Consultancy.nl | Onderwijs moet zich voorbereiden op blended toekomst

telefoon AI turner

Consultancy.nl schrijft over ons onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Het platform schreef over de aanbevelingen van onze onderwijsexperts. Wat is de beste onderwijs-mix in de toekomst? En hoe kun je dat als instelling het beste aanpakken?โ€‹

De toekomst van blended onderwijs is gestart

De toekomst van blended onderwijs is gestart

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is โ€˜blendedโ€™, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet? โ€‹

Turner publiceert onderzoek โ€˜De toekomst van blended onderwijs is gestartโ€™

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is โ€˜blendedโ€™, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet?โ€‹

‘Monitoring gevolgen van COVID-19 voor mbo en ho’

Minister van Engelshoven van het Ministerie van OCW maakt in haar brief aan de Tweede Kamer de balans op voor het mbo en hoger onderwijs. Zij schetst daarin gevolgen van COVID-19 voor studenten, medewerkers en instellingen in het mbo en ho. In de brief haalt zij de uitkomsten aan van ons onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers van 16 onderwijsinstellingen. Wat neemt de minister hiervan mee?

Nationale Onderwijsgids | ‘Onderzoek: welzijn studenten en docenten mbo onder druk’

Lessen uit de coronaperiode Nationale Onderwijsgids | ‘Onderzoek: welzijn studenten en docenten in het mbo onder druk’ Onderwijsplatform Nationale Onderwijsgids besteedt aandacht aan Turner’s onderzoek ‘Wat leert het mbo van de corona periode?’. Het gaat in op de uitkomsten van het onderzoek met veertien mbo-instellingen, HAS Hogeschool, Radboud Universiteit onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers. […]

MBO Today | ‘Corona zorgt voor blijvende verandering in onderwijs’

Lessen uit de coronaperiode MBO Today | โ€˜Corona zorgt voor blijvende verandering van onderwijsโ€™ MBO Today, het vakblad voor professionals en bestuurders in het mbo, besteedt aandacht aan Turner’s onderzoek ‘Wat leert het mbo van de corona periode?’. Het gaat in op de uitkomsten van het onderzoek van veertien mbo-instellingen samen met HAS Hogeschool, Radboud […]

MBO Raad | Welbevinden studenten en docenten onder druk wijst onderzoek uit

Lessen uit de coronaperiode MBO Raad | Welbevinden studenten en docenten onder druk wijst onderzoek uit De MBO Raad, de belangenorganisatie voor het mbo, besteedt aandacht aan Turner’s onderzoek ‘Wat leert het mbo van de corona periode?’. Het gaat in op de uitkomsten rondom het welbevinden van studenten en docenten die uit het onderzoek van […]

De Telegraaf | Mbo in problemen door weinig praktijklessen

Lessen uit de coronaperiode De Telegraaf | Mbo in problemen door weinig praktijklessen De Telegraaf besteedt aandacht aan het gebrek aan praktijklessen in het mbo als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek dat Turner samen met zestien onderwijsinstellingen onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers uitvoerde, wordt daarin ook aangehaald. Mbo in problemen door weinig praktijklessen […]