Onderwijsinnovatie onder hogescholen

Waarom onderwijsinnovatie hoog op de agenda zou moeten staan

We weten het allemaal.

Hogescholen staan voor de continue uitdaging om aan te sluiten op de veranderende vraag van werkveld en studenten. Onderwijsinstellingen formuleren allerlei ambities daartoe. Persoonlijke leerroutes met passende begeleiding, flexibilisering en digitalisering, leven lang ontwikkelen, 21st century skills, moderne didactiek et cetera.

We horen deze termen overal. 

En we horen ze al een paar jaar. Intussen signaleren we een toenemende noodzaak om voortgang te boeken met onderwijsinnovatie. Onderwijsinstellingen moeten zich steeds meer verantwoorden over de kwaliteit en prestaties – richting hun stakeholders en de maatschappij. En intussen betreden steeds meer nieuwe spelers met nieuwe manieren van leren de onderwijsmarkt. Met succes. Denk aan de populariteit van Massive Online Open Courses (MOOCS), zoals Kahn Academy, Coursera en edX.

Wij vroegen ons af: maken hogescholen voldoende meters? 

Onderzoek onder 25 bestuurders, directieleden en managers

Turner deed onderzoek naar de slagkracht van hogescholen als het gaat om onderwijsinnovatie. Wij spraken 25 bestuurders, directieleden en verander- managers van veertien hogescholen over de stand van onderwijsinnovatie. De resultaten van deze interviewronde hebben wij samengevat in dit document.

Marga Severs

Martijn Babeliowsky