Operational excellence

Waarmaken wat je belooft in de waardeketen en meer.

Wat kunnen we betekenen?

De wereld is veeleisender geworden. Alles moet sneller, beter, betrouwbaarder en goedkoper. Door nieuwe technologieën verandert het speelveld continu. Net als de bijbehorende spelregels. Het gaat niet meer meer alleen om het beste product óf om aandacht voor de klant óf om een superieure uitvoering. De kunst is nu om deze drie zaken te combineren. Maar hoe? Welke hypes kun je aan je voorbij laten gaan? En op welke gebieden wil juist koploper zijn? Dit zijn relevante en urgente vragen.

1

Primaire waardeketens optimaliseren voor de klant​

Resultaten: 20-30% snellere doorlooptijd, 30-40% minder fouten, 10-20% minder tijdsbesteding en lagere kosten, 10-20% hogere klant- en medewerkerstevredenheid.

Via een snelle en krachtige analyse helpen wij om te ontdekken in welke processen en ketens het meeste verbeter-potentieel zit. En prioriteren de inzet van schaarse capaciteit in verbetertrajecten. Samen met de medewerkers: Verminderen we verspilling en het aantal overdrachtsmomenten. Elimineren we repetivieve taken door de inzet van software robots Versterken we de processturing door het benutten van data en toepassen van kunstmatige intelligentie. Dat geeft grip op het werk en mogelijkheden dit beter te prioriteren, verdelen en plannen. Verbeterde onderlinge samenwerking leidt tot betere prestaties en plezier in het werk. Ook bieden wij een raamwerk om de belangrijkste partners en leveranciers te differentiëren en daarmee een optimaal inkoop- en samenwerkingsproces in te richten. Dit alles om de klant optimaal te bedienen.​

Resultaten: 20-30% snellere doorlooptijd, 30-40% minder fouten, 10-20% minder tijdsbesteding en lagere interne kosten, 10-20% hogere interne klant- en medewerkerstevredenheid.

Herken je de volgende uitspraken? “Het duurt eeuwig voordat we krijgen wat we willen hebben!” of “We kunnen het beter van buiten halen, want onze eigen mensen zijn simpelweg te duur!” Dit horen we vaak in organisaties waar afstand bestaat tussen de ondersteunende diensten en de afdelingen die rechtstreeks met de klant te maken hebben. Wij helpen graag om ondersteunende diensten klantgerichter en slagvaardiger te maken. Daarbij werken we ook aan het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen. Met directe impact op kwaliteit en kosten. Voor de volgende ondersteunende diensten hebben wij ‘best practice’ voorbeelden uit verschillende markten gereed: ICT, HRM/P&O, Finance/administratie, Juridische zaken, Communicatie, R&D en Materieeldienst/ onderhoudsdienst. Deze voorbeelden vertalen we samen met uw mensen in een maatwerk ontwerp dat recht doet aan jouw specifieke situatie.

2

Klantgerichtheid van ondersteunende diensten versterken

3

Het verbetervermogen van de eigen organisatie vergroten

Resultaten: 40-50% meer succesvol afgeronde verbeterinitiatieven, 10-20% meer resultaat van verbeterinitiatieven en expliciete koppeling met operationele resultaten, 10-20% hogere interne klant- en medewerkerstevredenheid.

Bij Turner geloven we dat elke organisatie uiteindelijk zelf in staat moet zijn om zichzelf continu aan te passen aan de steeds veranderende omgeving. Op drie niveaus zorgen wij samen met de mensen dat het verandervermogen van de organisatie toeneemt. We geven trainingen in meest gangbare verandermethodieken. Inclusief praktische toepassingen zodat er direct verandering tot stand komt. Zoals via onze Lean Six Sigma Greenbelt Training. We helpen bij het inregelen van continu verbeterprocessen, zodat de organisatie op operationeel niveau zichzelf continu kan verbeteren. Dagelijkse kleine verbeteringen hebben uiteindelijk grote impact op uw resultaten. We begeleiden u bij het inrichten en verder professionaliseren van een interne verbeterorganisatie. Die kan daarna interne verbeteringen slagvaardiger oppakken en tot resultaat brengen.

Op basis van ons track record op dit type vraagstukken hebben we specifieke aanpakprincipes vastgesteld.
Zie ook: De 10 van Lean