Consultancy.nl

Turner helpt vakschool met professionaliseren inkoopfunctie

Consultancy.nl schrijft over Turner's opdracht voor het Hout- en Meubileringscollege. Adviseurs Femke van den Wall Bake, Fred Conijn en Alex Crezee hielpen de vakschool met het professionaliseren van de inkoopfunctie. Dit is wat consultancy.nl schrijft.

Turner helpt vakschool met professionaliseren inkoopfunctie

Vakschool Het Hout- en Meubileringscollege (HMC) heeft de afgelopen maanden samen met Turner gewerkt aan het professionaliseren van de inkoopfunctie, met als resultaat efficiëntere en kwalitatief betere processen.

In de verschillende ‘winkels’ van het Hout- en Meubileringscollege kunnen de studenten hun materialen inkopen voor hun studieprojecten. Deze materialen zijn essentieel voor de vakschool, het gaat hier om materialen zoals meubels, maquettes en andere interieurobjecten die zij nodig hebben in het kader van hun praktijkopleiding.

Ruimte voor optimalisatie

Deze winkels bedienen inmiddels zo’n 4.000 studenten, en krijgen hun voorraad aangeleverd met behulp van de inkoopfunctie. Door de sterke toename in het aantal studenten over de afgelopen jaren (zowel in Amsterdam als Rotterdam) ontstond de behoefte om het inkoopproces voor de winkels onder de loep te nemen. Want er zou, zo was de verwachting, ruimte zijn voor optimalisatie.

De directeur bedrijfsvoering van het HMC vroeg Turner om te helpen bij dit vraagstuk, met als uiteindelijke doelstelling de winkels betaalbaar en haalbaar te houden.

Inventarisatie en speerpunten opstellen

De consultants van Turner trapten het project af met een inventarisatie bij de diverse stakeholders, waaronder locatiemanagers, winkelbeheerders en de financiële afdeling. Doel hierbij was om goed in kaart te brengen hoe alle processen, rollen en verantwoordelijkheden zijn ingericht. en op welke punten hierin verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Vervolgens werkten de adviseurs de mogelijke verbeterpunten nader uit, waarbij vijf speerpunten zijn gedefinieerd. Op basis van die speerpunten kan het HMC de nodige verbeteringen doorvoeren. Voor elk van deze punten is een eigenaar aangewezen die deze punten omzet in duidelijke actiepunten.

Verbeterpotentieel

Er ligt inmiddels een concreet plan met vijf verbetergebieden. Door hier aandacht aan te besteden zal HMC onder de streep meer grip krijgen op de financiën en het inkoopproces van zijn winkels.

Om te beginnen dient het HMC zijn bestelprocedure te verbeteren voor zowel de studenten als de docenten. Dit zal bijdragen aan een meer gestroomlijnd inkoopproces en betere financiële afhandeling. Verder moet het inkoopbeleid geprofessionaliseerd worden, met als doel de kwaliteit van het inkoopproces te verhogen. Dit omhelst tevens het comprimeren van het assortiment voor de winkels.

Verder is het belangrijk om het voorraadbeheer en de registratie van voorraad te optimaliseren. Dit moet leiden tot een beter inzicht in beschikbare voorraden, een effectiever gebruik van de voorraadlocaties en een optimale inzet van het personeel. Een vierde verbeterpunt ligt op het gebied van de administratie. Door deze te stroomlijnen worden goederenstromen inzichtelijker, kan slimmer worden ingekocht en kunnen de administratieve inspanningen zo laag mogelijk worden gehouden.

Tot slot is het belangrijk om in het verbetertraject de doorgevoerde verbeteringen en veranderingen goed te begeleiden. Zodoende kunnen de geplande acties goed worden omgezet en de beoogde resultaten behaald worden.

Bij dit project van Turner waren consultants Femke van den Wall Bake, Fred Conijn en Alex Crezee betrokken.

Meer over deze opdracht?

Alle inzichten van onze onderwijsexperts

Onderwijs
Alexander Bruinsma

LLO Versneller

Het onderwijs staat op dit moment voor een groot aantal maatschappelijke vraagstukken waar iets mee moet gebeuren: aankomende krimp van studentaantallen, flexibilisering en personalisering binnen opleidingen en de opkomst van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) naast het initieel onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

AI in het onderwijs: ‘Je kunt morgen aan de slag’

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs, maar de snelle opkomst van ChatGPT en andere platforms dwingt onderwijsinstellingen serieus na te denken hoe ze deze nieuwe technologie gaan gebruiken.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Hoe organiseer je Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

Mbo-scholen zijn onmisbaar als we de crisis op de arbeidsmarkt willen oplossen. Er liggen grote kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar hoe doe je dat, succesvol en duurzaam LLO-activiteiten opzetten?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Leven lang ontwikkelen gaat het onderwijs Transformeren

Het idee van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft de wind volop in de rug. Nu de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator bij het Nationaal Groeifonds is toegekend, komt er veel ruimte vrij voor investeringen. Dat zal op termijn een gigantische impact hebben, niet alleen op de vernieuwingen in het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt en de economie. Turner voelt zich aangesproken door deze maatschappelijke ambitie en staat te trappelen om een bijdrage te leveren aan de strategie-executie.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Turner trots op honorering van de twee aanvragen Nationaal Groeifonds

De twee aanvragen bij het Nationaal Groeifonds waarbij Turner als ondersteunende partij betrokken is geweest, zijn toegekend. Zowel de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator als die voor de Digitaliseringsimpuls NL is door de commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem positief beoordeeld. Dat opent veelbelovende perspectieven voor de toekomst van Nederland als kennisland.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Onderwijs
mkan

Het verhaal van Turner en MBO Amersfoort

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met directeur van de trekker van een Leven Lang Ontwikkelen van MBO Amersfoort, Ruud Mols. Hoe heeft Turner geholpen om de educatie van beroepsprofessionals een boost te geven?

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Werkgroep Onderwijs: de quadrupel helix in actie

Turner heeft zich verbonden aan de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Eind 2020 is Turner’s Jeroen Visscher de werkgroep Onderwijs gestart, waarin onderwijs, onderzoek en overheid zich samenwerken om AI zinvol in te zetten ten gunste van studenten en docenten. De werkgroep startte dan ook met een serie ronde tafel sessies, samen met docenten en studenten. Hoe is dat gegaan? En wat heeft dat opgeleverd?​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Opening Maand van de AI in het Onderwijs

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is mede-organisator van de Maand van de AI in het Onderwijs. De maand juni staat dan ook bomvol (online) evenementen om de bewustwording van AI in het onderwijs te vergroten. Tijdens de openingssessie kwamen de belangrijkste onderwerpen aan bod.

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE