Innovatie = Executie

Hoe creëer je doorbraken in innovatie binnen volwassen organisaties en ecosystemen? Het kan wel!

Innovatie = Executie Onderzoek

Onderzoek naar innovatie-executie

Turner’s Jacques Pijl is met zijn team een nieuw wetenschappelijk onderzoek gestart in samenwerking met de Amsterdam Business School. Over welke vaardigheden beschikken bedrijven die succesvol innoveren? Wat maakt dat zij slagen in de executie van innovatie? En wat kunnen andere organisaties daarvan leren?

Hoe word je goed in innovatie?

Het onderzoek zal patronen beschrijven in de wijze waarop deze bedrijven hun portfolio aan innovatie-initiatieven managen en uitvoeren. Aan de hand van casuïstiek uit toonaangevende internationale bedrijven in verschillende sectoren komen we tot solide inzichten. En beantwoorden we de vraag die binnen veel volwassen bedrijven en bedrijfstakken leeft: hoe worden we goed in innovatie?

Toonaangevende organisaties

Organisaties zoals DSM, Unilever, Nestle, ING, AkzoNobel, PostNL, Allen & Overy, Shell, Heineken, ASML, NXP, Van Oord, Randstad, FrieslandCampina, Springer, Vebego, Wurth, Cosun, NFI en NVWA werkten al mee aan eerdere onderzoeken van Turner. Het meest recente onderzoek, naar strategie-executie, resulteerde in de bestseller Strategie = Executie. Het Innovatie = Executie onderzoek zal met een vergelijkbare kopgroep van organisaties plaatsvinden.

Toonaangevende organisaties die inzicht willen verkrijgen in hun eigen innovatiekracht zijn welkom om mee te doen aan dit onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek

Jacques Pijl werkt aan het promotieonderzoek samen met zijn team en onder leiding van dr. Niels van der Weerdt. Prof. Henk Volberda, directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation is de promotor.

Doe mee aan dit unieke onderzoek, samen met andere toonaangevende organisaties.

TURNER NEXT

Begin vandaag nog

Wij zijn dé partner om innovaties mee te realiseren. Onze specialisten versnellen de executie van toekomstige verdienmodellen, producten, diensten en klantreizen. In co-creatie met onze opdrachtgevers en partners. Wij zijn de verbindende factor in het ecosysteem dat nodig is om innovaties te realiseren. Wat kunnen we betekenen? 

Starten met innovatie

Onze specialisten versnellen al 25 jaar organisaties in hun strategie-executie. Innovatie zou een derde moeten beslaan van het portfolio van veranderinitiatieven van elke organisatie. Toch zien we innovatie vaak onder op de prioriteitenlijst belanden. Terwijl het van levensbelang is om voorop te blijven lopen, om elke dag meer klantwaarde te kunnen leveren. Wij maken samen een driejarenplan voor innovatie en zorgen voor een gebalanceerd veranderportfolio. Door keuzes in het portfolio te helpen maken. Door een innovatie-funnel in te richten én werkend te krijgen. Door innovaties te forceren en op te schalen.

Innovatie versnellen

Innovaties realiseren is ook doorpakken. Turner heeft een bewezen innovatiemethodiek die voor een aantoonbare versnelling zorgt in het realiseren van innovaties. Wij dragen zorg voor de voortang, executie, kwaliteit en borgen het leereffect bij onze opdrachtgevers. Door een minimaal levensvatbaar product te realiseren en meteen bewijs te leveren voor onze aanpak. Zo maken we de organisatie klaar om meer en sneller te innoveren.

Zet de volgende stap in het ecosysteem

Turner begrijpt de uitdagingen en dilemma’s van volwassen organisaties en is thuis in de wereld van tech en startups. Wij brengen het ecosysteem van innovatieve producten en diensten in kaart en starten coalities waarmee we samen innovaties realiseren. We verkennen nieuwe grenzen, nieuwe verdienmodellen en nieuwe organisatievormen.

Thema’s en nieuws

Innovation = Execution, start today

“Our specialists are your partner in creating breakthroughs in innovation. We speed up the execution of future business models, products, services and customer journeys. Working closely with our clients and partners, we are the the linking pin the ecosystem required to turn innovation into reality.

Kickstarting innovation

Turner has 25 years experience been speeding up strategy execution. A third of any organisation’s portfolio of initiatives should consist of innovation projects. But in practice, innovation oftentimes ends up on the bottom of the list of priorities. And yet, it’s innovation that helps companies keep up with new developments, to deliver more value in the long term. Together, we will create a three-year plan for innovation and create a balanced portfolio of initiatives. We set up an innovation funnel – and make it work: starting up an scaling up innovations.

Successful innovation is all about hard work and perseverance. Turner has a proven innovation methodology that speeds up the realisation of innovations. We take care of progress, execution, quality and capturing the lessons learned for our clients. By creating a minimum viable product and by proving our method works. This is how we help the organization to speed up innovation after we’ve left.

The next step in the ecosystem

Our specialists understand the challenges and dilemma’s mature organizations deal with, but we are also at home in the world of tech and startups. We map the ecosystem of innovative products and services, start new coalitions to create innovations with. We explore new boundaries, new business models, and new ways of organization.

Ontdek ons ecosysteem met innovatieve partners

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE