Column Peter de Bruin

'Regelwijs'

In z’n meest recente column, regelwijs, beweert Peter de Bruin dat we regels en kaders beter moeten toepassen. Iets dat we (ook) in organisaties nogal eens moeilijk vinden. Niet te stug, niet te vrij. Hij wenst ons de regelwijsheid daartussen te laveren.

Op mijn wekelijkse hardlooprondje in het bos loop ik op een ruim 3 meter breed fiets-wandelpad een fietser tegemoet. De fietser rijdt recht op mij af. Hoewel ik uiterst links loop blijft hij volharden. Ternauwernood spring ik de berm in, de man stopt en hij verwenst mij van alles. Boos dat ik op het fietspad rende.

Natuurlijk heb ik wat van z’n gedrag gezegd, ik vrees niet helemaal zonder krachtterm, maar ik besloot vrij snel door te lopen. Geen land mee te bezeilen.

Wij mensen hebben kaders nodig. Op allerlei front. En regels. Anders functioneren we niet samen. Het verkeer is een mooi voorbeeld. Als iedereen maar wat doet is het snel een chaos. Maar andersom, als iedereen zich strikt aan de regels houdt, zijn er ook slachtoffers. Hóe je met regels omgaat is dus heel relevant. Stug, naar de letter, of meer invoelend, meegaand. Het is als het dilemma van de gemiddelde scheidsrechter; volgens de regel of in de geest van de wedstrijd. 

Ook in organisaties zijn regels aan de orde. Alle taken groter dan één persoon vergen werkafspraken over taakverdeling en overdracht. Coördinatie. Hoe groter de organisatie hoe complexer dat wordt. Dat zit zo; de coördinatielasten (coördinatiekosten) nemen toe met de schaal. De schaalvoordelen (hoe groter de schaal hoe lager de stuksprijs) worden daar deels weer mee teniet gedaan; er is dus een schaal waarin de kostprijs per product en coördinatiekosten samen optimaal laag zijn. 

Voor werkafspraken hebben de klassieke, in detail beschreven, taakomschrijvingen inmiddels veelal plaats gemaakt voor globalere functieomschrijvingen. In steeds meer organisaties is er voor teams zelfs alleen nog maar een resultaatgebied omschreven. Deze sturingsvorm gaat uit van een volwassen attitude, ervaren competenties en verantwoordelijkheid en een hoge identificatie met het einddoel. En, inverse, van een betrouwbare directie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft.

Veel medezeggenschapsorganen hebben moeite met deze vrijblijvende kaders omdat het willekeur en inconsequenties in zich herbergt. Dat klopt, en medewerkers dienen daartegen beschermd te worden. Er zijn voorbeelden zonder goed werkgeverschap, bijvoorbeeld daar waar bezuinigingen met personele gevolgen inconsequent bijgesteld worden. Toch is niet elke reorganisatie verdacht of elke directeur fout. Het altijd de regel voorop stellen is dus niet in het belang van de organisatie en de mensen die er werken. 

In alle gevallen waarin regels, kaders en afspraken gelden, of het nou gaat om het verkeer of om organisaties, is de gewetensvraag; heb jij de regels of hebben de regels jou? Volledige ‘regelvrij’ beperkt juist de vrijheid van anderen. Daarentegen geeft ‘regelstugheid’ wel een gehoorzaam geweten maar uiteindelijk ook geen vrede. We hebben regelwijsheid nodig om te laveren tussen stug en vrij. Een wijsheid die vordert met de jaren.

De man fietst en vloekt verder, helemaal verontwaardigd over wat hem is aangedaan. In het moment roep ik hem nog na dat hij voortaan beter thuis regels kan gaan handhaven. Ik geloof niet dat die verwensing goed aankwam:). Ook die wijsheid komt bij mij nog met de jaren.

Meer blogs

Artificial Intelligence
Cor Barelds

Hoe AI het distributiemodel van verzekeringen op zijn kop zet.

Spraak via generatieve Artificiële Intelligentie (AI) heeft het in zich het meest laagdrempelige en inclusieve distributiekanaal te worden voor het verkopen van verzekeringen. Dat AI een rol gaat spelen in de distributiemix van verzekeringen, daarover bestaat geen twijfel. Maar wanneer is het tijd voor actie? Frits Korthals Altes en Onno Zwaagstra leggen uit waarom het noodzakelijk is om nú de strategie-executie aan te passen en gebruik te maken van het vliegwieleffect.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Cor Barelds

Luister nu de podcast Make Sense of AI

Welkom bij ‘Making Sense of AI’, waar we de complexiteit van kunstmatige intelligentie ontrafelen en de diepgaande impact ervan op onze wereld onderzoeken. Elke aflevering duiken we in de spanning en belofte van deze transformatieve technologie, en proberen we te ontdekken hoe AI de ethiek, het bedrijfsleven, het onderwijs en daarbuiten opnieuw vormgeeft. Ga met ons mee terwijl we door de uitdagingen en kansen van de AI-revolutie navigeren en een hoopvolle visie voor de toekomst bieden.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Cor Barelds

Beleef Hackathon 2024: AI in het Onderwijs 2024

Op 12, 13 en 14 juni 2024 vond de derde editie van de Hackathon AI in het Onderwijs plaats. De Hackaton AI, georganiseerd door de Universiteit Twente en de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), bracht acht teams bij elkaar met één doel: de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door middel van slimme technologieën.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Cor Barelds

Hackathon AI: Professionalisering done right

Op 12, 13 en 14 juni 2024 vond de derde editie van de Hackathon AI in het Onderwijs plaats. De Hackaton AI, georganiseerd door de Universiteit Twente en de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), bracht acht teams bij elkaar met één doel: de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door middel van slimme technologieën.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

‘Dekt toezicht de lading wel?’

Is de functionele samenstelling van de RvC/RvT voldoende in lijn met de vele issues op het bord van het Bestuur en hun vele stakeholderrelaties? De vraag stellen is ‘m beantwoorden, stelt Peter de Bruin in zijn meest recente column. Een oplossing ligt besloten in integraal toezicht, waarbij kennis van transformaties van grote toegevoegde waarde is.

Lees meer »
Blog
Rick Munneke

Niets zo praktisch als een goed model

Iedereen vindt het normaal zaken als verkoop, logistiek, service en administratie als processen te beschouwen. Alleen bij strategie-executie lijkt het soms alsof mensen verwachten dat de beoogde resultaten en verandering als gebraden hanen uit de lucht komen vallen. Maar strategie-executie is ook ‘gewoon’ een proces.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

‘Stemmen op karakter’

Peter de Bruin signaleert een groeiende onbalans tussen een meerderheid die alleen voor zichzelf gaat en een minderheid die verantwoordelijkheid neemt groter dan dat. Kun je politici en instituties de schuld geven als je zelf niet meedoet, vraagt hij zich af. Zijn pleidooi, verklein de afstand door te kiezen: vóór! Stem op karakter!

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Van ‘Courtroom’ naar ‘Extented Boardroom’

Peter de Bruin pleit in zijn laatste column voor een brede vertegenwoordiging in de Boardroom. De tegenwoordige gang naar de Courtroom en ander activisme om tot andere belangenafweging te dwingen, polariseert en werk dus niet. Duurzaam evenwicht vergt verbinding, geen verontwaardiging.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Voordoen’

Organisaties zijn in een staat van permanente verandering. Dat doet steeds meer aanspraak op ieders veerkracht, een zeer waardevolle competentie. Maar ook iets om zuinig op te zijn. Het houdt een keer op. Directies die het als één team goed voordoen om politiek gedoe te minimaliseren, investeren in de veerkracht die de organisatie nodig heeft voor dé succesfactor van deze tijd; verandervermogen.

Lees meer »
Blog
Alexander Bruinsma

Strategie Executie in een Agile wereld DEEL II

Strategie-executie in een agile wereld. Hybriden: kunnen Agile methoden en andere methoden samenwerken? Een vals dilemma. Gelukkig is de tijd voorbij waarbij het dogma ‘Agile of niets’ heerste bij grootschalige veranderingen. Pragmatiek op basis van de aard van de beoogde verandering maakt een comeback.

In blog II over strategie-executie in een Agile wereld pleiten Antal Ruiter en Jacques Pijl ervoor om bij pogingen om organisaties te veranderen een hybride benadering toe te passen. Strategie-executie gaat over het realiseren van voordelen. Methoden zijn enkel een middel tot het doel.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Sluipcrisis’

Peter de Bruin beweert dat we alleen samen uit alle crises kunnen komen. Maar we zijn verwend en wijzen vooral naar de ander. Wijzen op de tweedeling polariseert en verlamt, waardoor de onafwendbare problemen als een sluipmoordenaar op ons af zullen komen.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Begeistert’

Wat is de essentie van het realiseren van een droom die groter is dan jezelf? Door een ode aan de Duitse voetbalcoach Jurgen Klopp van het Engelse Liverpool legt Peter de Bruin uit dat aantrekkingskracht komt met ziel en zaligheid.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Volg-ordening’

Veel stammenstrijd en oeverloze discussie over ordeningsvraagstukken en ogenschijnlijk principiële tegenstellingen zijn te voorkomen door er vooral een volgordevraagstuk in te ontdekken, betoogt Peter de Bruin in zijn recente column. Welke volgorde hebben we gisteren gekozen in het politiek ogenschijnlijke links-rechts dilemma?

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Schijnbijl’

Terwijl de wereld flink in brand staat beziet Peter de Bruin een mijn/dein kwestie dichter bij huis, in menig boardroom. Gevechten over verdelingen zijn van alle dag. Voer die dan ook, doe niet alsof de strijdbijl begraven is. Op tafel ermee.

Lees meer »
Blog
Alexander Bruinsma

9 leiderschapsprincipes van George Kohlrieser (deel II: Takeaways 4-6)

Succesvol leidinggeven aan strategie-executie? Deze 9 tijdloze gouden principes voor leiders zijn daarbij onmisbaar! Van professor George Kohlrieser, IMD Lausanne, wereldwijd beschouwd als dé autoriteit op het gebied van leiderschap en conflictmanagement. Lees in dit blog over principes 4-6: Conflictresolutie, leider als veilige basis en de kracht van taal. 

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Schoenlepel’

“Is mijn leider als een schoenlepel”, is een vraag die we ons wat Peter de Bruin betreft, regelmatig mogen stellen. Geen onmogelijke definities van leiderschap, maar een symbool voor alles dat een goede leider, qua aard en waarde(n), voor jou betekent. Wees gerust, en komt geen boek of tienpuntenlijstje,….:).

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE