Realisatie onderwijs-vernieuwing

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is een kleinere hogeschool met een gericht en maatschappelijk relevant aanbod aan studies. Als kleinere instelling is het belangrijk om aan te blijven sluiten en zichtbaar te zijn richting de maatschappij. HAS formuleerde een nieuwe onderwijsvisie waarin samenwerking centraal staat: tussen werkveld, onderzoek en onderwijs en tussen onderwijsdisciplines. Flexibel en adaptief onderwijs zijn het leidmotief. Iedereen binnen de HAS is enthousiast. Toch bleek het lastig om dit te vertalen naar de praktijk. Wanneer is onderwijs precies adaptief? Wat is flexibel genoeg?

Hoe flexibel en adaptief zijn we?

HAS vroeg Turner om hulp om deze onderwijsvisie sneller te vertalen naar de praktijk. Een geconcretiseerde ambitie en een dashboard bleken effectieve instrumenten: door de visie te vertalen naar concrete uitkomsten en indicatoren, werd al snel duidelijk wat adaptief en flexibel onderwijs precies inhield, en hoe hoog de HAS de lat voor zichzelf wil leggen. Via self-assessments voor docenten en stafmedewerkers werd op een aantal concrete aspecten de voortgang getoetst. Met als doel om het gesprek aan te gaan over de voortgang en het leerproces zelf.

Aan de slag met werkprogramma

Zo werd ook snel duidelijk welke centrale voorwaarden nodig zijn voor het realiseren van de visie. Samen stelden we een werkprogramma samen waarmee HAS zelf aan de slag kon: centrale ‘ontwerpprincipes’ voor het curriculum en een team Onderwijs & Kwaliteit dat opleidingen ondersteunt. Zo ontstond een lerende organisatie.

“We werden gedwongen om die hele visie te vertalen naar concrete uitkomsten en indicatoren voor in het dashboard. Dat werkte heel prettig. Zo kwamen we snel in beweging.”

– Liz Chermin, (waarnemend) voorzitter van de raad van bestuur HAS Hogeschool

Meer weten over deze opdracht?