Studenten beter helpen door efficienter samenwerken

Haagsche Hogeschool

De Haagse Hogeschool is brede hogeschool met zo’n 27.000 leerlingen van 140 nationaliteiten. De faculteit Social Work & Education biedt studies aan zoals sociaal werk, pedagogiek en pabo. Ook wordt er onderzoek gedaan naar thema’s zoals wereldwijd onderwijs en diversiteit in het onderwijs. Het faculteitsbureau is er om onderwijs en onderzoek te ondersteunen. Toch leeft er bij onderwijzende en onderwijsondersteunende medewerkers het gevoel dat zaken efficienter georganiseerd worden. Maar – mede door de hoge werkdruk – is er weinig tijd om hierbij stil te staan. Het is een vicieuze cirkel, die de onderlinge verhoudingen geen goed doet. 

'Dienstverlening' op papier

De Haagse Hogeschool vroeg Turner om deze te cirkel te helpen doorbreken. In digitale workshops brengen we met docenten, hun teamleiders en medewerkers van het faculteitsbureau de processen in kaart. Wat moeten deze processen eigenlijk opleveren? Welke knelpunten staan hierbij in de weg? Door dit gezamenlijk in kaart te brengen worden de gemeenschappelijke knelpunten direct zichtbaar. Zo wordt niet alleen het proces, verbeterd, maar ook de onderlinge samenwerking. De uitkomsten brengen we samen in een proces model: een totaaloverzicht van de ‘dienstverlening’ van het faculteitsbureau. Eindelijk helderheid.

Inzoomen op bottleneck

Al vroeg wordt duidelijk dat er veel structurele problemen zijn in het toetsings-en examineringsproces. Juist zo’n belangrijk proces: er hangt immers veel vanaf voor studenten en er zijn veel wettelijke vereisten. Daarom zoomt het team verder in op dit proces, samen met alle betrokkenen. Van docent tot administratief medewerker tot opleidingsmanager. Wat zijn precies de problemen? Wat zijn de onderliggende oorzaken van die problemen? En – uiteraard – welke oplossingen zien we? 

Veel problemen bleken verrassend simpel op te lossen, maar er waren ook taaiere dossiers.  Twee van deze taaie dossiers – herkenbaar voor veel hogescholen – vroegen om extra aandacht: fraude-detectie en online toetsing. Doordat er overzicht is onstaan, is het makkelijker beleid te maken. 

Tijd terugverdienen

Rob Soeklal, interim manager van het faculteitsbureau: “We hebben veel tijd gestoken om alle processen door te ploegen en dat leverde een extra belasting op voor betrokkenen. Maar het is een investering die ons allemaal gaat helpen: we krijgen er efficiëntere en effectievere processen voor terug. En zo helpen we studenten beter.”

Meer weten over deze opdracht?