtig beeld en kan gericht worden bijgestuurd. Op basis van data.

10. Zorg voor het eerste succes

De executie van de AI-strategie gaat niet over een nacht ijs en via batenmanagement houd je de voordelen op de radar. Zorg ook dat je snel successen deelt met je medewerkers. Je hebt hen groots betrokken, dus maak die verwachtingen ook waar. Laat binnen drie maanden een concrete doorbraak zien, dat stimuleert de motivatie.

De uitdaging is om steeds te balanceren met twee snelheden. Het resultaat op de korte termijn en het realiseren van structuren op een wat langere termijn. Het een kan niet zonder het ander.

Alle inzichten over Artificial Intelligence van onze specialisten.

Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

AI in het onderwijs: ‘Je kunt morgen aan de slag’

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs, maar de snelle opkomst van ChatGPT en andere platforms dwingt onderwijsinstellingen serieus na te denken hoe ze deze nieuwe technologie gaan gebruiken.

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Werkgroep Onderwijs: de quadrupel helix in actie

Turner heeft zich verbonden aan de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Eind 2020 is Turner’s Jeroen Visscher de werkgroep Onderwijs gestart, waarin onderwijs, onderzoek en overheid zich samenwerken om AI zinvol in te zetten ten gunste van studenten en docenten. De werkgroep startte dan ook met een serie ronde tafel sessies, samen met docenten en studenten. Hoe is dat gegaan? En wat heeft dat opgeleverd?​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Opening Maand van de AI in het Onderwijs

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is mede-organisator van de Maand van de AI in het Onderwijs. De maand juni staat dan ook bomvol (online) evenementen om de bewustwording van AI in het onderwijs te vergroten. Tijdens de openingssessie kwamen de belangrijkste onderwerpen aan bod.

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Juni, de Maand van de AI in het Onderwijs

Jeroen Visscher leidt binnen de Nederlandse AI Coalitie de Werkgroep Onderwijs. In juni organiseert de werkgroep de Maand van de AI in het Onderwijs. Samen met SURF en Het Versnellingsprogramma staat er nu een tjokvol programma over kunstmatige intelligentie in het onderwijs.​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

10 tips om Artificial Intelligence werkend te krijgen binnen jouw organisatie

Steeds meer financiële instellingen investeren in Artificial Intelligence. Toch zijn lang niet alle deze AI-initiatieven zo succesvol als gehoopt. Hoe kan dat? En wat kun je als manager of bestuurder doen om AI werkend te krijgen binnen jouw organisatie? Frits Korthals Altes en Egbert Clevers geven 10 aanbevelingen voor strategie-executie voor AI.​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Schaalbare AI-oplossingen voor onderwijs

Turner’s Jeroen Visscher heeft zich aan de Nederlandse AI Coalitie verbonden als trekker van de werkgroep onderwijs. De afgelopen tijd heeft hij een team van betrokkenen uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid verbonden aan deze werkgroep. Tijd om kennis te maken met een van de werkgroepleden van het eerste uur: Gerdinand Bosch, de CIO van Avans Hogeschool.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

Veelbelovende start van de werkgroep Onderwijs

Maandag 23 november was de officiële kick-off van de werkgroep Onderwijs van de NLAIC. Zo’n 225 deelnemers deden mee aan de sessie. Enthousiaste en betrokken deelnemers die willen bouwen aan de toepassing van Artificial Intelligence in het onderwijs. Welke stappen hebben we samen gezet?

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

Kick-off Werkgroep Onderwijs

Hoe kan AI precies bijdragen aan beter onderwijs en het beter benutten van talent? En hoe kun je omgaan met bedreigingen van AI? Dat wordt nog weinig concreet, zien we.

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

5 data governance tips

Artificial Intelligence 5 Data governance tips: maak van je ‘data lake’ geen ‘data swamp’ Turner’s Frits Korthals Altes ziet veel organisaties die aan de slag

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE