Onderwijs

Vier strategieën voor innovatie in het onderwijs

Consultancy.nl schrijft naar aanleiding van ons onderzoek naar innovatie onder hogescholen over innovatie-strategieën voor onderwijsinstellingen. De vier strategieën voor innovatie in het onderwijs zijn uitgelicht in het onderstaande artikel.

Vier strategieën voor innovatie in het onderwijs

Onderwijsinstellingen staan voor de continue uitdaging om aan te sluiten op de veranderende vraag van werkveld en studenten. Innovatie in producten, diensten en de eigen organisatie is hiervoor essentieel – experts van Turner geven vier verschillende aanpakken voor het realiseren van onderwijsinnovatie.

1: Organisch

De organische strategie richt zich op het stimuleren van lokale initiatieven en experimenten. Er wordt vooral ingezet op het ruimte geven aan de enthousiastelingen. De grote meerderheid van onderwijsinstellingen hanteert deze aanpak.

Het stimuleert eigenaarschap enorm en er komen soms hele mooie dingen uit voort. Bovendien levert het weinig gedoe op. Maar het geeft ook weinig houvast op het tempo waarin de vernieuwing tot stand komt. Het blijft vaak steken bij een aantal mooie kleine initiatieven.

2: Alles ineens

De alles ineens-strategie mikt op een grootschalige omslag in manier van werken op één moment. Grote vernieuwingen vragen vaak om een samenhangend pakket van aanpassingen in organisatie en systemen, en deze strategie maakt dat mogelijk.

Een ultiem voorbeeld is het benutten van een fusie om momentum te creëren voor de beoogde vernieuwingen. Nadeel is wel dat er vaak een lange aanloop nodig is waarin er nog niets gebeurt en er meer risico’s zijn op serieuze verstoringen in de dagelijkse operatie.

3: Gefaseerd

De gefaseerde strategie heeft een meer planmatig karakter, waarbij vooraf goed wordt nagedacht hoe de totale vernieuwing in hapklare brokken tot stand kan worden gebracht. Een aantal hogescholen past deze aanpak toe, met als voordeel dat er meer focus ontstaat waaruit grotere vernieuwingsstappen kunnen voortkomen. Een nadeel van deze strategie is dat er beperkte ruimte voor de professionals is om een eigen passend tempo te kiezen. Hierbij kunnen de enthousiastelingen onnodig worden afgeremd door de rest van de organisatie.

4: Apart

De vierde strategie ‘apart’ richt zich op het neerzetten van een apart nieuw onderdeel naast de bestaande operatie. Voordeel is dat je hierin niet belemmerd wordt door de waan van de dag en de cultuur in de bestaande operatie, en echt iets nieuws/anders kunt creëren.

Als voorbeelden worden genoemd een ‘innovatielab’, een aparte leeromgeving voor docenten of een nieuwe opleiding. Uitdaging is echter om vervolgens toch nog de verbinding met die bestaande operatie te maken of die operatie over te zetten naar het nieuwe aparte onderdeel.

Thema’s waar veel innovatieaandacht naartoe gaat zijn onder meer persoonlijke leerroutes met passende begeleiding, flexibilisering van de talentpool, digitalisering, leven lang ontwikkelen, 21st century skills, moderne didactiek, pedagogiek en tools, publiek-private samenwerking en het verbinden van onderwijs met onderzoek.
Meer over de strategieën voor het onderwijs lees je in het onderzoek: Hogescholen, waar blijft de echte innovatie?

Alle inzichten over onderwijsinnovatie van onze specialisten.

Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoek ‘De toekomst van blended onderwijs is gestart’

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet?​

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

Kick-off Werkgroep Onderwijs

Hoe kan AI precies bijdragen aan beter onderwijs en het beter benutten van talent? En hoe kun je omgaan met bedreigingen van AI? Dat wordt nog weinig concreet, zien we.

Lees meer »
hogeschool
Lessen uit de Coronaperiode
Alexander Bruinsma

Wat onderwijsinstellingen nu moeten doen om door te innoveren na de coronacrisis

Het is alle hens aan dek in het onderwijs: alle scholen dicht, zieke docenten en toch moeten de lessen door. Er wordt nu veel gevraagd van docenten, ondersteuning en management om de situatie onder controle te krijgen. Allemaal erg vervelend, maar het biedt ook weer mooie kansen. Kansen om flink vaart te maken met onderwijsinnovatie. Wat kun je nu doen om door te innoveren na de Corona-crisis?

Lees meer »