Een toekomstgericht dienstenaanbod

Beroepsorganisatie

Dit beroepscollectief heeft meer dan 100.000 leden. De vereniging treedt op als belangenbehartiger en biedt heel specifieke kennis, advies en diensten voor haar leden. De gespecialiseerde verzekeringen vormen een belangrijk onderdeel van het aanbod; daar is ook veel energie in gestoken. Maar na een paar jaar focus, werd tijd om weer verder vooruit te kijken. De verzekeraar ontwikkelde een nieuwe toekomstvisie, maar in praktijk brengen bleek nog lastig.

Terug naar de brede basis

Onze opdrachtgever vroeg Turner om de nieuwe strategie aan te scherpen en de eerste stappen te helpen zetten in de executie ervan. We startten met een ‘challenge’-sessie met het managementteam. De toekomstvisie richtte zich op het teruggaan de brede basis – die stem en steun – om haar leden te bedienen. Dat betekent ook concreet bedenken vanuit welke rol de vereniging haar leden het meeste toegevoegde waarde biedt. We kwamen samen tot een nieuw inzicht: als platform heeft het collectief de grootste toegevoegde. Het creëren van een juiste match tussen gespecialiseerde dienstverleners en haar leden, niet het zelf leveren van producten, daar ligt de waarde van de vereniging.

Platformorganisatie

Dit inzicht hebben we daarna samen met de relevante organisatieonderdelen vertaald naar alle aspecten van de organisatie. Hoe ziet de positionering van de vereniging als platform er dan uit? Hoe creëer je de netwerkeffecten die je als platform nodig hebt? Wat zijn precies de bedieningsconcepten? Wat is de rolverdeling tussen leverancier van een dienst, de vereniging en haar leden? Praktisch, met wie sluit je als lid nou een contract af: de vereniging of degene die jouw dienst levert? Ook gingen we aan de slag met de data en de IT die nodig zijn om dit waar te maken. Hoe sluit je dienstverleners precies aan op je platform? Welke data heb je nodig voor een match? En natuurlijk; hoe stuur je zo’n platform organisatie aan? Welke kpi’s en taken en verantwoordelijkheden heb je nodig? Alle aspecten zijn uitgedacht en vertaald naar serie concrete pilots om deze nieuwe richting te toetsen.

Pilots

Inmiddels is een aantal van de strategische veranderingen ook doorgevoerd. Activiteiten die niet meer passen bij de toekomst als platformorganisatie zijn inmiddels afgestoten. Een nieuw digitaal platform is ontwikkeling, te beginnen met een nieuwe mobiele app, waarbij leden met elkaar in verbinding staan. Mooie stappen richting een nieuwe toekomst voor deze vereniging.

Meer weten over deze opdracht?

Print 🖨