Lessen uit de coronaperiode

Consultancy.nl: 'Onderwijs moet zich voorbereiden op blended toekomst'

Consultancy.nl schrijft over ons onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Het platform schreef over de aanbevelingen van onze onderwijsexperts. Wat is de beste onderwijs-mix in de toekomst? En hoe kun je dat als instelling het beste aanpakken?

Onderwijs moet zich voorbereiden op blended toekomst

Na meer dan een jaar online onderwijs smachten studenten en docenten naar het moment waarop ze weer naar de campus kunnen. Voor de lange termijn biedt digitaal onderwijs echter vele kansen. Wat is de ideale mix tussen fysiek en digitaal onderwijs? En welke punten verdienen speciale aandacht in de opmars van blended onderwijs? Turner deed onderzoek.

Dat de coronacrisis haar tol eist op studenten is inmiddels glashelder. Het zal weinigen verbazen dat 100% online onderwijs niet ideaal is. De huidige situatie biedt wel de kans om door een nieuwe bril te kijken naar de toekomst van het onderwijs op hogescholen en universiteiten, waarin digitaal en fysiek onderwijs elkaar aanvullen.

Vanuit die gedachte deed Turner onderzoek onder 1.500 studenten en medewerkers van drie hogescholen en drie universiteiten. Zowel studenten als docenten zien vele kansen in ‘blended onderwijs’. Denk aan meer mogelijkheden om maatwerk te bieden, laagdrempeliger contact met docenten, meer internationaal onderwijs, nieuwe onderwijsvormen, extra flexibiliteit en meer efficiëntie.

De ideale mix

Een ruime meerderheid van de studenten ziet het dan ook zitten om een deel van het onderwijs online te volgen. Gemiddeld genomen beschouwen ze 35% tot 45% online onderwijs als de ideale mix. Hierbij lopen de voorkeuren echter flink uiteen. Zo wil een kwart van de studenten het liefst helemaal geen online onderwijs, terwijl er ook een groep is die wel 60% tot 80% online zou willen volgen.

Verder blijkt dat online lessen op meer steun kunnen rekenen dan online toetsen. Gemiddeld gezien geven studenten aan tussen de 25% en 45% van de toetsen op afstand te willen maken. Tegelijk wil maar liefst 40% helemaal geen online toetsen.

Ook docenten denken dat het inzetten van online onderwijs veel kansen biedt voor de toekomst. Gevraagd wat ze daarvoor nodig hebben, noemen ze het vaakst een betere thuiswerkplek. Ook de juiste digitale middelen, beter afgestemde roosters en de tijd en training om de nieuwe onderwijsvormen eigen te maken worden veel genoemd.

Bied verschillende opties

Al met al vallen vooral de sterk uiteenlopende voorkeuren op. “De een bloeit op van de autonomie van online leren. De ander juist niet. De een vindt online tentamens erg stressvol. De ander juist niet”, aldus de onderzoekers, die daarom pleiten voor het aanbieden van verschillende opties in de onderwijsmix: “Digitaal en niet digitaal, synchroon en asynchroon, thuis en op de campus.”

Maar hoe begin je hieraan? Turner adviseert om te starten met één vak, en dat helemaal opnieuw te ontwerpen. “Je kijkt naar welke vorm het beste past bij de leerdoelen en de leeractiviteiten van dat vak. Welke onderdelen van het vak ondervinden profijt als het digitaal is? Welke niet?”

Door klein te beginnen komen concrete nieuwe mogelijkheden en ideeën naar boven en kunnen docenten elkaar inspireren: “Zo kun je kort-cyclisch evalueren, leren en delen.”

Meer stress tijdens tentamens

Tijdens het afleggen van een tentamen komt bij bijna iedere student enige mate van stress kijken. Op dit moment ligt dat stressniveau echter stukken hoger dan voor de coronacrisis, zo stellen de onderzoekers van Turner. 

Onderwijsinstellingen maken – om fraude tegen te gaan – momenteel gebruik van allerlei maatregelen, die studenten als stressvol ervaren. Zo hadden sommigen problemen met hun internetverbinding tijdens een tentamen, wat direct leidde tot uitsluiting en dus tot een herkansing. “Ook het niet terug kunnen klikken naar eerdere vragen om later nog iets aan te passen, leverde stress op”, licht Turner toe.

Regie bij de studenten en docenten

Volledig maatwerk acht Turner niet haalbaar, aangezien er altijd bepaalde verplichtingen of eisen zijn vanuit de instelling. Studenten kunnen echter wel meedenken over de manier waarop een vak wordt opgezet: “Regie op het leerproces – het begint bij de student zelf.”

Ook docenten kunnen meer regie krijgen, wanneer ze worden ingezet op hun eigen kracht en expertise. “Geeft de één een vlammende hoorcolleges? Neem het op video op en pak – en passant – ook een onderwerp van die minder theatrale collega mee. Bloeit de ander op in een lab- of practicumlokaal? Breng daar de meeste tijd door. Weer een ander is een kei in afstudeerders begeleiden? Richt je daarop.”

Net als voor de studenten, lijkt ook voor de docenten 100% maatwerk niet haalbaar. “Ook voor docenten zullen er altijd eisen en verplichtingen zijn. Een basisniveau aan online didactische vaardigheden is in deze tijd gewoonweg noodzakelijk voor elke docent.”

Online onderwijs vraagt bovendien om nieuwe didactische vaardigheden. Het is vanzelfsprekend belangrijk om hieraan te werken, bijvoorbeeld via extra trainingen of peer-to-peer coaching.

Verbinding

Eén van de belangrijkste thema’s van het afgelopen jaar was verbinding, of het gebrek daaraan. De doorslaggevende factor in de tevredenheid van studenten over het onderwijs was of zij zich gehoord en gezien voelden door hun docent.

Uiteraard zal 100% online niet de norm blijven, maar ook als een deel van het onderwijs online wordt gegeven, blijft verbinding een belangrijk aandachtspunt. “Organiseer ruimte en gelegenheid voor studenten om contact te maken, om vragen te stellen, om ideeën te opperen”, aldus de onderzoekers.

Campus voor co-creatie

Tot slot de campus. Naarmate het onderwijs meer blended wordt, zal de functie van de campus veranderen. Hierbij ziet Turner vooral kansen op het gebied van co-creatie. “Veel meer een ontmoetingsplaats en veel minder een werkplek of een instructieplek. Waar kennis niet alleen wordt overgedragen, maar ook wordt gecreëerd.”

Daarbij kan naast het onderwijs en onderzoek ook de verbinding worden gezocht met de beroepspraktijk. “Om nieuwe samenwerkingen echt van de grond te krijgen, om echt diepe gesprekken te voeren, om echt samen iets te creëren, wil je elkaar echt ontmoeten.”

De campus als plek voor co-creatie vraagt ook om een andere indeling van de beschikbare ruimte. Zo zal er minder behoefte zijn aan collegezalen en meer aan plekken waarin mensen op nieuwe manieren kunnen samenwerken. “Vastgoed is een grote kostenpost en investering van instellingen, denk dus goed na welke vraag er de komende tijd gaat ontstaan”, besluiten de onderzoekers.

welzijn-vraagt-aandacht

Over het onderzoek

Zes instellingen in het hoger onderwijs hadden de behoefte om samen de balans op te maken na een roerige periode. Drie hogescholen (Breda University of Applied Science, HAS, NHL Stenden) en drie universiteiten (Radboud Universiteit, TU Delft, Vrije Universiteit) deden samen met Turner onderzoek om samen lessen te trekken uit de coronaperiode. Dat deden we op basis van documenten, van online vragenlijsten die hogescholen en universiteiten zelf al uitzetten onder studenten en medewerkers en via online vragenlijsten die we samen opstelden. De centrale vraag: wat kunnen we leren van de coronaperiode?

Alle inzichten van onze onderwijsexperts

De toekomst van blended onderwijs is gestart
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

De toekomst van blended onderwijs is gestart

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet? ​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoek ‘De toekomst van blended onderwijs is gestart’

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet?​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

‘Monitoring gevolgen van COVID-19 voor mbo en ho’

Minister van Engelshoven van het Ministerie van OCW maakt in haar brief aan de Tweede Kamer de balans op voor het mbo en hoger onderwijs. Zij schetst daarin gevolgen van COVID-19 voor studenten, medewerkers en instellingen in het mbo en ho. In de brief haalt zij de uitkomsten aan van ons onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers van 16 onderwijsinstellingen. Wat neemt de minister hiervan mee?

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoeksrapport ‘Wat leert het mbo van de corona-periode?’

Veertien mbo-scholen deden samen met HAS, Radboud Universiteit en Turner onderzoek onder 5.000+ docenten, studenten en stafmedewerkers om samen lessen te trekken uit deze periode. Met een kwart van de mbo-instellingen als deelnemer van het onderzoek, is dit representatief voor de hele sector. Vandaag maken we – namens de deelnemende instellingen – de resultaten van dit onderzoek namens de deelnemende instellingen voor iedereen beschikbaar.

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
Alexander Bruinsma

Wat leert het mbo van de coronaperiode?

Turner deed samen met zestien onderwijsinstellingen onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers om lessen te trekken uit de coronaperiode. Om antwoord te geven op de vraag die iedere onderwijsinstelling bezighoudt: wat leren we van deze unieke periode in het onderwijs?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE