ESG

ESG in de financiële sector vraagt om duidelijke keuzes in de executie

BELANGRIJKE IMPLICATIES VAN ESG VOOR STRATEGIE-EXECUTIE

Turner wil haar relaties voeden met tijdige, nieuwe en relevante inzichten voor haar markten en de strategie-executie vraagstukken die daar spelen. Donderdag 20 april zeilden Turner-relaties en Turners naar een uniek nieuw natuurgebied: de Marker Wadden. Op het water en in de natuur gingen zij het gesprek aan over de kansen die de energietransitie biedt voor de financiële sector.

Alle organisaties in de Nederlandse financiële sector hebben in 2019 hun handtekening onder het Klimaatcommittment gezet. Hiermee verplichten zij zich om bij te dragen aan de uitvoering van de klimaatambities in het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. Maar beleven zij hun commitment als iets wat ze zelf intrinsiek vanuit hun ambitie willen of als iets wat moet onder het akkoord nu eenmaal is afgesproken en moet? Kortom, als ‘verlichting’ of als een ‘verplichting’?

Wat doen financiële instellingen met de ESG-ambities in de praktijk? Hoe ver zijn zij met de executie en waar lopen ze tegenaan? Dat kwam ter sprake tijdens het Marker Wadden Event dat Turner recent organiseerde. We grepen de gelegenheid aan om een benchmarkonderzoek te doen onder de 30 deelnemende organisaties, vooral banken en verzekeraars. En wat bleek? De deelnemende Banken en verzekeraars zien ESG vooral als maar worstelen nog met hun rol in de keten en met het omzetten van hun klimaatambities in concrete acties. Kortom: de commitment aan ESG is intrinsiek gemotiveerd, maar de vertaalslag naar executie schiet nog tekort.

ESG: Meer verlichting dan verplichting

Banken en verzekeraars hebben de klimaatambities uit het klimaatcommittment doorgaans volledig onderdeel gemaakt van hun organisatiebrede missie en visie (38 en 47%), blijkt uit het benchmarkonderzoek dat tijdens het event is gedaan. Het merendeel (63%) heeft concrete percentages opgenomen voor hun reductiedoelstellingen en richt zich daarnaast ook op andere ESG-aspecten (77%). De belangrijkste drijfveer om de klimaatambities op te nemen in de missie en visie is dat de organisaties willen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling (93%). Het willen voldoen aan wet- en regelgeving is in mindere mate een belangrijke drijfveer (47%). Daarna pas komen redenen als het inspelen op klantwensen, het verbeteren van het risicobeheer en de aantrekkingskracht als werkgever (20%). Een bevestiging dat het thema ESG meer als ‘verlichting’ wordt ervaren dan als een zoveelste verplichting.

Nieuwe ESG producten en randvoorwaarden

De actieplannen van banken en verzekeraars hebben in eerste instantie vooral impact op de missie, visie en de (product)strategie van organisaties. Roadmaps zijn opgesteld, portfolio’s worden herijkt op basis van scherpe prioriteiten (‘gebase-lined’), nieuwe producten zoals leningen op basis van aantoonbare duurzaamheid, zogenaamde sustainability-linked loans, zijn ontwikkeld en deze ESG-leningen hebben meer prioriteit gekregen. De daadwerkelijke executie van de actieplannen zal volgens deelnemers aan het benchmarkonderzoek veel van de organisatie vragen, vooral op het gebied van data, gedrag en cultuur. Het creëren van inzicht en bewustwording is daarbij een belangrijke voorwaarde, bijvoorbeeld bij het nemen van investeringsbeslissingen op basis van duurzaamheidscriteria.

Executie vraagt om meer dan ESG-plannen op papier

Een meerderheid van de deelnemende organisaties is prima tot goed in staat de executie van de actieplannen vorm te geven (gemiddeld een 7, 52+10%). Een significante groep organisaties is tegelijkertijd nog zoekende (28+10%) of zelfs nog niet gestart (10%). Deze organisaties worstelen vooral met het draagvlak onder hun ketenpartners (klanten en aandeelhouders), het concretiseren van reductiedoelstellingen en de beschikbaarheid en kwaliteit van relevante data. Het vertalen van doelstellingen in concrete acties en samen met stakeholders aan de slag gaan blijkt een stevige uitdaging. Deelnemers laten weten dat hun tijd en aandacht voor ESG in de praktijk ook concurreert met met andere, meer urgente zaken, zoals integraties en nieuwe regelgeving.

Succesvolle strategie is afhankelijk van de kracht van de executie

Banken en verzekeraars lijken op papier goed op weg om hun bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling in Nederland. Klimaatambities zijn onderdeel van hun missie en visie, en hun actieplannen leiden tot nieuwe producten en keuzes in hun portefeuilles. Een deel van deze organisaties is echter nog zoekende in de executie en worstelt met de rol in de keten en het houden van focus. Opmerkelijk, omdat de uitvoering van de actieplannen nog het nodige zal vereisen van de eigen organisatie en van klanten en andere stakeholders. Het doorvoeren van dit soort veranderingen om lef, een duidelijke visie en heldere keuzes voor het benodigde draagvlak binnen en buiten de organisatie. Zoals altijd zal wetgeving hierbij helpen, maar een succesvolle strategie is vooral afhankelijk van de kracht van de executie: in hoeverre zijn organisaties echt in staat om samen met hun stakeholders hun ‘verlichting’ om te zetten in concrete resultaten?

Wil je weten hoe jouw organisatie scoort t.o.v. de benchmark en hoe de vertaalslag te maken van ESG-doelstellingen naar executie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs

Financiële Dienstverlening

Financiële instellingen en de green deal

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen krijgen in 2024 te maken met nieuwe eisen over ESG. Wat kunnen de financiële instellingen doen? Frits Korthals Altes zegt dat bedrijven de data-intensieve rapportageprocessen nu al moeten meenemen in de ontwikkeling van nieuwe, groene producten.

Read More →
Financiële Dienstverlening

Drie visies op ‘ESG, verlichting of verplichting’

Op donderdagmiddag 20 april 2023 zeilde Turner-relaties en Turners naar een uniek nieuw natuurgebied: De Marker Wadden. Op het water en in de natuur werd het gesprek aangegaan over de kansen die de energietransitie biedt voor de financiële sector

Read More →

Meer weten over Turner?

Turner Strategie-executie wordt voor het vierde jaar op rij door opdrachtgevers gezien als het beste strategisch adviesbureau van Nederland. Meer dan 4000 bestuurders en professionals deden mee aan het onderzoek van MT1000 waarbij Turner de hoogste waardering ontving voor strategie-advies, klantgerichtheid, excellente uitvoering en productleiderschap.

Lees hier meer over de resultaten die andere opdrachtgevers behaalden met hulp van Turner Strategie Executie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Alle inzichten over de Financiële Dienstverlening van onze specialisten

Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

BS&F

De gemeentepolis van BS&F is maatschappelijk gezien buitengewoon relevant: deze verzekering gaat zorgmijding bij kwetsbare inwoners tegen en draagt zo bij aan het voorkomen van extra maatschappelijke kosten. BS&F schakelde Turner in om de aanvraagprocedure te optimaliseren. De sleutel die Turner voor de succesvolle strategie-executie aanreikte: gebruikmaken van beschikbare slimme oplossingen.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) benaderde Turner met een specifiek verzoek: help ons beter te worden in veranderen zodat we het in de toekomst zelf kunnen doen. Onno Zwaagstra schreef samen met Martijn Suiker, Turner-adviseur Financiële Dienstverlening, het plan. Zij hielpen opdrachtgever Bas van Eenige van NWB Bank ook met het uitrollen ervan. Nu, een jaar later, staat er een afdeling die het veranderportfolio van de bank beheert, waar iedereen bij NWB Bank enthousiast over is.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Cor Barelds

ESG=Strategie=Executie

Alle organisaties in de Nederlandse financiële sector hebben in 2019 hun handtekening onder het Klimaatcommittment gezet. Hiermee verplichten zij zich om bij te dragen aan de uitvoering van de klimaatambities in het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Financiële instellingen en de green deal

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen krijgen in 2024 te maken met nieuwe eisen over ESG. Wat kunnen de financiële instellingen doen? Frits Korthals Altes zegt dat bedrijven de data-intensieve rapportageprocessen nu al moeten meenemen in de ontwikkeling van nieuwe, groene producten.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Cor Barelds

De Vereende

De Vereende, een schade- en verzekeringsbedrijf dat onder andere bijzondere risico’s verzekert, wilde een hogere efficiency realiseren, ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en tegelijkertijd beter scoren op zowel klant- als medewerkerstevredenheid.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
BSF Ronald van Lier
Financiële Dienstverlening
mkan

Het verhaal van Bureau BS&F en Turner

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met algemeen directeur van BS&F, Ronald van Lier. Hoe heeft Turner geholpen om een collectieve zorgverzekering voor kwetsbare inwoners door te ontwikkelen tot een platform voor sociale zekerheid en zorg? En wat zegt dat over onze manier van werken?

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

10 tips om Artificial Intelligence werkend te krijgen binnen jouw organisatie

Steeds meer financiële instellingen investeren in Artificial Intelligence. Toch zijn lang niet alle deze AI-initiatieven zo succesvol als gehoopt. Hoe kan dat? En wat kun je als manager of bestuurder doen om AI werkend te krijgen binnen jouw organisatie? Frits Korthals Altes en Egbert Clevers geven 10 aanbevelingen voor strategie-executie voor AI.​

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE