‘FindNFund: het Booking.com van de fondsenwereld’

Mariëtte Brouwer en Patrick Eppink hebben in 2021 een begin gemaakt met de lancering van het platform FindNFund, een marktplaats waar maatschappelijk betrokken fondsen én aanvragers elkaar kunnen vinden. De doelstelling: een efficiënt platform creëren waar vraag en aanbod bij elkaar komen, waardoor meer geld naar de doelbesteding gaat.

De ontstaansgeschiedenis van FindNFund

Mariëtte Brouwer, chief operating officer van FindNFund, werkte tot twee jaar geleden als consultant voor Turner en Patrick Eppink, chief growth officer, is er nog steeds werkzaam als leidinggevende van de practice financiële diensteverlening. Het is geen toeval dat twee van de drie founders van FindNFund bij Turner vandaan komen. De ontstaansgeschiedenis gaat terug naar een gezamenlijke reis die zij met een aantal Turners naar Rio de Janeiro maakten. ‘Een geweldige reis’, herinnert Patrick Eppink zich. ‘We zijn toen ook de favela’s ingegaan. Je hoort veel over de armoede en de criminaliteit, maar hoe is het leven daar echt? We hebben een dag les gegeven op een school en dat was een indrukwekkende ervaring. Toen ontstond het idee om de school structureel te helpen door fondsen voor de school te vinden. Maar het lukte niet goed om fondsen te vinden. En aanvragen doen bleek een ingewikkeld proces. Er zijn veel fondsen in Nederland, naar schatting wel 1500 à 2000, groot en klein, maar ze hebben allemaal hun eigen procedures. En toen zei Mariëtte: waarom is er niet een soort Booking.com voor dit type fondsen, voor goede doelen, zodat je op basis van zoektermen snel de fondsen kunt vinden die relevant zijn voor jouw zoekvraag? En waar je dan meteen een aanvraag kunt doen, en dat die fondsen meteen reageren en een beslissing kunnen nemen over jouw aanvraag? Een geweldig idee. Natuurlijk kun je Googelen, of het Fondsenboek gebruiken, maar dat is nog steeds niet heel efficiënt. Dan moet je weer hun specifieke aanvraagformulieren gaan indienen, voor elk fonds één. Daar ben je algauw een dag mee zoet per fonds. Dat moet anders kunnen, dachten wij.’

De kern van het idee achter FindNFund

Het idee achter FindNFund is dat het fungeert als een online marktplaats waar zowel aanvragers (‘finders’) en fondsen (‘funders’) terechtkunnen, gebruikmakend van een gestandaardiseerd, gestroomlijnd proces. ‘Het was heel lastig en ingewikkeld om fondsen te vinden’, vertelt Mariëtte Brouwer. ‘Je zou denken: we zijn ervaren consultants, voor ons moet dat niet zo moeilijk zijn. Maar het tegendeel was waar. En als we eenmaal een goed fonds hadden gevonden, moesten we ons vervolgens weer gaan verdiepen in hoe we een aanvraag moesten doen. Als consultant zijn we wel wat complexiteit gewend, maar dit ging onze pet soms ook te boven. Je moet echt een expert zijn. De hele procedure doorlopen bij verschillende fondsen is heel veel werk en leidt tot veel frustratie Dan ontstaat de situatie dat er geweldige projecten zijn, waar al die fondsen graag aan zouden bijdragen, die toch buiten de boot vallen. Ook de fondsen zijn daar niet blij mee: zij willen impact hebben op de maatschappij. Maar als vraag en aanbod niet goed bij elkaar komen, ontstaat er in feite een gat. Dat gat willen wij nu opvullen. Waarmee wij ook de democratisering van de sector stimuleren, omdat fondsen toegankelijker worden voor iedereen.’

FindNFund neemt met zijn gestandaardiseerde aanvraagprocedure zowel de finders als de funders veel werk uit handen. In tegenstelling tot andere verzamelsites, waar aanvragers soms al moeten betalen voordat zij iets gevonden hebben, rekent FindNFund geen kosten voor de finders. Alleen de funders dragen een half procent van het toegezegde bedrag af. ‘Dat is echt veel minder dan gebruikelijk’, zegt Eppink. ‘Als je bijvoorbeeld een adviseur inschakelt, ben je al snel 10 tot 15 procent van het aangevraagde bedrag kwijt. Bovendien vindt bij ons het volledige proces in detzelfde portal plaats. Dat is veel efficiënter voor de hele sector.’

De founders

FindNFund is een initiatief van Brouwer en Eppink. Mariëtte Brouwer heeft zeven jaar bij Turner gewerkt en geeft sinds twee jaar als COO leiding aan FindNFund. Ze komt uit een ondernemersgezin en heeft economie gestudeerd in Rotterdam. Na enige tijd bij een familiebedrijf te hebben gewerkt, maakte ze de overstap naar Turner. ‘Aanvankelijk heb ik nog een tijdje vier dagen voor Turner gewerkt en besteedde ik een dag per week aan FindNFund. Dat was de fase waarin we aan de keukentafel het bedrijf probeerden op te bouwen. Toen ik eenmaal ontslag had genomen, kon ik er in plaats van twaalf uur per week wel zestig in stoppen. En toen ging het hard.’

Ze heeft bij Turner veel ervaring opgedaan die haar nu als COO van pas komt. ‘Ik heb bij Turner voor de practice financiële dienstverlening gewerkt, een sector waarin veel geïnnoveerd wordt. Bij elk project kwamen er wel specifieke innovaties voorbij, met name op IT-gebied. Dus ik heb geleerd hoe je die moet begeleiden en hoe je dergelijke veranderingen kunt realiseren. Die kennis komt heel goed van pas als bijvoorbeeld een fonds zich bij ons aansluit. Dat is op dit moment ook de grootste uitdaging. Ons platform werkt inmiddels, nu gaat het erom het platform succesvol te maken.’

Patrick Eppink is hoofd van de practice financiële dienstverlening van Turner en is al bijna vijftien jaar verantwoordelijk voor alle projecten bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen e.d. Eppink begon zijn carrière als bankier en werkte later bij een ander consultancybureau, voordat hij de overstap naar Turner maakte. ‘Als practiceleader ben ik betrokken bij de opdrachten die Turner doet in de financiële dienstverlening. Maar waar ik vroeger met gemak zestig of zeventig uur werkte, probeer ik het nu in veertig uur per week te doen. En dan hou ik dus twintig uur over voor FindNFund. FindNFund en Turner staan los van elkaar, maar we kunnen waar nodig gebruikmaken van faciliteiten, de kennis en de mensen’, vertelt Eppink. ‘Soms biedt een collega een helpende hand, zoals Frits Korthals Altes, die  betrokken was bij de IT architectuur. En verder kunnen we gebruikmaken van het kantoor van Turner in Leusden als we een grote bijeenkomst organiseren.

Marc Broers is als co-founder aangesloten in 2022. ‘Toen we eind 2021 de keuze maakten het platform daadwerkelijk te bouwen, hadden we iemand nodig met de expertise van tech’, vertelt Brouwer. ‘Toen is Marc aan boord gekomen als CTO, chief technology officer. Hij is een echte whizzkid, het technisch brein van FindNFund. ’

De stand van zaken

Begin 2022 is FindNFund daadwerkelijk gebouwd, met steun van een familiefonds. ‘We hadden drie dingen nodig om het platform te resaliseren: geld, een aantal partijen die het platform samen met ons wilden ontwikkelen en een goed technisch team’, vertelt Eppink. ‘Dat hadden we binnen drie maanden voor elkaar. Het familiefonds dat ons ondersteunt, geloofd in de toegevoegde waarde van het platform voor de sector. Toen was het geen goed idee meer, maar een echte onderneming. En moest het platform ook daadwerkelijk van de grond komen.’

Inmiddels werken er negen mensen voor FindNFund, zesenhalf FTE. We zijn trots dat er inmiddels al €600.000 euro via het platform uitgekeerd. Fondsen melden zich inmiddels spontaan om aanvragen te ontvangen, terwijl FindNFund nog nauwelijks aan publiciteit heeft gedaan.

Het platform is klaar en staat goed. De focus ligt vanzelfsprekend ook op de privacy en de gegevensbescherming: ‘Dat is een basisvoorwaarde, eigenlijk een vorm van hygiëne’, aldus Eppink.

Voor wie is FindNFund bedoeld

‘FindNFund is in principe voor iedereen bedoeld, aanvragers en fondsen, met een maatschappelijke doelstelling’, legt Brouwer uit. ‘Dat kunnen dus bekende goede doelen zijn, maar ook de lokale sportvereniging. Zolang er maar sprake is van initiatieven met een maatschappelijk nut. Verenigingen, stichtingen: iedereen is welkom.’

Overigens is het niet zo dat elk fonds dat zich aanmeldt, meteen zichtbaar hoeft te zijn op het platform. ‘Er zijn fondsen die zelf niet gevonden willen worden, maar wel gebruik willen maken van het platform om aanvragers te vinden’, legt Eppink uit. ‘Daarvoor hebben wij een functionaliteit ontwikkeld die we de stealth mode noemen. Zo’n fonds zal in eerste instantie voor de aanvrager onzichtbaar zijn. Wanneer zij een aanvraag zien die hen bevalt, kunnen zij één-op-één in contact treden met die aanvrager en diegene vragen een aanvraag in te dienen.’

Hoe groot is deze markt eigenlijk

Er gaat jaarlijks zo’n vijf miljard in om, vertelt Eppink  Brouwer en Eppink denken met het platform het ‘weglekken’ van geld te kunnen minimaliseren. ‘Er wordt algemeen aangenomen dat er sprake is van tien procent overhead en negentig procent van die vijf miljard besteed wordt aan het uiteindelijke doel, als doelbesteding.’ Maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Waar er meerdere partijen in de keten betrokken zijn, met allemaal hun eigen kosten en waar de doelbesteding bijvoorbeeld ook blijkt te bestaan uit kosten voor fondsenwerving. ‘Als wij erin slagen tien procent van het totaal over het platform te laten gaan én de afhandeling ervan wordt twintig procent efficiënter, betekent dat ieder jaar honderd miljoen extra voor goede doelen in Nederland.’ Dat is de impact die wij nastreven.’. Brouwer vervolgt: ‘Tegen die tijd kan de vergoeding van een half procent ook omlaag. Wij zijn een social company. FndNFund is wel een BV, maar we hebben geen winstoogmerk. Onze investeerders hebben ook geen rendementseisen. Het doel is de kosten zoveel mogelijk omlaag te brengen, waarmee er veel meer geld naar de doelbesteding gaat en er meer tijd overblijft om samen meer impact te maken.’

Goed voor goede doelen

En nu? Hoe gaat FindNFund zijn weg vinden in de wereld van de charitatieve instellingen? ‘Op dit moment zijn met name de fondsen heel belangrijk voor ons’, zegt Eppink. ‘De toegevoegde waarde zit in de eerste plaats in de waarde van de toegankelijke zoekfunctionaliteit, maar is het grootst wanneer fondsen aanvragen ontvangen en funding toekennen via FindNFund’ Daarom ook een oproep:  ‘Iedereen die bij een fonds betrokken is…neem eens een kijkje op de website van FindNFund, schrijf je in of maak een afspraak. ‘Dit platform kan goede doelen in Nederland echt veel opleveren. Maar dat lukt alleen als er voldoende fondsen meedoen.’

Mariëtte Brouwer en Patrick Eppink, oprichters FindNFund

Marc Broers, Patrick Eppink en Mariëtte Brouwer

Meer weten over Turner?

Turner Strategie-executie wordt voor het vierde jaar op rij door opdrachtgevers gezien als het beste strategisch adviesbureau van Nederland. Meer dan 4000 bestuurders en professionals deden mee aan het onderzoek van MT1000 waarbij Turner de hoogste waardering ontving voor strategie-advies, klantgerichtheid, excellente uitvoering en productleiderschap.

Lees hier meer over de resultaten die andere opdrachtgevers behaalden met hulp van Turner Strategie Executie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer weten over Turner Financiële Dienstverlening?

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn onmisbaar. Hoe blijven zij waarde leveren in een onzekere toekomst? Lees hier meer over Turner Financiële dienstverlening.

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

Meer opdrachten

Zorg
Alexander Bruinsma

Leger des Heils

Het Leger des Heils benaderde Turner voor advies over een nieuwe strategische koers. Binnen de nieuwe strategische koers moet de focus liggen op ‘de deelnemers’, de doelgroep van het Leger des Heils. Deze is bijzonder, omdat de doelgroep kampt met meervoudige problematiek en daardoor vroegtijdig verouderd.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

BS&F

De gemeentepolis van BS&F is maatschappelijk gezien buitengewoon relevant: deze verzekering gaat zorgmijding bij kwetsbare inwoners tegen en draagt zo bij aan het voorkomen van extra maatschappelijke kosten. BS&F schakelde Turner in om de aanvraagprocedure te optimaliseren. De sleutel die Turner voor de succesvolle strategie-executie aanreikte: gebruikmaken van beschikbare slimme oplossingen.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) benaderde Turner met een specifiek verzoek: help ons beter te worden in veranderen zodat we het in de toekomst zelf kunnen doen. Onno Zwaagstra schreef samen met Martijn Suiker, Turner-adviseur Financiële Dienstverlening, het plan. Zij hielpen opdrachtgever Bas van Eenige van NWB Bank ook met het uitrollen ervan. Nu, een jaar later, staat er een afdeling die het veranderportfolio van de bank beheert, waar iedereen bij NWB Bank enthousiast over is.

Lees meer »
Energie & Utilities
Alexander Bruinsma

Liander

Liander staat voor grote veranderingen: minimaal een verdubbeling van de vraag én de energietransitie. Maar de structurering van de administratieve afhandeling van projecten verliep niet soepel en stond opschaling in de weg. Liander moest eerst urgentie creëren en iedereen doordringen van het probleem. Turner bracht een koppeling tussen dagelijks werk en missie.

Lees meer »
Zorg
Alexander Bruinsma

Accolade

De zorgkloof – een toename van het aantal cliënten, een afname van het aantal medewerkers – zet veel zorgorganisaties voor het blok. Hoe moeten zij de zorg inrichten? Anne Bosman, bestuurder van Accolade Zorg, schakelde Edwin Schippers van Turner in voor het opstellen van een nieuwe strategie. Het draait om keuzes maken en innoveren, met behoud van de christelijke identiteit, vertelt Bosman.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Industrie en Technologie
Alexander Bruinsma

Merford

Als CEO van Merford, specialist in geluidsbeheersing, akoestische materialen en deuren, werkte Robbert-Jan Ter Horst met Turner Strategie-executie om zijn plannen voor de toekomst uit te dagen. Het resultaat: een scherp geformuleerde strategie, die dankzij de focus nu al vruchten afwerpt. De Raad van Commissarissen en aandeelhouders hebben zich volmondig achter de strategie geschaard.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Energie & Utilities
Cor Barelds

Netbeheerder

Versterken dienstverlening BtB en BtC Netbeheerder Versnellen dienstverlening Reductie achterstanden met 85% Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening Versnelling in nieuwe manier van werken

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Nationaal Onderwijs Lab

Het Nationaal Onderwijs Lab AI (NOLAI), gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, is mondiaal de grootste publieke investering op het gebied van AI en onderwijs. Geen enkel ander land heeft tachtig miljoen uitgetrokken voor een lab dat gespecificeerd AI gaat doen voor het basis- en het voortgezet onderwijs.

Lees meer »