Het verhaal achter de prestatie

Het verhaal van Turner en BS&F

Bureau BS&F ondersteunt overheden, zorgverzekeraars en zorg en patiëntenorganisaties bij het versterken van sociaal beleid en zorg. Ronald van Lier, directeur van Bureau BS&F vertelt hoe Turner heeft geholpen om een collectieve zorgverzekering voor kwetsbare inwoners door te ontwikkelen tot een platform voor sociale zekerheid en zorg.

Wat is BS&F voor organisatie?

 “Wij helpen gemeenten om minima fysiek, mentaal en financieel gezond te houden en de uitvoering hiervan laagdrempelig en efficiënt te maken. We hebben hiervoor verschillende producten en diensten ontwikkeld, waaronder de Gemeentepolis: een collectieve zorgverzekering voor minima. Bijna alle gemeenten in Nederland bieden deze verzekering aan en zo’n 750.000 mensen maken er gebruik van.”

Wat houdt de Gemeentepolis precies in?

“Voor minima is goede toegang tot zorg extra belangrijk. Naast geldzorgen – vaak met schuldenproblematiek – hebben deze mensen ook vaker fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Een gemeentepolis bevat een aantal specifiek voor deze doelgroep ontwikkelde dekkingen waardoor zorgmijding wordt voorkomen en er geen onverwachte kosten zijn. Denk hierbij aan extra dekkingen zoals een verzekering van het wettelijk eigen risico en de eigen bijdragen. Met de Gemeentepolis biedt een gemeente minima toegang tot zorg en bijzondere bijstand. Zo verminderen de gezondheidsrisico’s voor kwetsbare mensen en wordt de vicieuze cirkel waar velen zich in bevinden doorbroken.” Minima ontvangen een gemeentelijke bijdrage wanneer zij een Gemeentepolis hebben.

Een belangrijke oplossing, dus. Wat was jullie uitdaging? 

“We merkten dat het aanvragen van de Gemeentepolis veel administratieve rompslomp met zich meebrengt: zowel voor de minima als gemeenten. Een gemeente moet kunnen toetsen of iemand die zo’n polis aanvraagt wel tot de doelgroep behoort en recht heeft op de gemeentelijke bijdrage. Wat is het inkomen? Wat zijn de bezittingen, zoals een huis of een auto? Wat als iemand een eigen bedrijf heeft? Daarvoor zijn veel gegevens nodig, die allemaal door de aanvrager bij elkaar moesten worden gezocht en opgestuurd om vervolgens door een gemeente veelal handmatig beoordeeld te worden. Onze ambitie was om al deze informatie digitaal makkelijk te ontsluiten via ons online platform Gezondverzekerd.nl.”

Klinkt logisch! Hoe komt Turner precies in het spel?

“Sinds 2009 werk ik al in diverse innovatieve uitdagingen samen met Frits Korthals Altes en zelfs nog langer met Patrick Eppink. In 2011 hebben zij me enorm goed geholpen in het opzetten van Ditzo. We hebben toen in korte tijd de eerste volledige online verzekeraar opgezet. Iets wat mensen destijds voor onmogelijk hielden, hebben we in een paar maanden gefikst. We weten inmiddels precies wat we aan elkaar hebben. Dus ik wist ook dat zij ook nu weer onze strategische uitdaging in korte tijd zouden doorgronden en kunnen realiseren.”

Wat was de strategische uitdaging voor BS&F?

 “We wilden een slimme online oplossing maken voor kwetsbare inwoners en gemeenten, maar hoe precies? We zijn een kleine, kennisintensieve organisatie; onze mensen weten alles over het sociale domein. Maar een online platform te ontwikkelen om inkomen en vermogen te toetsen, dat is echt wat voor Frits en Patrick, wist ik.”

Wat hebben we precies gedaan?

“Frits en Patrick hebben samen met ons team de platform-strategie uitgedacht. Het gevaar van de fase erna, de executie-fase, is dat vele wegen naar Rome leiden. Voor je het weet, ga je ze allemaal samen verkennen en gebeurt er behoudens praten verder niets. Ik vertrouw Frits en weet wat hij kan, dus hij heeft dat voor ons in een korte periode gedaan. Hij heeft de ideale ‘customer journey’ uitgewerkt, alle processen uitgedacht, contracten gemaakt, gezorgd dat er koppelingen zijn met alle relevante partijen. Denk aan de Belastingdienst, het UWV, het Kadaster, en het RDW. Ook heeft hij het team aangestuurd dat het platform heeft gebouwd. Dankzij zijn inzet hebben we in korte tijd deze tool gelanceerd als extra functionaliteit op Gezondverzekerd.nl.”

Wat is nou het voordeel van dit online platform?

“Ten eerste kunnen mensen via Gezondverzekerd.nl direct zien of zij in aanmerking komen voor gemeentelijke regelingen waaronder de gemeentepolis. Ook kunnen zij eenvoudig alle benodigde gegevens van al die partijen opvragen en delen met de gemeente. Dat scheelt hen een hoop rompslomp. Zo verlagen we de drempel om gebruik te maken van de regelingen waar men recht op heeft.”

Jullie werken voor gemeenten, wat voor voordeel is er voor hen?

“Het scheelt gemeenten zelf natuurlijk ook een hoop papierwerk: alle informatievoorziening en inhoudelijke toetsing verloopt digitaal. Met zo’n soepele informatievoorziening kun je bovendien vaker toetsen of mensen nog steeds recht hebben op de polis, of dat hun financiële situatie is verbeterd. De tijd en het geld dat je hiermee bespaart kun je zoveel zinniger besteden.”

Een win-win situatie, dus. Hoe zien jullie de toekomst?

“Dit is nog maar het begin. Er zijn zoveel andere regelingen die we op dezelfde manier gaan vergemakkelijken. Denk aan de energiekosten en andere gemeentelijke regelingen zoals stadspassen. Veel minima hebben door betalingsachterstanden een heffing boven op hun energierekening. Ook daar kun je vanuit de gemeenten een collectieve oplossing voor bieden door speciale afspraken met de energieleveranciers te maken.”

Wat zeg je tegen mensen die huiverig zijn voor meer digitalisering in uitvoeringsorganisaties?

“Wist je dat van de 6.2 miljard euro die we in Nederland uitgeven aan de (Bijzondere) Bijstand, er 2 miljard opgaat aan uitvoeringslasten alleen? Er zijn zo’n 350 gemeenten in Nederland, die allemaal hun eigen uitvoeringsorganisatie zijn. Wij maken één slimme digitale oplossing voor alle gemeenten en kunnen die bovendien aanpassen op lokale regelingen en wensen. Zo houd je als gemeente juist geld over om meer te doen voor kwetsbare inwoners. Bovendien maken we het de burger makkelijk. Er zijn 1.5 miljoen mensen die tot deze groep behoren. Dat betekent dat veel mensen die recht hebben op extra hulp, daar nog geen gebruik van maken. Zonde!”

Hoe vond je het om weer met Frits en Patrick te werken?

“Gaaf! Frits komt altijd met de slimste oplossingen en Patrick praat je niet naar de mond en gaat altijd voor een tien. We werken niet alleen prettig samen, het is ook heel efficiënt. Omdat we elkaar zo goed vertrouwen, kunnen we snel tempo maken. Als je als kleinere organisatie consultants inhuurt is dat relatief heel kostbaar, dan wil je snel meters maken en weten dat je je investering terugverdient.”

BSF Ronald van Lier

“Frits Korthals Altes en Patrick Eppink hebben mij in 2011 enorm goed geholpen in het opzetten van Ditzo. We weten inmiddels precies wat we aan elkaar hebben. Ik wist dat zij ook nu weer onze strategische uitdaging in korte tijd zouden doorgronden en kunnen realiseren.”

Ronald van Lier, algemeen directeur BS&F

“Leuk om te horen dat Ronald enthousiast is. Het voelt goed om een innovatieve oplossing te maken voor een doelgroep die vaak wordt vergeten. Er zijn zoveel gemeentelijke potjes en regelingen voor minima, maar zij weten ze niet te vinden. Deze oplossing moet het leven makkelijker maken voor hen.”

Frits Korthals Altes, organisatieadviseur Turner

Alle inzichten van onze financiële dienstverlening experts

Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

BS&F

De gemeentepolis van BS&F is maatschappelijk gezien buitengewoon relevant: deze verzekering gaat zorgmijding bij kwetsbare inwoners tegen en draagt zo bij aan het voorkomen van extra maatschappelijke kosten. BS&F schakelde Turner in om de aanvraagprocedure te optimaliseren. De sleutel die Turner voor de succesvolle strategie-executie aanreikte: gebruikmaken van beschikbare slimme oplossingen.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) benaderde Turner met een specifiek verzoek: help ons beter te worden in veranderen zodat we het in de toekomst zelf kunnen doen. Onno Zwaagstra schreef samen met Martijn Suiker, Turner-adviseur Financiële Dienstverlening, het plan. Zij hielpen opdrachtgever Bas van Eenige van NWB Bank ook met het uitrollen ervan. Nu, een jaar later, staat er een afdeling die het veranderportfolio van de bank beheert, waar iedereen bij NWB Bank enthousiast over is.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Cor Barelds

ESG=Strategie=Executie

Alle organisaties in de Nederlandse financiële sector hebben in 2019 hun handtekening onder het Klimaatcommittment gezet. Hiermee verplichten zij zich om bij te dragen aan de uitvoering van de klimaatambities in het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.

Lees meer »

Financiële instellingen en de green deal

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen krijgen in 2024 te maken met nieuwe eisen over ESG. Wat kunnen de financiële instellingen doen? Frits Korthals Altes zegt dat bedrijven de data-intensieve rapportageprocessen nu al moeten meenemen in de ontwikkeling van nieuwe, groene producten.

Lees meer »

De Vereende

De Vereende, een schade- en verzekeringsbedrijf dat onder andere bijzondere risico’s verzekert, wilde een hogere efficiency realiseren, ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en tegelijkertijd beter scoren op zowel klant- als medewerkerstevredenheid.

Lees meer »

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »

Het verhaal van Bureau BS&F en Turner

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met algemeen directeur van BS&F, Ronald van Lier. Hoe heeft Turner geholpen om een collectieve zorgverzekering voor kwetsbare inwoners door te ontwikkelen tot een platform voor sociale zekerheid en zorg? En wat zegt dat over onze manier van werken?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE