Digital & Commercial excellence

Groeien in omzet en in rendement - het kan. Door toegevoegde waarde te bieden via eigentijdse producten en klantreizen.

bas van rooy square 3

Onze dienstverlening

Groeien in omzet en in rendement. Dat kan met toekomstbestendige producten en diensten en met een optimale klantreis. Het speelveld verandert steeds sneller. Klanten worden veeleisender en technologische innovaties stuwen de ontwikkelingen in toenemend tempo voort. Wie niet oppast, wordt er door overspoeld. Het vraagt om eigentijdse producten en een klantreis waar klanten op elk moment een glimlach van krijgen.

1

Ontwikkel een toekomstbestendig digitaal verdienmodel

Resultaten: 5-15% omzetgroei, 10-15% rendementsgroei, méér focus op de klant met een eigentijds productportfolio.

In een markt waarin steeds meer sprake is van transparantie, lijken producten en diensten steeds meer op elkaar. Klanten weten intussen steeds beter wat ze willen, én wat ze hiervoor willen betalen. Daarbij kunnen nieuwe aanbieders (Fintechs), zonder historische ballast, hun kostenbasis eenvoudig laag houden. Door deze ontwikkelingen staan de marges onder druk. Het wordt voor uw organisatie belangrijk om de toekomstbestendigheid van uw verdienmodel onder de loep te nemen. Een verdienmodel waarin nieuwe technologie optimaal vervlochten zit. Hierbij kunt u profiteren van de expertise en ervaring van Turner. In een korte periode werken wij samen met uw organisatie aan een verdienmodel dat past bij uw markt, klanten én groeiambities.

Resultaten: 5-15% méér conversie, 10-15% rendementsgroei, en een verhoogde klanttevredenheid.

Een optimale klantreis is niet vanzelfsprekend. Zeker niet in een complexe organisatie, waar niet overal een scherpe focus is op de (eind-)klant. Uw ambitie ligt echter hoger: meer waarde creëren voor klanten en parallel de omzet en het rendement laten meegroeien. En misschien wel het belangrijkste; de klant verwacht niet anders dan een optimale digitale service! Om deze groeiambities te realiseren is een aantal concrete doorbraken nodig. In een korte periode van 4-6 weken maken we de klantreis inzichtelijk. En we stellen vast waar doorbraken gerealiseerd kunnen worden. In dit proces werken wij één op één samen met uw salesmensen. Zo wordt hun betrokkenheid en het zelflerend vermogen vergroot. Vanaf dag 1 beginnen we met executie en zal de klantreis meteen verbeteren.

2

Een optimale digitale klantreis

3

Zet data om in advanced analytics en kunstmatige intelligentie

Resultaten: 10-15% rendementsgroei, 5-15% kostenbesparing en een verhoogde klanttevredenheid.

Elke grote organisatie zit in de basis op een goudmijn van data. Er zijn echter weinig organisaties die deze data kunnen omzetten tot inzichten en vervolgens tot actie. Er is echter niets krachtiger dan écht weten wat een klant wil op élk moment in de klantreis. Doormiddel van het pragmatische toepassen van advanced analytics en AI ontwikkelen we nieuwe inzichten waar u vanaf dag 1 de vruchten van plukt. Daarmee brengt u maatwerk in product, dienst of kanaal naar een nieuw niveau. En creëren we een situatie waarin deze inzichten voortdurend verrijkt worden. In dit proces werken wij één op één samen met uw salesmensen als ook uw business intelligence specialisten. Zo wordt hun betrokkenheid en het zelflerend vermogen vergroot.

Resultaten: 25-50% versnellen van het product-ontwikkelproces, 10-15% rendementsgroei, méér focus op output, gecombineerd met een vergroting van betrokkenheid en eigenaarschap binnen de (sales-)teams.​

Van elke organisatie wordt verwacht dat zij steeds sneller en effectiever op (technologische) veranderingen kan inspelen. In complexe organisaties is er echter sprake een hoge mate van gelaagdheid en veel afstand tussen verschillende afdelingen. Dit leidt tot te weinig wendbaarheid en een stroperig ontwikkelproces van producten en diensten. Turner heeft een gestandaardiseerde aanpak die organisatie helpt bij de verschuiving naar multidisciplinaire (agile) teams. Door (een deel van) de organisatie multidisciplinair in te richten vergroten we de wendbaarheid aanzienlijk. Daarbij komt er ook weer focus op de waardecreatie voor de klant. Multidisciplinaire teams kenmerken namelijk zich door een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers.

4

Agile teams vormen om product-ontwikkeling te versnellen

Op basis van ons track record op dit type vraagstukken hebben we specifieke aanpakprincipes vastgesteld.

De 10 van verkoopvraagstukken

De 10 van data-analyse en -innovatie (hard en zacht)

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE