Column Peter de Bruin

'De patiënt loslaten'

De zorg in Nederland is hoogwaardig. Toch kost het veel geld en mensen die we niet hebben. Kan het beter? Ja, maar dan is samenwerken het devies. Dat lukt moeizaam door de vele mijn-dein discussies over geld, data, systemen etc., gevoed door de verantwoordelijkheid van ‘mijn’ patiënt. Samenwerken kan alleen met / door bestuurders en medici die vooruit willen door het oude los te laten.

De kwaliteit van de zorg in Nederland neemt toe, maar de kosten stijgen harder, inmiddels meer dan 100 miljard euro (13,3% van het BNP). Arbeidskrapte en ziekteverzuim zijn in zorg en welzijn relatief hoog. Er werken 1,4 miljoen mensen, maar dat is niet genoeg. Velen lopen de gaten van anderen dicht, hetgeen mogelijk dat enorme ziekteverzuim verklaart. Dit gaat dus fout. Het zorginfarct is vrijwel onafwendbaar.

Gelukkig staat de zorg bol van initiatieven voor betere zorg tegen lagere kosten. Laat ik een aantal van de wat grotere concepten noemen (verre van volledig): gedeelde zorg, passende zorg, samen beslissen, regiozorg, JZOJP, ketenzorg, circulaire zorg, duurzame zorg, VBHC, … En er zijn vele honderden kleinere initiatieven. Allemaal goed bedoeld, maar wel erg gefragmenteerd.

Opschalen blijkt lastig, er is veel ‘not invented here’ en, dientengevolge, vinden velen het eigen wiel uit. De meeste verbeteringen zijn inhoudelijk niet echt ingewikkeld maar we krijgen ze niet verbonden. Er zijn veel eilanden en silo’s in de zorgketen. Waarom werkt de zorg niet samen?

Dat komt door de vele ‘mijn/dein’ discussies. Mijn/dein data, mijn/dein budget, mijn/dein systeem, …., en daarachter schuil gaat mijn ofdein patiënt. We noemen ‘de patiënt centraal’ maar we bedoelen ‘mijn patiënt’. In de eigen silo. Verantwoordelijkheid voor de patiënt, de eed van Hippocrates, heeft de verkokering in de zorg geïnstitutionaliseerd.

Er zijn echt wel veel overlegorganen, samenwerkingsconstructies, tafels, platforms, experimenten, verenigingen, etc, …, allemaal plaatsen waar wordt getracht uit te gaan van ‘onze patiënt’ in plaats van ‘mijn patiënt. Gestimuleerd door wetgeving en geldpotjes komen partijen samen om betere zorg te ontwerpen. Het van papier halen, realiseren, is echter lastig. Vele discussies verder keren we veelal onverrichterzake terug naar onze eigen silo’s.

Hoe verder, waar zit de doorbraak? We doorbreken dit disfunctionele aspect in het DNA van de zorg door de hokjes los te Laten. Een zorginfarct is alleen afwendbaar als we echt gaan verbinden en pas stoppen als de samenwerking af is. Daarvoor moeten we transparant zijn met data en geldstromen. Daarvoor moeten we gegevensuitwisseling gemakkelijk maken (de politiek is gelukkig dichtbij een besluit). Daarvoor moeten we één verhaal hebben voor ‘onze’ patiënt, centraal in de hele keten. Die zorgketen serieus nemen, van preventie tot palliatieve zorg. Daarvoor moeten we met nieuwe technologie / digitalisering meer zelfhulp realiseren en eenvoudige zorg en monitoring afvangen. Maar daarvoor hebben we vooral bestuurders en medici nodig die iets durven kwijt te raken.

We moeten, paradoxaal genoeg, de patiënt loslaten! Of, preciezer, het hokje dat we om ‘onze’ patiënt zetten, loslaten. Verantwoordelijkheid voor de patiënt nemen we sámen. Vertrouwen in elkaar, dat helpt.

De regio is voor deze samenwerking precies het goede aangrijpingspunt. Landelijke coördinatie is te hoog over en lokaal kan geen schaal worden bereikt om alle zorg kwalitatief hoogwaardig en efficiënt te realiseren. Ketenintegratie in de regio. Kom met alle partijen aan tafel, zonder weg terug. Ben bereid in te leveren voor het grotere geheel. We kunnen de nieuwe zorg pas vastpakken als we de oude zorg loslaten. Laat in de zorgketen dus de patiënt los, ten bate van alle patiënten.

Meer blogs

Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Van ‘Courtroom’ naar ‘Extented Boardroom’

Peter de Bruin pleit in zijn laatste column voor een brede vertegenwoordiging in de Boardroom. De tegenwoordige gang naar de Courtroom en ander activisme om tot andere belangenafweging te dwingen, polariseert en werk dus niet. Duurzaam evenwicht vergt verbinding, geen verontwaardiging.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Voordoen’

Organisaties zijn in een staat van permanente verandering. Dat doet steeds meer aanspraak op ieders veerkracht, een zeer waardevolle competentie. Maar ook iets om zuinig op te zijn. Het houdt een keer op. Directies die het als één team goed voordoen om politiek gedoe te minimaliseren, investeren in de veerkracht die de organisatie nodig heeft voor dé succesfactor van deze tijd; verandervermogen.

Lees meer »
Blog
Alexander Bruinsma

Strategie Executie in een Agile wereld DEEL II

Strategie-executie in een agile wereld. Hybriden: kunnen Agile methoden en andere methoden samenwerken? Een vals dilemma. Gelukkig is de tijd voorbij waarbij het dogma ‘Agile of niets’ heerste bij grootschalige veranderingen. Pragmatiek op basis van de aard van de beoogde verandering maakt een comeback.

In blog II over strategie-executie in een Agile wereld pleiten Antal Ruiter en Jacques Pijl ervoor om bij pogingen om organisaties te veranderen een hybride benadering toe te passen. Strategie-executie gaat over het realiseren van voordelen. Methoden zijn enkel een middel tot het doel.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Sluipcrisis’

Peter de Bruin beweert dat we alleen samen uit alle crises kunnen komen. Maar we zijn verwend en wijzen vooral naar de ander. Wijzen op de tweedeling polariseert en verlamt, waardoor de onafwendbare problemen als een sluipmoordenaar op ons af zullen komen.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Begeistert’

Wat is de essentie van het realiseren van een droom die groter is dan jezelf? Door een ode aan de Duitse voetbalcoach Jurgen Klopp van het Engelse Liverpool legt Peter de Bruin uit dat aantrekkingskracht komt met ziel en zaligheid.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Volg-ordening’

Veel stammenstrijd en oeverloze discussie over ordeningsvraagstukken en ogenschijnlijk principiële tegenstellingen zijn te voorkomen door er vooral een volgordevraagstuk in te ontdekken, betoogt Peter de Bruin in zijn recente column. Welke volgorde hebben we gisteren gekozen in het politiek ogenschijnlijke links-rechts dilemma?

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Schijnbijl’

Terwijl de wereld flink in brand staat beziet Peter de Bruin een mijn/dein kwestie dichter bij huis, in menig boardroom. Gevechten over verdelingen zijn van alle dag. Voer die dan ook, doe niet alsof de strijdbijl begraven is. Op tafel ermee.

Lees meer »
Blog
Alexander Bruinsma

9 leiderschapsprincipes van George Kohlrieser (deel II: Takeaways 4-6)

Succesvol leidinggeven aan strategie-executie? Deze 9 tijdloze gouden principes voor leiders zijn daarbij onmisbaar! Van professor George Kohlrieser, IMD Lausanne, wereldwijd beschouwd als dé autoriteit op het gebied van leiderschap en conflictmanagement. Lees in dit blog over principes 4-6: Conflictresolutie, leider als veilige basis en de kracht van taal. 

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Schoenlepel’

“Is mijn leider als een schoenlepel”, is een vraag die we ons wat Peter de Bruin betreft, regelmatig mogen stellen. Geen onmogelijke definities van leiderschap, maar een symbool voor alles dat een goede leider, qua aard en waarde(n), voor jou betekent. Wees gerust, en komt geen boek of tienpuntenlijstje,….:).

Lees meer »
The big why
Blog
Cor Barelds

Waarom het grote waarom niet genoeg is

Bij het formuleren van een strategie komen we onvermijdelijk bij de waaromvraag terecht. In bouwsteen 1 van het model dat ik uitwerk in mijn boek Strategie = Executie ontleden we de totstandkoming van de ambitie van organisaties.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Vakbroeders’

Peter de Bruin merkt in de praktijk in allerlei sectoren dat de maten in een maatschap elkaar moeilijk de maat nemen. Dat is het grootste risico op continuïteit. Weeg elkaars resultaten transparant, zo betoogt hij in deze column, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Fifty-fifty’

Peter de Bruin houdt een dringend pleidooi veel oeverloos principedebat op ogenschijnlijke tegenstellingen te vervangen door een belangrijke afspraak in ieders belang. Als beide uitersten voor 50% kloppen ligt ongeveer halverwege de respectvolle way-to-go om ons verder te brengen. We mogen op emotie zeker een been bijtrekken om dat soort afspraken te durven maken.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Lionel’

Wat doe je met een sterspeler in je team. Of met een non-valeur. En wat als je baas niet functioneert. Peter de Bruin heeft geleerd van Lionel Scaloni, de coach. Zonder zijn duidelijke teamrelaties en -opdracht was Argentinië geen wereldkampioen.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Aantrekkelijk’

Peter de Bruin beschouwt in zijn nieuwste column de wederzijdse aantrekkelijkheid van werkgevers en werknemers. Er ligt ook een maatschappelijke oorzaak onder de arbeidsmarktschaarste. De vrijheid te worden wie je bent vraagt wel degelijk om verantwoordelijkheid van de werknemer!

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Groen en geel’

‘Je bent niet je testuitslag’, betoogt Peter de Bruin in zijn meest recente column. Daarmee houdt hij een pleidooi voor ontwikkeling. Een managementtest levert feedback die, als het goed is, leidt tot een keuze voor ander (samenwerkings-)gedrag.

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE