Financiële Dienstverlening

Consultancy.eu | Trends die de toekomst raken van de post-trade effectenhandel

Consultancy.eu doet verslag van de uitkomsten van ons scenario-planning traject met DACSI, de Nederlandse branchevereniging voor effectenhandel. De inzichten zijn waardevol voor de gehele Europese post-trade sector. Lees het artikel hier terug.

Trends die de toekomst raken van de post-trade effectenhandel

De Nederlandse branchevereniging voor de effectenhandel (DACSI) heeft samen met Turner een strategische analyse van de post-trade sector uitgevoerd. De uitkomsten zijn gebundeld in het rapport ‘Future scenarios for the securities post-trade industry’. De auteurs presenteren een overzicht van de voornaamste trends in de sector, en de mogelijke scenario’s voor de toekomst. 

De securities post-trade sector, die bestaat uit de effecten en derivatenhandel, is complex. Er staat een golf aan veranderingen te wachten, van technologie tot consolidatie tot economische druk en veranderende manieren van werken in het bredere landschap van effectenhandel. 

Echter, de grootste drijvende kracht achter veranderingen blijft wet- en regelgeving. “De spelers in de post-trade sector hebben zich de afgelopen jaren grotendeels bezig gehouden met de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, zoals MiFID2, EMIR, SFTR, SRD2 and CSDR,” legt Henk Bruggeman, de voorzitter van DACSI uit. Het meeste hiervan komt uit de Europese wetgeving, die gericht is om de sector transparanter, veiliger, efficienter en klantgerichter te maken. 

Dit onderwerp zal altijd belangrijk blijven in de veranderstrategieen, maar als we breder kijken, dan moeten spelers in de sectorn zich ook voorbereiden op een “heel andere toekomst” zegt Brugmans. In een poging om spelers in de sector zich te helpen voor te bereiden op deze toekomst, heeft DACSI experts zowel experts uit de sector ingeschakeld om samen met Turner de scenario’s voor 2025 uit te werken. 

Bruggeman: “We hebben de belangrijkste trends en ontwikkelingen verzameld met sector-kenners en we hebben scenario analyse gebruikt om toekomstige gebeurtenissen in kaart te brengen en hiervoor verschillende uitkomsten te projecteren. De vier scenario’s die hieruit voortvloeien, illustreren hoe de post-trade sector er misschien uit zal zien in 2025 en wat daarvan de gevolgen zijn voor CCPs, CSDs en bewaarders en andere spelers in de post-trade.” 

Voornaamste trends

In het onderzoek worden vijf belangrijke trends onderscheiden: politieke onzekerheid, de mate van Europese integratie van financiele markten, technologische innovatie, harmonisatie en strandaardisatie in de post-trade processen en oplossingen plus de mate  horizontale / verticale integratie van activiteiten.

“Op basis van de analyse zien we duidelijk meerdere trends en ontwikkelen die de toekomst van de post-trade secturities in Europa raken,” zegt Bruggeman. De impact van deze ontwikkelingen hangt van de snelheid waarmee deze plaatsvinden, met name als het gaat om de wetgeving rond de integratie van de Europese financiële markten en snelheid van technologische innovaties.”

“Deze onzekerheden hebben een grote invloed op de toekomst en zijn tegelijkertijd erg onzeker.” In de analyse van DACSI en Turner vormen deze twee hoofd-ontwikkelingen twee ‘assen’ van verandering, die de invloed hebben op de andere componenten (regelgeving, oversight, nationale barrières, technologische infrastructuur en mate van competitie en consolidatie in de markt).

Toekomstige scenario's

The scenario’s die hieruit voortvloeien varieren van ‘Great reversal’, waarin weinig voortgang wordt geboekt en het systeem grotendeels blijft zoals het is, tot een verregaand scenario ‘In transition’ waar de Europese integratie en snelle technologische innovaties zorgen voor snelle ontwikkelingen in business modellen, operatie en risico.

Hoe je het ook precies bekijkt, in het rapport komt een gemene deler naar voeren: “Technologie zal hoe dan ook een grote impact hebben op post-trade,” zegt Bruggeman. Ook zullen er “consolidatiegolven optreden tussen de huidige spelers in de markt.” Hij voegt toe: “In alle scenario’s zullen bestaande spelers samen moeten gaan werken met FinTechs en zal meer harmonisatie en standaardisatie plaats gaan vinden.”

Een overzicht van de scenario’s:

Lees hier het volledige artikel op consultancy.eu

Alle inzichten onze experts uit de Financiële Dienstverlening

Financiële Dienstverlening
mkan

AInspiratie

Turner organiseert een serie ronde tafel sessies over het succesvol toepassen en opschalen van AI. Benen op tafel met andere professionals, managers en bestuurders uit de financiële sector. Samen met gastsprekers bespreken we best practices en lessons learned.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
mkan

Het verhaal van Turner en BS&F

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met algemeen directeur van BS&F, Ronald van Lier. Hoe heeft Turner geholpen om een collectieve zorgverzekering voor kwetsbare inwoners door te ontwikkelen tot een platform voor sociale zekerheid en zorg? En wat zegt dat over onze manier van werken?

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
mkan

Here comes the sun

Turner organiseert een serie wandelingen voor professionals, managers en bestuurders in de financiële sector. Heb jij na een lange winter ook behoefte om weer echt contact te maken tijdens een mooie wandeling in de natuur? Om samen nieuwe energie op te doen? ​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

10 tips om Artificial Intelligence werkend te krijgen binnen jouw organisatie

Steeds meer financiële instellingen investeren in Artificial Intelligence. Toch zijn lang niet alle deze AI-initiatieven zo succesvol als gehoopt. Hoe kan dat? En wat kun je als manager of bestuurder doen om AI werkend te krijgen binnen jouw organisatie? Frits Korthals Altes en Egbert Clevers geven 10 aanbevelingen voor strategie-executie voor AI.​

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
mkan

Ons verhaal

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
mkan

Waarom Platformization juist nu hoog op de agenda hoort

Hoe de financiële wereld er precies uitziet na de corona-crisis weten we niet. De impact voor banken en verzekeraars lijkt tot nu toe beperkt. Maar corona versterkt wel de digitalisering-trend van financiële dienstverlening. Wat doet dit met het bedrijfsmodel van banken en verzekeraars, vraagt Turner’s Thijs Venneman zich af. Is het platform-model nu echt toe aan een doorbraak in de financiële sector?

Lees meer »
detail macbook
Financiële Dienstverlening
mkan

Aanbevelingen voor invoering van nieuwe betaalstandaarden

De Juiste Zorg op de Juiste Plek, het is makkelijker gezegd dan gedaan. De reis van de patient verloopt vaak langs vele muurtjes. Terwijl we weten: voor een optimale zorg moeten we die muren doorbreken. Turner werkt mee aan een regionaal samenwerkingsverband dat structureel werkt aan JZOJP. Hoe werkt dat in praktijk?

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
mkan

DACSI

Voorbereid op de toekomst van post-trade​.
Toekomstscenario’s voor de securities post-trade sector​
Voorbereid voor sectorbrede ontwikkelingen​
Waardevolle input bij discussies rond regelgeving en toezicht​

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
mkan

Turner is FD Gazelle 2020

Turner is uitgeroepen tot FD Gazelle 2020, een prijs van Het Financieele Dagblad voor bedrijven die de afgelopen jaren snel zijn gegroeid. Een teken dat je als 27-jarige organisatie nog steeds snel kunt groeien en wendbaar kunt zijn. Wat is het verhaal achter deze groei?​

Lees meer »