Artificial Intelligence

AI voorbij het experiment brengen? Het begint met focus.

Turner’s Frits Korthals Altes schrijft in zijn nieuwste blog over Artificial Intelligence (AI). Hoe kom je voorbij de ene geslaagde experiment? Hoe krijg je AI echt werkend voor de hele organisatie? Dat lukt alleen als er ook een scherpe visie aan ten grondslag ligt, betoogt Frits.

AI voorbij het experiment brengen? Het begint met focus.

Er zijn talloze succesvolle toepassingen van AI te vinden in diverse sectoren. Van het opsporen van kanker op CT-scans tot het bestrijden van financiële criminaliteit. Van adaptief leren tot het voorspellen van faillissementen. AI staat dan ook hoog genoteerd op de prioriteitenlijstjes van topbestuurders.

Voorbij het experiment

Organisaties starten vaak met het benoemen van sleutelfiguren voor AI en het aantrekken van talent, waarna al snel de eerste geslaagde experimenten volgen. De eerste successen worden gevierd en AI wordt tastbaar voor alle betrokkenen. Toch begint nu pas de echte uitdaging: hoe schalen we deze experimenten op en zorgen we voor duurzame resultaten met AI?

Hiervoor moet AI een vaste rol krijgen in de dagelijkse operatie. De organisatie moet bereid zijn om de bestaande werkwijze te wijzigen en de processen aan te passen. Niets is frustrerender dan meewerken aan een geslaagd experiment en zien dat dit doodbloedt. Zonde van het tijd, geld en talent. Het is dus belangrijk om snel door te pakken met veranderingen in de dagelijkse operatie. Om AI in te zetten voor duurzame resultaten.

Wat is Artificial Intelligence?

In populair gebruik gaat "AI" over computers die zélf kunnen leren, onder beperkte invloed van de mens. Officieel is de term AI echter stukken breder, en is zelfs iedere simpele als/dan-constructie een vorm van AI.

Focus

Maar hoe neem je de organisatie mee in deze verandering? Dat lukt het beste met een overtuigende visie op AI. Schets geen verre toekomstbeelden, maar maak het specifiek. Hoe helpt AI de organisatie verder? Op welke aspecten precies? Die focus moet onderdeel zijn van de visie. Focus is van levensbelang om snelheid te geven aan opschaling en het beheersen van kosten. Focus creëert ook aandacht en motiveert talent.

Focus zorgt voor een versnelling in de opbouw van domein expertise en relevante dataverzamelingen. Immers, niet alle data van een organisatie is even relevant voor het focusgebied. Dan hoeven niet ‘alle’ gegevens van een organisatie onder hetzelfde strikte regime van Data Governance te vallen. Onderzoek laat zien dat een dergelijke aanpak tot 50% scheelt in de tijd die data-teams hiermee bezig zijn. Hierdoor kun je AI toepassingen sneller een goedkoper realiseren. 

Ronde tafel donderdag 19 november

Hoe kan jouw organisatie nou echt die kansen van AI benutten? Kom naar het rondetafelgesprek, speciaal voor leidinggevenden van AI en data science afdelingen in de financiële sector. Leren van elkaars knelpunten en oplossingen. De setting is kleinschalig en corona-proof.

Groeipad

Nadat resultaten zichtbaar worden in de bedrijfsvoering, komt het moment om de blik weer te verbreden. Om nieuwe expertise te ontwikkelen en dataverzamelingen te verbreden. Zo zorgt een scherpe visie op de toepassing van AI met de juiste focus voor een stevig gefundeerd iteratief groeipad.

Alle inzichten over de Artificial Intelligence van onze specialisten.

Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

AI in het onderwijs: ‘Je kunt morgen aan de slag’

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs, maar de snelle opkomst van ChatGPT en andere platforms dwingt onderwijsinstellingen serieus na te denken hoe ze deze nieuwe technologie gaan gebruiken.

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Werkgroep Onderwijs: de quadrupel helix in actie

Turner heeft zich verbonden aan de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Eind 2020 is Turner’s Jeroen Visscher de werkgroep Onderwijs gestart, waarin onderwijs, onderzoek en overheid zich samenwerken om AI zinvol in te zetten ten gunste van studenten en docenten. De werkgroep startte dan ook met een serie ronde tafel sessies, samen met docenten en studenten. Hoe is dat gegaan? En wat heeft dat opgeleverd?​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Opening Maand van de AI in het Onderwijs

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is mede-organisator van de Maand van de AI in het Onderwijs. De maand juni staat dan ook bomvol (online) evenementen om de bewustwording van AI in het onderwijs te vergroten. Tijdens de openingssessie kwamen de belangrijkste onderwerpen aan bod.

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Juni, de Maand van de AI in het Onderwijs

Jeroen Visscher leidt binnen de Nederlandse AI Coalitie de Werkgroep Onderwijs. In juni organiseert de werkgroep de Maand van de AI in het Onderwijs. Samen met SURF en Het Versnellingsprogramma staat er nu een tjokvol programma over kunstmatige intelligentie in het onderwijs.​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

10 tips om Artificial Intelligence werkend te krijgen binnen jouw organisatie

Steeds meer financiële instellingen investeren in Artificial Intelligence. Toch zijn lang niet alle deze AI-initiatieven zo succesvol als gehoopt. Hoe kan dat? En wat kun je als manager of bestuurder doen om AI werkend te krijgen binnen jouw organisatie? Frits Korthals Altes en Egbert Clevers geven 10 aanbevelingen voor strategie-executie voor AI.​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Schaalbare AI-oplossingen voor onderwijs

Turner’s Jeroen Visscher heeft zich aan de Nederlandse AI Coalitie verbonden als trekker van de werkgroep onderwijs. De afgelopen tijd heeft hij een team van betrokkenen uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid verbonden aan deze werkgroep. Tijd om kennis te maken met een van de werkgroepleden van het eerste uur: Gerdinand Bosch, de CIO van Avans Hogeschool.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

Veelbelovende start van de werkgroep Onderwijs

Maandag 23 november was de officiële kick-off van de werkgroep Onderwijs van de NLAIC. Zo’n 225 deelnemers deden mee aan de sessie. Enthousiaste en betrokken deelnemers die willen bouwen aan de toepassing van Artificial Intelligence in het onderwijs. Welke stappen hebben we samen gezet?

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

Kick-off Werkgroep Onderwijs

Hoe kan AI precies bijdragen aan beter onderwijs en het beter benutten van talent? En hoe kun je omgaan met bedreigingen van AI? Dat wordt nog weinig concreet, zien we.

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE