Transitie Schade Zakelijk

Aegon Nederland

Verzekeraar Aegon heeft het bedrijfsonderdeel voor zakelijke schadeverzekeringen tot niet-strategisch verklaard. Daarmee ontstond de behoefte aan een duidelijke visie op de mogelijkheden voor dit bedrijfsonderdeel. Turner werd gevraagd om het proces van ‘design of the end state’ en de transitie naar een andere verzekeraar te begeleiden.

Succes dankzij een door kernwaarden gedreven verkooptraject

We hebben de potentiële scenario’s vergelijkbaar en beslisbaar gemaakt. Door vooraf expliciet vast te stellen wanneer de transitie geslaagd zou zijn, werd een op kernwaarden gestoeld verkoopscenario ingericht. Deze criteria waren ‘een scherprechter’ tijdens de onderhandeling, carve out en overdracht van activiteiten.

De aanpak heeft geresulteerd in een succesvol verkooptraject en een door Turner aangestuurde carve out en transitie.

Kenmerkend voor Turner zijn volgens Maarten Edixhoven, destijds de COO van Aegon, drie zaken:
“Woorden en daden, vanuit visie naar executie gaan. De team benadering, opdrachtgever en Turner doen het samen. En: scherp en respectvol, je wordt aangesproken als klant.” 

"Strategie-implementatie door een beter plan en een beter team; zeer tevreden."

Robert van der Tol, destijds Directie Aegon Nederland

Meer weten over deze opdracht?

Print 🖨