Platformisering

Waarom platformization juist nu hoog op de agenda hoort te staan

Hoe de financiële wereld er precies uitziet na de corona-crisis weten we niet. De impact voor banken en verzekeraars lijkt tot nu toe beperkt. Maar corona versterkt wel de digitalisering-trend van financiële dienstverlening. Wat doet dit met het bedrijfsmodel van banken en verzekeraars, vraagt Turner's Thijs Venneman zich af. Is het platform-model nu echt toe aan een doorbraak in de financiële sector?

Waarom juist nu hoog op de agenda?

Hoe de financiële wereld eruitziet na de coronacrisis weten we niet precies. Banken lijken genoeg vet op de botten te hebben om deze crisis te doorstaan en ook voor verzekeraars lijkt de impact tot nu toe beperkt. Maar we zien tegelijkertijd ook dat Corona de al bestaande trend naar digitalisering verder versnelt. Beeldbankieren, digitale handtekeningen, slimme AI tooling, online advies en zelfservice via chatbots: het zijn allemaal maatregelen die door ‘social distancing’ en de ‘lockdown’ versneld worden ingevoerd. Maar wat doet dit met het bedrijfsmodel van banken en verzekeraars? Is er wel voor iedereen een rol om rechtstreeks klanten te bedienen? Of komen er vanuit deze crisis andere kansen voor groei? Zal het platform-model een doorbraak beleven in de financiële sector? 

Wat er na de vorige crisis gebeurde

Na de financiële crisis van 2007-2008 zagen we online platforms zoals AmazonAirBnBUber en Alibaba een groeispurt maken. Binnen een paar jaar hadden zij de machtsverhoudingen in hun sectoren volledig op zijn kop gezet. Maar ook nu groeien zij ondanks de huidige economische tegenwind in deze crisis gewoon door. Dat komt vooral doordat online platforms extreem schaalbaar zijn. In de basis verbindt een platform namelijk  vragers en aanbieders, zonder zelf in een aanbod te (hoeven) voorzien. En  met de huidige technologie kunnen zij dit ook nog eens extreem efficiënt, slim en effectief doen. Is dit ook een haalbaar model voor organisaties in de financiële sector?

Is de financiële sector nu aan de beurt?

In ons onderzoek ‘Platformization van de financiële sector: een kwestie van tijd’ concluderen we dat de ontwikkeling naar online platforms onafwendbaar is en dat elke financiële dienstverlener voor een keuze staat. Wil je zelf een platform-organisatie worden met een rol als verbinder van vraag een aanbod? Of kies je voor een andere rol op andermans financiële platform? Ook onderzoeksbureau Forrester komt tot dit inzicht in een recent onderzoek onder banken. Kies je voor klanten bedienen met een breed aanbod of ga je voor een niche rol in het ecosysteem. Het bureau verwacht dat banken alleen succesvol blijven als ze producten ‘onder de motorkap’ aan elkaar koppelen en in één vloeiende gebruikerservaring aan klanten beschikbaar stellen. Banken zullen zorgvuldig moeten omgaan met het vertrouwen dat ze genieten, selectief zijn in de keuzen voor samenwerkingspartners en het juiste ‘strijdveld’ kiezen. Het denken over platforms en over de toepassing op financiële dienstverlening is dus volop gaande. Maar hoe zit het met de uitvoering?

De voortekenen in Nederland

De ontwikkeling naar platforms lijkt in de financiële sector nog niet zo snel te gaan, maar schijn bedriegt. We zien steeds meer voorbeelden van platforms die voor een fundamentele vernieuwing zorgen in de financiële sector. Veel nieuwkomers kiezen bijvoorbeeld voor het platform-model. Denk aan het bekende Funding Circle, dat institutionele investeerders direct koppelt aan kleinere ondernemers, maar ook aan het minder bekende  Dynamic Credit, dat via een platform huizenkopers koppelt aan institutionele investeerders. Een ander recent en zeer sympathiek voorbeeld is Buddy Payment, dat met een app kwetsbare mensen uit de schuldhulpverlening houdt door hen via een platform rechtstreeks te verbinden met banken en gemeenten.

In China is het al zover

Deze ontwikkelingen vallen echter in het niet bij de kolossale financiële ecosystemen die we in China zien opkomen. De mobiele betaal-apps van AntFinancial (van het bovengenoemde Alibaba) en WeChat – oorspronkelijk e-commerce en sociale media apps – hebben een revolutie teweeggebracht in deze regio door zich met een platformmodel volledig te focussen op de behoeften van klanten. En dit gaat veel verder dan alleen mobiele betalingen. De 1 miljard (!) gebruikers kunnen ook leningen afsluiten, spaarrekeningen openen, verzekeringen afsluiten en investeringen doen.

Financiële instellingen in Nederland weifelen

Financiële instellingen in Nederland kunnen hun borst dus natmaken. Uit ons onderzoek onder 25 Nederlandse banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners blijkt ook dat een grote meerderheid de omslag naar een platform-model onafwendbaar vindt (92%). Volgens sommigen is dit model zelfs het superieure business model. En hoewel iedereen aangeeft dat hun organisatie iets met het onderwerp moet, heeft 78% van Nederlandse financiële instellingen nog geen duidelijke keuze gemaakt. “We moeten er wat mee, maar verder dan een aantal experimenten en deelnemingen komen we niet.” – dat horen we vaak terug.

Tijd om te kiezen, en te doen

De toekomst van financiële dienstverlening blijft ook na deze crisis rusten op vertrouwen. Maar sinds de vorige crisis spelen online platforms steeds meer een rol in het financiële leven van consumenten en het MKB. Door hun extreme schaalbaarheid kunnen deze platforms de machtsverhoudingen volledig op hun kop zetten. Natuurlijk is het bemoedigend dat Nederlandse banken en verzekeraars het belang van online platforms herkennen. Het is echter ook zorgelijk dat maar weinig financiële instellingen een heldere keuze hebben gemaakt en hierop actief hun  executie inzetten, zeker in deze tijd van versnelde digitalisering. Als banken of verzekeraars zelf niet actief een rol als platform aannemen, lopen zij een reëel risico om straks een bijrol te vervullen als aanbieder op andermans platform. Goed voor de license-to-operate, maar zonder enig eigen klantcontact en onder de voorwaarden van de ander. Dan worden zij echt die ‘domme pijp’, wat in het Financieele Dagblad al eens werd voorspeld. 

Ontmoet de auteur

Alle inzichten over de Financiële Dienstverlening van onze specialisten

Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

BS&F

De gemeentepolis van BS&F is maatschappelijk gezien buitengewoon relevant: deze verzekering gaat zorgmijding bij kwetsbare inwoners tegen en draagt zo bij aan het voorkomen van extra maatschappelijke kosten. BS&F schakelde Turner in om de aanvraagprocedure te optimaliseren. De sleutel die Turner voor de succesvolle strategie-executie aanreikte: gebruikmaken van beschikbare slimme oplossingen.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) benaderde Turner met een specifiek verzoek: help ons beter te worden in veranderen zodat we het in de toekomst zelf kunnen doen. Onno Zwaagstra schreef samen met Martijn Suiker, Turner-adviseur Financiële Dienstverlening, het plan. Zij hielpen opdrachtgever Bas van Eenige van NWB Bank ook met het uitrollen ervan. Nu, een jaar later, staat er een afdeling die het veranderportfolio van de bank beheert, waar iedereen bij NWB Bank enthousiast over is.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Cor Barelds

ESG=Strategie=Executie

Alle organisaties in de Nederlandse financiële sector hebben in 2019 hun handtekening onder het Klimaatcommittment gezet. Hiermee verplichten zij zich om bij te dragen aan de uitvoering van de klimaatambities in het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Financiële instellingen en de green deal

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen krijgen in 2024 te maken met nieuwe eisen over ESG. Wat kunnen de financiële instellingen doen? Frits Korthals Altes zegt dat bedrijven de data-intensieve rapportageprocessen nu al moeten meenemen in de ontwikkeling van nieuwe, groene producten.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Cor Barelds

De Vereende

De Vereende, een schade- en verzekeringsbedrijf dat onder andere bijzondere risico’s verzekert, wilde een hogere efficiency realiseren, ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en tegelijkertijd beter scoren op zowel klant- als medewerkerstevredenheid.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
BSF Ronald van Lier
Financiële Dienstverlening
mkan

Het verhaal van Bureau BS&F en Turner

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met algemeen directeur van BS&F, Ronald van Lier. Hoe heeft Turner geholpen om een collectieve zorgverzekering voor kwetsbare inwoners door te ontwikkelen tot een platform voor sociale zekerheid en zorg? En wat zegt dat over onze manier van werken?

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

10 tips om Artificial Intelligence werkend te krijgen binnen jouw organisatie

Steeds meer financiële instellingen investeren in Artificial Intelligence. Toch zijn lang niet alle deze AI-initiatieven zo succesvol als gehoopt. Hoe kan dat? En wat kun je als manager of bestuurder doen om AI werkend te krijgen binnen jouw organisatie? Frits Korthals Altes en Egbert Clevers geven 10 aanbevelingen voor strategie-executie voor AI.​

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE