Organizational excellence

De juiste balans in structuur en aansturing. Een effectieve structuur en (zelf)besturing weerspiegelt de strategie en versterkt deze.

Wat is organizational excellence?

Niet op deelterreinen excelleren, maar als totale organisatie. Dat is in de praktijk niet een enkele, maar een drievoudige uitdaging. Het gaat erom een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

  1. Slagkracht. Welke structuur en besturing past het beste bij uw strategie zodat deze de strategie versnellen?
  2. Wendbaarheid. Iedereen praat over Agile structuren en besturing, maar hoe richt u die nu concreet in?
  3. Eenvoud en efficiency. Een cruciale randvoorwaarde om slagkracht te krijgen. Hoe richt je de organisatie zo eenvoudig en kostenefficiënt in?

Onze dienstverlening

Turner heeft verschillende oplossingen voor uw structuur & besturing die leiden tot ‘organizational excellence’.Elke Turner oplossing bestaat uit een korte fase van drie tot maximaal zes weken waarin analyse, oplossingen én de eerste executie plaatsvinden

1

Strategie-executie en innovatie als competentie.

Resultaten: 30% meer realisatie van jaardoelen, 50% doorlooptijdverkorting in executie en innovatieprocessen en een vergrote capability van de organisatie in strategie-executie & innovatie.

Strategie-executie en innovatie worden geacht overal en door iedereen in de organisatie uitgevoerd te worden. Per saldo is het teveel van het toeval afhankelijk. Strategie-executie en innovatie zijn capabilities die systematisch ingericht, geleid en verbeterd moet worden. De propositie bestaat uit een assessment van de volwassenheid van uw organisatie in strategie-executie en (digitale) innovatie. Er komen antwoorden op vragen als: Wat is de executie-capaciteit van uw organisatie? Wat is het verschil tussen Verbeteren, Vernieuwen en (Digitaal-) Verstoren? Portfolio: Welke initiatieven gaan we echt voor? Hoe kan het zoveel mogelijk in en door de lijn? Oud versus nieuw: hoe organiseer je dat naast elkaar? Voor meer informatie over het assessment zie SECA.NU

Resultaten: minder coördinatielast door een hoofdstructuur die beter aansluit op de hoofdstromen van het werk, 15 – 33% eenvoud, minder overlegvormen en –tijd, maximale autonomie

Een effectieve structuur en (zelf-)besturing weerspiegelt de strategie en versterkt deze. In essentie bestaat een toekomstbestendig ontwerp van structuur en (zelf-)besturing uit twee stappen: Welke hoofdstructuur past het beste bij de strategie (‘knippen’). Klant-, regio-, functioneel-, of productgericht? Welke rollen en verantwoordelijkheden horen daarbij? Welke besturing- en coördinatie moet je aanbrengen (‘plakken’) om de structuur te laten werken? Overlegvormen, informatie- en communicatiestromen en welk prestatiemanagement-systeem? Wij passen tijdloze en moderne vernieuwende structuur en besturingsvormen op maat maar vooral nuchter toe. Van Mintzberg tot en met Laloux en van Galbraith tot en met Cyane organisaties, Holacratie en het Buurtzorgmodel van Jos de Blok. Moderne organisatievormen organiseren maximale autonomie en dus zelfsturing en kunnen omgaan met evoluerende doelen en zijn wendbaar. En hebben zo slagkracht in strategie-executie.

2

Slagkracht in structuur & (zelf-) besturing.

3

Wendbaarheid vergroten.

Resultaten: 37% meer omzetgroei en 30% meer winstgroei dan bij niet-wendbare organisaties.

Organisatorische wendbaarheid (Agility) is het vermogen om oneindig aanpasbaar te zijn zonder te veranderen. Wendbare organisaties streven naar ingebouwde capaciteit om op te schuiven, te draaien of aan te passen aan veranderende omstandigheden. 90 procent van topbestuurders noemt strategische wendbaarheid, ‘agility’, cruciaal voor het succes van de organisatie. Bij deze propositie worden onder meer de volgende elementen geanalyseerd en versterkt: 1) Strategie. Duidelijke visie, flexibiliteit onderweg. Korte en lange termijn even belangrijk. 2) Structuur. Gestructureerd binnen tijdelijkheid. Flexibiliteit door multidisciplinaire teams. 3) Innovatievisie. Dualisme hierin: tweede snelheid voor innovatie, qua structuur & ICT. 4) Besturing. Kortcyclische sturing op wat wel/niet werkt.

Resultaten: besparingen tussen de 10 en 15%, reductie van lagen, optimalisatie van de ‘spans-of-control’, vergroting van de mandaten, 5-10% kostenreductie op overhead en staven.

Organisaties moeten aan steeds meer eisen voldoen. Complexiteit groeit voortdurend. Feiten: managers besteden tussen de 30 en 60 procent van hun tijd aan rapportages en/of coördinatie. Werken om te kunnen werken. Maak alles zo eenvoudig mogelijk maar nooit te eenvoudig. Vereenvoudiging van overhead en besturing moet elke twee jaar. Vereenvoudiging versnelt strategie-executie. Onze aanpak is drieledig. Vereenvoudig eerst de strategie – alleen achteraan vereenvoudigen is dweilen met de kraan open, als de focus vooraan er niet is. Saneer vervolgens het portfolio aan producten en projecten Vereenvoudig tot slot de besturing en overhead – moderne vereenvoudigingsmethodieken en klassieke overhead value analysis gaan bij deze aanpak samen voor een optimaal resultaat.

4

Vereenvoudiging & efficiëntie.

Op basis van ons track record op dit type vraagstukken hebben we specifieke aanpakprincipes vastgesteld.

De 10 van Agile structuur- en besturingsvraagstukken (S&B)

De 10 van cultuur- en gedragsvraagstukken

De 10 van kostenreductie en productiviteitsverbetering

De 10 van vereenvoudiging

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE