Professional Services

How do you stand out in a digital world as a professional services company?

How we can help

“We use a proven strategy execution methodology. Our specialists are experts in their field and in the professional services industry. We offer not just expertise, but also decisiveness, creativity and empathy. Together, we find surprising and innovative solutions. “

1

Leidinggeven aan professionals​

Resultaten: Leidinggeven vanuit een collectieve ambitiel 10-20% toename in target-realisatie van elke professional, 10-20% hogere medewerkerstevredenheid, 10-20% minder afboekingen

Leidinggeven aan professionals gaat over besturing langs de lijn van verantwoorde vrijheid. Verantwoord door een helder kader van (collectieve) ambitie, richting en eenvoudige KPI’s. Vrijheid door binnen dat kader de professional maximaal zijn persoonlijke drijfveren te laten koppelen aan de collectieve ambitie. Het cruciale evenwicht dus tussen harde cijfers en de zachte, culturele kant.

Resultaten: 50% sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren​, 2-6 maanden snellere realisatie van strategische doelen in een gegeven strategische planperiode (1-3 jaar).

Sturen op draagvlak en verbinding is net zo belangrijk als sturen op resultaat. Van strategie-executie is executie het moeilijkste, zeker bij professionals. Hun hoge autonomie en loyaliteit heeft een keerzijde: ze neigen ertoe elke verandering zelf te willen bedenken. Het opschalen van ‘best practices’ en nieuwe ideeën en ontwerpen is weerbarstig. Dit vraagt een bij professionals passende aanpak, waarbij sturen op draagvlak en verbinding net zo belangrijk is als sturen op resultaat.

2

Strategie-executie met professionals​

  Contact

  Let’s be in touch! Don’t hesitate to contact us should you have any questions.

  Huize de Boom
  Arnhemseweg 107
  3832 GK
  Leusden

  Telephone: +31 (0)33 – 285 93 00
  Email: info@turner.nl