Consultancy.nl

Turner helpt vakschool met professionaliseren inkoopfunctie

Consultancy.nl schrijft over Turner's opdracht voor het Hout- en Meubileringscollege. Adviseurs Femke van den Wall Bake, Fred Conijn en Alex Crezee hielpen de vakschool met het professionaliseren van de inkoopfunctie. Dit is wat consultancy.nl schrijft.

Turner helpt vakschool met professionaliseren inkoopfunctie

Vakschool Het Hout- en Meubileringscollege (HMC) heeft de afgelopen maanden samen met Turner gewerkt aan het professionaliseren van de inkoopfunctie, met als resultaat efficiëntere en kwalitatief betere processen.

In de verschillende ‘winkels’ van het Hout- en Meubileringscollege kunnen de studenten hun materialen inkopen voor hun studieprojecten. Deze materialen zijn essentieel voor de vakschool, het gaat hier om materialen zoals meubels, maquettes en andere interieurobjecten die zij nodig hebben in het kader van hun praktijkopleiding.

Ruimte voor optimalisatie

Deze winkels bedienen inmiddels zo’n 4.000 studenten, en krijgen hun voorraad aangeleverd met behulp van de inkoopfunctie. Door de sterke toename in het aantal studenten over de afgelopen jaren (zowel in Amsterdam als Rotterdam) ontstond de behoefte om het inkoopproces voor de winkels onder de loep te nemen. Want er zou, zo was de verwachting, ruimte zijn voor optimalisatie.

De directeur bedrijfsvoering van het HMC vroeg Turner om te helpen bij dit vraagstuk, met als uiteindelijke doelstelling de winkels betaalbaar en haalbaar te houden.

Inventarisatie en speerpunten opstellen

De consultants van Turner trapten het project af met een inventarisatie bij de diverse stakeholders, waaronder locatiemanagers, winkelbeheerders en de financiële afdeling. Doel hierbij was om goed in kaart te brengen hoe alle processen, rollen en verantwoordelijkheden zijn ingericht. en op welke punten hierin verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Vervolgens werkten de adviseurs de mogelijke verbeterpunten nader uit, waarbij vijf speerpunten zijn gedefinieerd. Op basis van die speerpunten kan het HMC de nodige verbeteringen doorvoeren. Voor elk van deze punten is een eigenaar aangewezen die deze punten omzet in duidelijke actiepunten.

Verbeterpotentieel

Er ligt inmiddels een concreet plan met vijf verbetergebieden. Door hier aandacht aan te besteden zal HMC onder de streep meer grip krijgen op de financiën en het inkoopproces van zijn winkels.

Om te beginnen dient het HMC zijn bestelprocedure te verbeteren voor zowel de studenten als de docenten. Dit zal bijdragen aan een meer gestroomlijnd inkoopproces en betere financiële afhandeling. Verder moet het inkoopbeleid geprofessionaliseerd worden, met als doel de kwaliteit van het inkoopproces te verhogen. Dit omhelst tevens het comprimeren van het assortiment voor de winkels.

Verder is het belangrijk om het voorraadbeheer en de registratie van voorraad te optimaliseren. Dit moet leiden tot een beter inzicht in beschikbare voorraden, een effectiever gebruik van de voorraadlocaties en een optimale inzet van het personeel. Een vierde verbeterpunt ligt op het gebied van de administratie. Door deze te stroomlijnen worden goederenstromen inzichtelijker, kan slimmer worden ingekocht en kunnen de administratieve inspanningen zo laag mogelijk worden gehouden.

Tot slot is het belangrijk om in het verbetertraject de doorgevoerde verbeteringen en veranderingen goed te begeleiden. Zodoende kunnen de geplande acties goed worden omgezet en de beoogde resultaten behaald worden.

Bij dit project van Turner waren consultants Femke van den Wall Bake, Fred Conijn en Alex Crezee betrokken.

Alle inzichten van onze onderwijsexperts

Onderwijs
mkan

Het verhaal van Turner en Haagse Hogeschool

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt er achter deze prestatie, van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met Rob Soekhlal interim-manager van het faculteitsbureau, en met Christian Brouwer, docent aan de pabo. Hoe heeft Turner geholpen om de samenwerking tussen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel te verbeteren? En wat levert dat op voor de student?

Lees meer »
Onderwijs
mkan

Het verhaal van Turner en HAS Hogeschool

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt er achter deze prestatie, van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met Liz Chermin, (waarnemend) voorzitter van het college van bestuur van de HAS Hogeschool. Ook onderwijsinstellingen moeten blijven leren, is de filosofie van deze topvrouw. Hoe helpt Turner daarbij? ​

Lees meer »
De toekomst van blended onderwijs is gestart
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

De toekomst van blended onderwijs is gestart

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet? ​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoek ‘De toekomst van blended onderwijs is gestart’

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet?​

Lees meer »
Onderwijs
mkan

Het verhaal van Turner en het Hout en Meubileringscollege

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie, van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met Marijke van Kampen van het Hout- en Meubileringscollege (HMC). Hoe heeft Turner geholpen om ‘de winkels’ van het HMC te professionaliseren? En wat zegt dat over onze manier van werken?

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Schaalbare AI-oplossingen voor onderwijs

Turner’s Jeroen Visscher heeft zich aan de Nederlandse AI Coalitie verbonden als trekker van de werkgroep onderwijs. De afgelopen tijd heeft hij een team van betrokkenen uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid verbonden aan deze werkgroep. Tijd om kennis te maken met een van de werkgroepleden van het eerste uur: Gerdinand Bosch, de CIO van Avans Hogeschool.

Lees meer »
Onderwijs
mkan

Het verhaal van Turner en NHL Stenden

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie, van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ spreken we Erica Schaper, de voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool NHL Stenden. Hoe ervaart deze topvrouw de samenwerking tussen Turner en NHL Steden? ​

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK
Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl