Financiële Dienstverlening

Consultancy.eu | Trends die de toekomst van securities post-trade raken.

Consultancy.eu doet verslag van de uitkomsten van ons scenario-planning traject met DACSI, de Nederlandse branchevereniging voor effectenhandel. De inzichten zijn waardevol voor de gehele Europese post-trade sector. Lees het artikel hier terug.

Trends die de toekomst raken van de post-trade effectenhandel

De Nederlandse branchevereniging voor de effectenhandel (DACSI) heeft samen met Turner een strategische analyse van de post-trade sector uitgevoerd. De uitkomsten zijn gebundeld in het rapport ‘Future scenarios for the securities post-trade industry’. De auteurs presenteren een overzicht van de voornaamste trends in de sector, en de mogelijke scenario’s voor de toekomst. 

De securities post-trade sector, die bestaat uit de effecten en derivatenhandel, is complex. Er staat een golf aan veranderingen te wachten, van technologie tot consolidatie tot economische druk en veranderende manieren van werken in het bredere landschap van effectenhandel. 

Echter, de grootste drijvende kracht achter veranderingen blijft wet- en regelgeving. “De spelers in de post-trade sector hebben zich de afgelopen jaren grotendeels bezig gehouden met de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, zoals MiFID2, EMIR, SFTR, SRD2 and CSDR,” legt Henk Bruggeman, de voorzitter van DACSI uit. Het meeste hiervan komt uit de Europese wetgeving, die gericht is om de sector transparanter, veiliger, efficienter en klantgerichter te maken. 

Dit onderwerp zal altijd belangrijk blijven in de veranderstrategieen, maar als we breder kijken, dan moeten spelers in de sectorn zich ook voorbereiden op een “heel andere toekomst” zegt Brugmans. In een poging om spelers in de sector zich te helpen voor te bereiden op deze toekomst, heeft DACSI experts zowel experts uit de sector ingeschakeld om samen met Turner de scenario’s voor 2025 uit te werken. 

Bruggeman: “We hebben de belangrijkste trends en ontwikkelingen verzameld met sector-kenners en we hebben scenario analyse gebruikt om toekomstige gebeurtenissen in kaart te brengen en hiervoor verschillende uitkomsten te projecteren. De vier scenario’s die hieruit voortvloeien, illustreren hoe de post-trade sector er misschien uit zal zien in 2025 en wat daarvan de gevolgen zijn voor CCPs, CSDs en bewaarders en andere spelers in de post-trade.” 

Voornaamste trends

In het onderzoek worden vijf belangrijke trends onderscheiden: politieke onzekerheid, de mate van Europese integratie van financiele markten, technologische innovatie, harmonisatie en strandaardisatie in de post-trade processen en oplossingen plus de mate  horizontale / verticale integratie van activiteiten.

“Op basis van de analyse zien we duidelijk meerdere trends en ontwikkelen die de toekomst van de post-trade secturities in Europa raken,” zegt Bruggeman. De impact van deze ontwikkelingen hangt van de snelheid waarmee deze plaatsvinden, met name als het gaat om de wetgeving rond de integratie van de Europese financiële markten en snelheid van technologische innovaties.”

“Deze onzekerheden hebben een grote invloed op de toekomst en zijn tegelijkertijd erg onzeker.” In de analyse van DACSI en Turner vormen deze twee hoofd-ontwikkelingen twee ‘assen’ van verandering, die de invloed hebben op de andere componenten (regelgeving, oversight, nationale barrières, technologische infrastructuur en mate van competitie en consolidatie in de markt).

Toekomstige scenario's

The scenario’s die hieruit voortvloeien varieren van ‘Great reversal’, waarin weinig voortgang wordt geboekt en het systeem grotendeels blijft zoals het is, tot een verregaand scenario ‘In transition’ waar de Europese integratie en snelle technologische innovaties zorgen voor snelle ontwikkelingen in business modellen, operatie en risico.

Hoe je het ook precies bekijkt, in het rapport komt een gemene deler naar voeren: “Technologie zal hoe dan ook een grote impact hebben op post-trade,” zegt Bruggeman. Ook zullen er “consolidatiegolven optreden tussen de huidige spelers in de markt.” Hij voegt toe: “In alle scenario’s zullen bestaande spelers samen moeten gaan werken met FinTechs en zal meer harmonisatie en standaardisatie plaats gaan vinden.”

Een overzicht van de scenario’s:

Lees hier het volledige artikel op consultancy.eu

Ontmoet de expert

Alle inzichten onze experts uit de Financiële Dienstverlening

Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

BS&F

De gemeentepolis van BS&F is maatschappelijk gezien buitengewoon relevant: deze verzekering gaat zorgmijding bij kwetsbare inwoners tegen en draagt zo bij aan het voorkomen van extra maatschappelijke kosten. BS&F schakelde Turner in om de aanvraagprocedure te optimaliseren. De sleutel die Turner voor de succesvolle strategie-executie aanreikte: gebruikmaken van beschikbare slimme oplossingen.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) benaderde Turner met een specifiek verzoek: help ons beter te worden in veranderen zodat we het in de toekomst zelf kunnen doen. Onno Zwaagstra schreef samen met Martijn Suiker, Turner-adviseur Financiële Dienstverlening, het plan. Zij hielpen opdrachtgever Bas van Eenige van NWB Bank ook met het uitrollen ervan. Nu, een jaar later, staat er een afdeling die het veranderportfolio van de bank beheert, waar iedereen bij NWB Bank enthousiast over is.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Cor Barelds

ESG=Strategie=Executie

Alle organisaties in de Nederlandse financiële sector hebben in 2019 hun handtekening onder het Klimaatcommittment gezet. Hiermee verplichten zij zich om bij te dragen aan de uitvoering van de klimaatambities in het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Financiële instellingen en de green deal

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen krijgen in 2024 te maken met nieuwe eisen over ESG. Wat kunnen de financiële instellingen doen? Frits Korthals Altes zegt dat bedrijven de data-intensieve rapportageprocessen nu al moeten meenemen in de ontwikkeling van nieuwe, groene producten.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Cor Barelds

De Vereende

De Vereende, een schade- en verzekeringsbedrijf dat onder andere bijzondere risico’s verzekert, wilde een hogere efficiency realiseren, ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en tegelijkertijd beter scoren op zowel klant- als medewerkerstevredenheid.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
BSF Ronald van Lier
Financiële Dienstverlening
mkan

Het verhaal van Bureau BS&F en Turner

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met algemeen directeur van BS&F, Ronald van Lier. Hoe heeft Turner geholpen om een collectieve zorgverzekering voor kwetsbare inwoners door te ontwikkelen tot een platform voor sociale zekerheid en zorg? En wat zegt dat over onze manier van werken?

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

10 tips om Artificial Intelligence werkend te krijgen binnen jouw organisatie

Steeds meer financiële instellingen investeren in Artificial Intelligence. Toch zijn lang niet alle deze AI-initiatieven zo succesvol als gehoopt. Hoe kan dat? En wat kun je als manager of bestuurder doen om AI werkend te krijgen binnen jouw organisatie? Frits Korthals Altes en Egbert Clevers geven 10 aanbevelingen voor strategie-executie voor AI.​

Lees meer »