Synergy excellence

Meer zijn dan de som der delen. Meer rendement uit verschillende vormen van samenwerking vanaf de start.

Wat kunnen we betekenen?

Meer rendement halen uit verschillende vormen van samenwerking De som moet meer zijn dan de delen. Maar soms lukt dat niet meteen. Wij kunnen adviseren en begeleiden bij synergy excellence. We zijn als experts actief bij vraagstukken op de volgende deelgebieden:

1

Synergie uit fusies en overnames

Resultaten: we zorgen dat er na de deal wordt gerealiseerd wat vooraf werd beoogd. We maken werk van het verzilveren van omzet- en kostensynergieën. Dit zodat minimaal 50% van de beoogde synergie in jaar één en 100% in jaar twee wordt bereikt. Met daarbij liefst ook minimaal 10-30% omzetsynergie.

We zorgen daarbij dat het synergie-potentieel optimaal en realistisch wordt verwerkt in de businesscase en dat er eenduidig leiderschap is voor de realisatie van de integratie. Door een vliegende start op dag één zorgen we er samen voor dat we waardeverlies bij de start minimaliseren door meer dan 95% van klanten en talent te behouden. En we ontwikkelen een geïntegreerd, gedragen operating model binnen honderd dagen, waarmee 100% van geplande synergieën en minimaal 5% ongeplande synergie wordt gerealiseerd. Daarnaast werken we met private equity partijen aan het methodisch verbeteren van operationele prestaties bij portfoliobedrijven. Deze samenwerking is gericht op 10-20% verbetering van top- en/of bottom line resultaat.

Resultaten: we identificeren en verzilveren additionele synergieën, zodat minstens 15% efficiencywinst in secundaire en 10% meer effectiviteit in primaire processen wordt gerealiseerd.

Voor bestaande samenwerkingsverbanden bieden wij de deskundigheid, best practices en doorzettingskracht die nodig zijn om sneller tot meer synergie en samenwerkingsvoordelen te komen. Zowel als het gaat om omzet en kosten-synergieën, als om de ontwikkeling van een passend businessmodel. We optimaliseren omzet- en kosten-synergieën en creëren op basis van een gestructureerde synergie-scan de optimale balans van autonomie en samenhang tussen de bedrijfsonderdelen. Leidmotief daarbij: ‘focus in klantsegmenten en proposities, en shared processen waar nodig’. Vooral bij organisaties met meerdere vestigingen blijkt veel verborgen potentieel te verzilveren. Daarnaast werken we in co-creatie aan het ontwikkelen van krachtige en groeigerichte businessmodellen. We herdefiniëren waar échte toegevoegde waarde zit en vertalen deze naar een wendbaar businessmodel. Met maximale interne synergie en vruchtbare verbindingen met externe partijen.

2

Synergie binnen groepsstructuren

3

Synergie uit strategische allianties en ketensamenwerking

Resultaten: we creëren een fundament voor succesvolle samenwerking door in de startfase de beoogde partners te verbinden rond een scherpe businesscase. Daarnaast realiseren we bij bestaande samenwerkingsverbanden 20 tot 30% meer synergie in de helft van de tijd, door samenwerking slimmer te organiseren.

In de opstartfase ondersteunen we als onafhankelijk derde u en uw partners via een compact en zorgvuldig proces. Centraal staat het verbinden van betrokkenen rond een gezamenlijke visie en heldere businesscase.

Rond bestaande samenwerkingen identificeren we in dialoog met u en uw partners de belangrijkste puzzelstukjes om de samenwerking te stroomlijnen. Vervolgens bieden we u de deskundigheid, best practices en doorzettingskracht die nodig zijn om sneller tot meer samenwerkingsvoordelen te komen.

Op basis van ons track record op dit type vraagstukken hebben we specifieke aanpakprincipes vastgesteld.

De 10 van postfusie-integratie en holdingsynergievraagstukken

No pain, no gain.

Pitfalls and best practices for planning and executing revenue synergies

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE