Voorbereid op de toekomst van post-trade

DACSI

DACSI is een Nederlandse branchevereniging voor effecten- en derivatenhandel. Leden zijn banken en de Centrale Effectenbewaarinstelling. Het doel is om de ‘securities post-trade’ te promoten, het functioneren ervan te helpen verbeteren en de Nederlandse belangen te behartigen bij wetgevers en toezichthouders. De afgelopen tien jaar hebben DACSI en andere spelers in de post-trade vooral gewerkt aan de implementatie van wetgeving die na de financiële crisis ontstond. Nu is het weer tijd om vooruit te kijken, om DACSI en haar leden voor te bereiden op nieuwe relevante, sectorbrede ontwikkelingen. 

Toegenomen volatiliteit in een doorgaans stabiele sector

Veranderingen in de complexe infrastructuur voor effectenhandel kunnen jaren duren en zijn doorgaans meer evolutionair dan revolutionair. Maar in de nieuwe, volatiele wereld, waarin fintechs en platforms steeds belangrijker worden en geopolitieke ontwikkelingen veel onzekerheid geven, worden lange-termijn projecten en investeringen kritischer bekeken. Kunnen nieuwe technologieen ook de post-trade effectenhandel raken, zoals ze ook andere financiële diensten hebben opgeschud? Moeten we investeren in nieuwe technologieën? Moeten we nieuwe samenwerkingen en bedrijfsmodellen verkennen?

“Diepgaande kennis van scenario-analyse en met kennis van het ecosysteem. We zijn enorm geholpen.”

– Henk Brink, voorzitter van DACSI

Vier waarschijnlijke scenario's

Henk Brink, de voorzitter van DACSI, vroeg Turner om hulp. Hoe ziet de Europese post-trade sector eruit over vijf tot tien jaar? Hoe kan de Nederlandse post-trade sector beter voorbereid zijn op deze veranderende omstandigheden zonder daarbij de lange-termijn doelen en belangen uit het oog te verliezen? Met scenario planning, heeft Turner’s Thijs Venneman DACSI’s team geholpen om een veelheid aan zienswijzen en verwachtingen uit meer dan 30 studies en 25 interviews met toonaangevende experts uit de sector terug te brengen tot een set aan hoofdtrends en -ontwikkelingen en vier waarschijnlijke scenario’s voor 2025. 

 

Uit de analyse volgt dat twee factoren de meeste invloed hebben op de toekomst van post-trade: de politieke wil om samen te werken, die de mate van Europese financiele integratie bepaalt, plus de snelheid van technologische innovaties. De hieruit voortvloeiende scenario’s (Great reversal, Regional giants, In transition, Integrated legacy) geven alle post-trade spelers waardevolle inzichten in mogelijke toekomstige uitkomsten. 

Gevolgen voor de sector en 'alarmsignalen'

In alle scenario’s zal technologie een grote invloed hebben op post-trade en er consolidaties  zijn onder de huidige marktspelers. Echter, de daadwerkelijke impact per scenario verschilt sterk per speler. Post-trade spelers wordt aangeraden om de scenario’s, de daaruit voortvloeiende impact en de geformuleerde ‘alarmsignalen’ te gebruiken om hun eigen strategie opnieuw tegen het licht te houden. DACSI gebruikt deze scenario’s ook in discussies over de sector met regelgeving en toezicht. Daarnaast deelt DACSI de scenario’s en inzichten met haar Europese tegenhangers en gremia. Kortom, door voorbereid te zijn op meerdere toekomstbeelden, kunnen DACSI en haar leden ook invloed uitoefenen op die toekomst. 

Meer weten over deze opdracht?