Duurzame verbetering van het studiesucces

Hogeschool Utrecht

Landelijk daalt het aantal hbo-studenten dat binnen 5 jaar een diploma behaalt en het percentage studenten dat voortijdig uitvalt of van studie wisselt is nog steeds hoog. Ook de directie van de Faculteit Natuur & Techniek van de Hogeschool Utrecht herkende dit probleem: hoge uitval uit de opleiding en lage rendementen in de propedeuse en de hoofdfase. Ze wilde daarom integraal en structureel met het verbeteren van Studiesucces aan de slag en Turner heeft hierbij geadviseerd en geholpen.

De Aanpak

Eerst zijn de studenten gesegmenteerd op basis van toetsresultaten, aanwezigheid, motivatie en studievoortgang. Deze inzichten hielpen om de oorzaken van vertraging, uitval en succes te achterhalen. Daarna zijn verbeterteams van docenten Γ©n studenten ingezet. Deze teams hebben interventies ingevoerd. De effecten hiervan worden gemonitord en er wordt op bijgestuurd.

Door de gezamenlijke aanpak is de samenwerking tussen de opleidingen, studenten en ondersteunende diensten verbeterd. Het kwaliteitsbewustzijn is versterkt. En studiesucces is nu in de hele faculteit een belangrijk thema. Werken aan studiesucces is dan ook geen incidentele activiteit meer. Door de structurele verbetercyclus is er grip op en duurzame verbetering van het studiesucces.

De sleutel tot het succes was de samenwerking tussen studenten, docenten en diensten in de verbeterteams. Er werden geen beelden Γ³ver maar mΓ©t elkaar ontwikkeld. Zo ontstond energie om samen de opleidingen duurzaam te verbeteren.

β€œTurner is zowel op het strategische, tactische als operationele vlak een helpende partner. Het zijn ook gewoon heel prettige mensen.”

Jan van Laake, Programmadirecteur Hogeschool Utrecht

We vertellen je graag meer over deze opdracht:

Print πŸ–¨