De Gemeentepolis van BS&F: van maatschappelijke opgave tot innovatieve tool

Adviseurs Frits Korthals Altes en Patrick Eppink van Turner stonden algemeen directeur Ronald van Lier van BS&F bij de doorontwikkeling van Gezondverzekerd.nl. Het is het verhaal van een adviesbureau dat een slimme IT-oplossing bedacht voor het aanvragen van een zorgpolis. ‘Je moet niet proberen alle innovatie zelf voor je rekening te nemen.’

1. Wat was het vraagstuk waarvoor Turner is ingeschakeld? En wat was er zo ingewikkeld aan?

BS&F is van oorsprong een adviesbureau, dat als kennispartner actief was op het terrein van de zorg en de sociale zekerheid. ‘Wij helpen gemeenten om minima fysiek, mentaal en financieel gezond te houden en de uitvoering hiervan laagdrempelig en efficiënt te maken’, vertelt Ronald van Lier, directeur van BS&F. ‘We hebben verschillende producten en diensten ontwikkeld, waaronder de Gemeentepolis: een collectieve zorgverzekering voor minima. Bijna alle gemeenten in Nederland bieden deze verzekering aan en zo’n 642.000 mensen maken er gebruik van.’

De Gemeentepolis is een bijzonder product. Het is een zorgverzekering voor minima die bedoeld is om een goede verzekeringspositie te borgen en hiermee onder andere zorgmijding te voorkomen, waardoor de minima niet tegen nog grotere problemen aanlopen. De verzekeringen worden uitgevoerd door de bekende zorgverzekeraars en de gemeente verzorgt extra dekking en financiering, zodat de minima geen extra kosten of eigen risico hoeven te betalen. Maar om voor de Gemeentepolis in aanmerking te komen, moeten mensen uiteenlopende gegevens aanleveren. En dat gaat nog wel eens mis, zoals we weten. ‘We merkten dat het aanvragen van de Gemeentepolis veel administratieve rompslomp met zich meebrengt, zowel voor de minima als gemeenten’, vertelt Van Lier.

Van Lier besloot Turner in te schakelen om het proces verder te helpen digitaliseren. De aanvraag kon inmiddels digitaal, maar dan moest je nog steeds bewijsstukken van je inkomen meesturen. Dat ging onder andere om fysieke bankafschriften. En dan hadden de ambtenaren nog eens zes weken om de aanvraag te beoordelen. ‘De vraag was eigenlijk of de inkomens- en vermogenstoets geautomatiseerd kon worden’, vertelt senior adviseur Frits Korthals Altes. ‘Voorheen moest je als aanvrager bij wijze van spreken met je schoenendoos met administratie naar het loket. De ambtenaar maakte kopietjes van de relevante informatie, ging met een highlighter door de informatie en verwerkte de gegevens ten slotte in een Excel-bestandje. Heel omslachtig. Met de software van BS&F kan de aanvrager de gemeente nu met behulp van DigiD alle relevante gegevens aanleveren.’

Wat de lancering ingewikkeld maakte, is dat BS&F oorspronkelijk een adviesbureau is, vertelt Korthals Altes. ‘Met de lancering van dit product is BS&F ook softwareleverancier geworden. Dat vraagt niet alleen om een heel andere benadering, maar kent ook een ander verdienmodel. Je moet flink investeren in de ontwikkeling van software en die kosten verdien je terug met een licentiemodel. Bovendien krijg je te maken met gebruikers die elke dag bellen met vragen over het product en die het antwoord liefst meteen willen hebben. Ze moesten dus ook diensten als een helpdesk inrichten. Dit heeft dus een grote impact gehad op de interne bedrijfsvoering van BS&F

2. Wat heeft voor de doorbraak gezorgd? Inhoudelijk, veranderkundig en/of projectmatig?

Samen met Frits Korthals Altes en Patrick Eppink heeft Ronald van Lier gekozen voor een platformstrategie. ‘Het gevaar van de fase erna, de executie-fase, is dat vele wegen naar Rome leiden’, zegt Van Lier. ‘Voor je het weet, ga je ze allemaal samen verkennen en gebeurt er behoudens praten verder niets. Ik vertrouw Frits en weet wat hij kan, dus hij heeft dat voor ons in een korte periode gedaan. Hij heeft samen met gebruikers de ideale customer journey uitgewerkt, alle processen uitgedacht, contracten gemaakt, gezorgd dat er koppelingen zijn met alle relevante partijen. Denk aan de Belastingdienst, het UWV, het Kadaster en het RDW. Ook heeft hij het team aangestuurd dat het platform heeft gebouwd. Dankzij zijn inzet hebben we in korte tijd deze tool gelanceerd als extra functionaliteit op Gezondverzekerd.nl.’

De belangrijkste doorbraak is zonder twijfel de bewuste keuze voor samenwerking met partners die al over deeloplossingen beschikten, verduidelijkt Korthals Altes. ‘Ik zeg altijd: je moet niet proberen alle innovatie zelf voor je rekening te nemen. Je kunt beter onderzoeken wie deel uitmaken van je ecosysteem en met wie je kunt samenwerken. Verschillende partijen in de keten hebben slimme oplossingen, die wij aan elkaar hebben geregen. Waarom zou je dat kunstje opnieuw willen doen als het al bestaat?’

De Belastingdienst of het UWV hebben niet de mogelijkheid hun gegevens te delen met een commerciële partij. Om die reden is BS&F in zee gegaan met een ander bedrijf, Ockto. ‘We laten de aanvrager met zijn DigiD inloggen op de betreffende website, onder water halen we dan de benodigde gegevens op en verwerken deze in een rechtmatigheidsadvies.

“Je moet niet proberen alle innovatie zelf voor je rekening te nemen. Je kunt beter onderzoeken wie deel uitmaken van je ecosysteem en met wie je kunt samenwerken. Verschillende partijen in de keten hebben slimme oplossingen die wij aan elkaar hebben geregen.”

3. Hoe is de executie tot stand gekomen?

In de executie ging alle aandacht uit naar het bij elkaar brengen van bestaande, slimme oplossingen. Je kunt niet in een half jaar tijd een complete en complex IT-oplossing uit de grond stampen, zoals Korthals Altes zegt. De executie bestond dus vooral uit het aan elkaar knopen van bestaande systemen en het ondervangen van eventuele juridische hobbels. Ronald van Lier vertrouwde daarbij volledig op de twee adviseurs van Turner. ‘Frits komt altijd met de slimste oplossingen en Patrick praat je niet naar de mond, maar gaat altijd voor een tien. We hebben niet alleen prettig samengewerkt, het was ook heel efficiënt. Omdat we elkaar vertrouwden, konden we snel tempo maken. Als je als kleinere organisatie consultants inhuurt is dat relatief kostbaar, dus wil je snel meters maken en weten dat je je investering terugverdient.’

Behalve Ockto bracht Korthals Altes ook een softwareontwikkelaar, een dataleverancier en een specialist in bruto-nettoberekeningen aan boord. ‘De belastingwetgeving is vreselijk complex, dus heb je iemand nodig die deze berekeningen heel goed kan uitvoeren. Er zijn bedrijven die dat doen voor pensioenfondsen en salarisverwerkers en er alles van weten. Dat moet je helemaal niet zelf willen doen. Wij hebben ons dus op de regie en de architectuur geconcentreerd en de andere betrokken partijen verteld hoe zij moesten samenwerken. Als adviseur bemoei ik mij met alle niveaus, van de boardroom tot de machinekamer. Ik onderhield het contact met Ronald van Lier, maar ik zette ook de techneuten bij elkaar als die een probleem hadden.’

4. Zijn er baten voor alle belanghebbenden? Voor klanten, aandeelhouders, medewerkers, management en maatschappij?

De Gemeentepolis is een product met een hoge maatschappelijke waarde. ‘Wist je dat van de 6,8 miljard euro die we in Nederland uitgeven aan de Bijstand en de Bijzondere Bijstand, er ca 1,7 miljard opgaat aan uitvoeringslasten alleen?’ zegt Van Lier. ‘Er zijn 342 gemeenten in Nederland, die allemaal hun eigen uitvoeringsorganisatie zijn. Wij maken één slimme digitale oplossing voor alle gemeenten en kunnen die bovendien aanpassen op lokale regelingen en wensen. Zo houd je als gemeente juist budget overvoor ondersteuning van kwetsbare inwoners. Bovendien maken we het de inwoner makkelijk. Er zijn 1,5 miljoen mensen die tot deze groep behoren. Dat betekent dat veel mensen die recht hebben op extra hulp, daar nog geen gebruik van maken.’

De doelgroep, de minima en de mensen die daar financieel net boven zitten, bestaat uit mensen die vaak kortetermijngedrag laten zien, vult Korthals Altes aan. ‘Ze nemen vaak een zorgverzekering met een hoog eigen risico, omdat die minder kost’, zegt hij. ‘Stress, geldproblemen, een slechte woonomgeving, al die zaken versterken elkaar. Dus er ontstaat ook zorgmijding: ze gaan niet naar de dokter of de tandarts, want dat kan ze veel geld kosten. Als er een zorgverzekering is waar de gemeente een deel van het risico overneemt, en de mensen beter verzekerd zijn, zullen de maatschappelijke kosten op termijn afnemen. Het kan mensen helpen om uit de armoede te komen. Het is kortom een belangrijk instrument voor gemeenten, niet alleen omdat mensen gezonder blijven, maar ook vanuit het oogpunt van schuldpreventie.’ En als dat gepaard gaat met een verlaging van de administratieve lasten, zowel voor de gemeente als voor de inwoner zelf, is dat alleen maar goed, vindt Korthals Altes.

5. Wat was het belangrijkste dilemma en hoe bent u daarmee omgegaan?

Het belangrijkste dilemma bij de ontwikkeling van de gedigitaliseerde Gemeentepolis was de timing, zegt Korthals Altes. ‘De Gemeentepolis is een seizoensgebonden product, je verkoopt hem één keer per jaar, gedurende zes weken. Dus we stonden onder grote druk om live te gaan voor aanvang van het campagneseizoen. We wisten dat onze oplossing nog niet perfect was, en dat er nog veel verbeteringen mogelijk waren, maar we moesten de markt op. Anders hadden we een jaar moeten wachten.’

In die zin was het SaaS-platform van BS&F voor de gemeenten echt een minimal viable product, zoals dat in vakjargon heet: het product had de minimale benodigdheden om daadwerkelijk ingezet te kunnen worden. ‘Het was best een weerbarstige periode’, vertelt Korthals Altes. ‘Dat zagen we ook met de invoering van de energietoeslag. Daar is zes maanden door de politiek over gepraat en toen het besluit er eenmaal was, moest deze er binnen twee maanden zijn. Dat was net zo’n time-squeeze. Maar dat hoort bij innoveren. Dat gaat juist niet meteen perfect. Het helpt enorm als je met een minimal viable product de markt opgaat en de gebruikers écht meeneemt, het ze laat ervaren en op basis daarvan het product continu verbetert. Het draait immers om de gebruiker.’

BS&F Ronald van Lier

Ronald van Lier
Algemeen directeur van BS&F

Frits Korthals Altes
Turner Director Digitale Transformatie en Innovatie

Meer weten over Turner?

Turner Strategie-executie wordt voor het vierde jaar op rij door opdrachtgevers gezien als het beste strategisch adviesbureau van Nederland. Meer dan 4000 bestuurders en professionals deden mee aan het onderzoek van MT1000 waarbij Turner de hoogste waardering ontving voor strategie-advies, klantgerichtheid, excellente uitvoering en productleiderschap.

Lees hier meer over de resultaten die andere opdrachtgevers behaalden met hulp van Turner Strategie Executie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer weten over Turner Financiële Dienstverlening?

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn onmisbaar. Hoe blijven zij waarde leveren in een onzekere toekomst? Lees hier meer over Turner Financiële dienstverlening.

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

Meer opdrachten

Zorg
Alexander Bruinsma

Leger des Heils

Het Leger des Heils benaderde Turner voor advies over een nieuwe strategische koers. Binnen de nieuwe strategische koers moet de focus liggen op ‘de deelnemers’, de doelgroep van het Leger des Heils. Deze is bijzonder, omdat de doelgroep kampt met meervoudige problematiek en daardoor vroegtijdig verouderd.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

BS&F

De gemeentepolis van BS&F is maatschappelijk gezien buitengewoon relevant: deze verzekering gaat zorgmijding bij kwetsbare inwoners tegen en draagt zo bij aan het voorkomen van extra maatschappelijke kosten. BS&F schakelde Turner in om de aanvraagprocedure te optimaliseren. De sleutel die Turner voor de succesvolle strategie-executie aanreikte: gebruikmaken van beschikbare slimme oplossingen.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) benaderde Turner met een specifiek verzoek: help ons beter te worden in veranderen zodat we het in de toekomst zelf kunnen doen. Onno Zwaagstra schreef samen met Martijn Suiker, Turner-adviseur Financiële Dienstverlening, het plan. Zij hielpen opdrachtgever Bas van Eenige van NWB Bank ook met het uitrollen ervan. Nu, een jaar later, staat er een afdeling die het veranderportfolio van de bank beheert, waar iedereen bij NWB Bank enthousiast over is.

Lees meer »
Energie & Utilities
Alexander Bruinsma

Liander

Liander staat voor grote veranderingen: minimaal een verdubbeling van de vraag én de energietransitie. Maar de structurering van de administratieve afhandeling van projecten verliep niet soepel en stond opschaling in de weg. Liander moest eerst urgentie creëren en iedereen doordringen van het probleem. Turner bracht een koppeling tussen dagelijks werk en missie.

Lees meer »
Zorg
Alexander Bruinsma

Accolade

De zorgkloof – een toename van het aantal cliënten, een afname van het aantal medewerkers – zet veel zorgorganisaties voor het blok. Hoe moeten zij de zorg inrichten? Anne Bosman, bestuurder van Accolade Zorg, schakelde Edwin Schippers van Turner in voor het opstellen van een nieuwe strategie. Het draait om keuzes maken en innoveren, met behoud van de christelijke identiteit, vertelt Bosman.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Industrie en Technologie
Alexander Bruinsma

Merford

Als CEO van Merford, specialist in geluidsbeheersing, akoestische materialen en deuren, werkte Robbert-Jan Ter Horst met Turner Strategie-executie om zijn plannen voor de toekomst uit te dagen. Het resultaat: een scherp geformuleerde strategie, die dankzij de focus nu al vruchten afwerpt. De Raad van Commissarissen en aandeelhouders hebben zich volmondig achter de strategie geschaard.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Energie & Utilities
Cor Barelds

Netbeheerder

Versterken dienstverlening BtB en BtC Netbeheerder Versnellen dienstverlening Reductie achterstanden met 85% Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening Versnelling in nieuwe manier van werken

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Nationaal Onderwijs Lab

Het Nationaal Onderwijs Lab AI (NOLAI), gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, is mondiaal de grootste publieke investering op het gebied van AI en onderwijs. Geen enkel ander land heeft tachtig miljoen uitgetrokken voor een lab dat gespecificeerd AI gaat doen voor het basis- en het voortgezet onderwijs.

Lees meer »