Artificial Intelligence

5 Data governance tips: maak van je ‘data lake’ geen ‘data swamp’

Turner’s Frits Korthals Altes ziet veel organisaties die aan de slag gaan met ‘data lakes’ waarmee zo’n beetje alle data waarover een organisatie beschikt toegankelijk wordt. Maar zonder goed data governance verdrink je al gauw in de data. Hij geeft vijf tips om van je ‘data lake’ geen ‘data swamp’ maken.

Zo voorkom je dat je verdrinkt je ‘data lake’

De beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data is een van de drijvende krachten achter de opkomst van Artificial Intelligence (AI). Denk aan contactmomenten met klanten, patiënten of studenten. Aan aankopen, transacties of opnames. Aan financiële gegevens. Aan procesgegevens. Veel organisaties werken aan ‘data lakes’ waarin gegevens uit alle hoeken en gaten van het bedrijf of de instelling bij elkaar komen.

Geen moeras

Toch zorgt gecentraliseerde gegevensopslag alleen niet voor een succesvol fundament voor AI-initiatieven. Je hebt naast deze ‘ruwe’ data ook meta-informatie nodig: wat beschrijven de gegevens? Waar komen de gegevens vandaan? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Welke bewerkingen zijn erop gedaan? Zonder deze meta-gegevens verandert je ‘data lake’ al snel in een ‘data swamp’: een grote hoeveelheid data waar die je eigenlijk niet zinvol kunt inzetten.

Ronde tafel donderdag 19 november

Hoe kan jouw organisatie nou echt die kansen van AI benutten? Kom naar het rondetafelgesprek, speciaal voor leidinggevenden van AI en data science afdelingen in de financiële sector. Leren van elkaars knelpunten en oplossingen. De setting is kleinschalig en corona-proof.

Data governance

Om data bruikbaar en beschikbaar te kunnen maken, moet je de levenscyclus van data goed beheersen. Dat noemen we Data Governance. Voor veel organisaties is dit een nieuw terrein dat ontwikkeld moet worden. Hoe richt je dat in? Hoe ver moet je gaan in de beheersing van je data? Wat moet er allemaal gebeuren?

Met deze vijf tips voorkom je dat je ‘data lake’ een ‘data swamp’:

  1. Richt je Data Governance organisatie in aan de hand van drie kernelementen:
    1. Stel een Data Management Manager (DMM) aan die de eindverantwoordelijk is en voldoende macht en invloed heeft om besluiten ten aanzien van databeheer te nemen.
    2. Stel een Data Steward aan per domein, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Data Management binnen een specifiek domein. Binnen het domein is de Data Steward een expert, kent de processen en de systemen en de wijzigingen daarin gepland zijn – of die nodig zijn. Gegevens over klantcontact kennen nu eenmaal een andere dynamiek en context dan facturen en betalingen.
    3. Een overlegstructuur waarbinnen Data Stewards ervaringen en knelpunten uitwisselen en de Data Management Manger besluiten neemt en prioriteiten stelt

Ontmoet de auteurs

Alle inzichten over Artificial Intelligence van onze specialisten.

Artificial Intelligence
mkan

10 tips om Artificial Intelligence werkend te krijgen binnen jouw organisatie

Steeds meer financiële instellingen investeren in Artificial Intelligence. Toch zijn lang niet alle deze AI-initiatieven zo succesvol als gehoopt. Hoe kan dat? En wat kun je als manager of bestuurder doen om AI werkend te krijgen binnen jouw organisatie? Frits Korthals Altes en Egbert Clevers geven 10 aanbevelingen voor strategie-executie voor AI.​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Schaalbare AI-oplossingen voor onderwijs

Turner’s Jeroen Visscher heeft zich aan de Nederlandse AI Coalitie verbonden als trekker van de werkgroep onderwijs. De afgelopen tijd heeft hij een team van betrokkenen uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid verbonden aan deze werkgroep. Tijd om kennis te maken met een van de werkgroepleden van het eerste uur: Gerdinand Bosch, de CIO van Avans Hogeschool.

Lees meer »
Artificial Intelligence
dvanroon

Veelbelovende start van de werkgroep Onderwijs

Maandag 23 november was de officiële kick-off van de werkgroep Onderwijs van de NLAIC. Zo’n 225 deelnemers deden mee aan de sessie. Enthousiaste en betrokken deelnemers die willen bouwen aan de toepassing van Artificial Intelligence in het onderwijs. Welke stappen hebben we samen gezet?

Lees meer »
Artificial Intelligence
dvanroon

Kick-off Werkgroep Onderwijs

Hoe kan AI precies bijdragen aan beter onderwijs en het beter benutten van talent? En hoe kun je omgaan met bedreigingen van AI? Dat wordt nog weinig concreet, zien we.

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

5 data governance tips

Artificial Intelligence 5 Data governance tips: maak van je ‘data lake’ geen ‘data swamp’ Turner’s Frits Korthals Altes ziet veel organisaties die aan de slag

Lees meer »
Ziekenhuis onderzoek
Artificial Intelligence
mkan

Innoveren met data in de zorg?

Artificial Intelligence Innoveren met data in de zorg? Olie eerst de machine. Turner’s zorgexpert Egbert Clevers ziet al prachtige voorbeelden van innovaties met data in

Lees meer »
research heathcare
Artificial Intelligence
mkan

AI voorbij het experiment brengen?

Artificial Intelligence AI voorbij het experiment brengen? Het begint met focus. Turner’s Frits Korthals Altes schrijft in zijn nieuwste blog over Artificial Intelligence (AI). Hoe

Lees meer »
Turner Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
mkan

Big data en AI: waar sta jij?

Big data en AI: waar sta jij?
Turner’s data scientist Egbert Clevers mijmert in de auto over de alomtegenwoordigheid van big data en AI. Iedereen gebruikt AI. Maar hoeveel organisaties zetten AI zelf actief in om te vernieuwen, te verbeteren en te innoveren? En waar sta jij eigenlijk?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK
Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl