Het verhaal achter de prestatie

Het verhaal van Turner en
HAS Hogeschool

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt er achter deze prestatie, van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met Liz Chermin, (waarnemend) voorzitter van het college van bestuur van de HAS Hogeschool. Ook onderwijsinstellingen moeten blijven leren, is de filosofie van deze topvrouw. Hoe helpt Turner daarbij?

Het verhaal HAS Hogeschool

Het verhaal van HAS en Turner begint een tijdje nadat Liz Chermin er binnenstapte om zich te richten op onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing. “Ik heb mijn hele leven op school gezeten, dus ik zal wel veel te leren hebben,” grapt Liz. “Eerder werkte ik bij Avans Hogeschool en heb ik daar allerlei veranderingen doorgevoerd: van compleet nieuwe opleidingen opzetten, zoals HBO Rechten en HBO Integrale Veiligheid, tot de overgang naar competentiegericht onderwijs. In 2016 startte ik bij de HAS: een wat kleinere hogeschool met een heel gericht en maatschappelijk relevant aanbod. Alles wat nu in het nieuws komt – klimaatverandering, voedselproductie, leefomgeving – komt in onze opleidingen terug.

Samenwerken aan maatschappelijke problemen

 

Met studies als milieukunde, international food & agribusiness, food innovation en healthy living klinkt dat zeker maatschappelijk relevant. Maar hoe blijf je als kleinere instelling aangehaakt bij die maatschappij? Hoe weet die maatschappij wat je als hogeschool te bieden hebt?

 

In 2017 heeft de HAS een nieuwe visie op onderwijs ontwikkeld: “Het is heel belangrijk om zo’n nieuwe visie echt samen te ontwikkelen: je hebt elkaar nodig om problemen op te lossen. Dat is binnen de HAS zo, maar ook in de maatschappij. Het is meteen ook de basis van onze onderwijsvisie. In onderwijs en onderzoek willen we samenwerken aan maatschappelijke thema’s – met het werkveld en met andere disciplines. Om dat samenspel mogelijk te maken is het nodig om onderwijs flexibel en adaptief te maken. Zodat studenten ook zelf de regie kunnen nemen.”

Flexibel en adaptief onderwijs

Flexibel en adaptief onderwijs klinkt mooi, maar wat betekent het eigenlijk in praktijk? Liz legt uit: “Flexibel onderwijs betekent dat studenten zelf kunnen kiezen hoe zij bepaalde competenties verwerven. Ga je eerst op stage en dan colleges volgen? Ga je als junior onderzoeker aan de slag in onze lectoraten? Ga je zelf een onderneming starten? Studenten leren op verschillende manieren en daar willen we op aansluiten.”

 

Toch betekent het niet dat alles op een presenteerblaadje wordt aangereikt voor studenten, meent Liz: “Georganiseerd discomfort hoort er ook bij. Onderwijs heeft ook een maatschappelijke functie: het helpt je jezelf te leren kennen en te bepalen hoe je jezelf verhoudt tot bepaalde maatschappelijke thema’s. Dat vraagt om een meer coachende rol van docenten, gericht op die persoonlijke ontwikkeling.”

 

En wat houdt adaptief onderwijs dan in? “Als instelling willen we onszelf snel kunnen aanpassen: wij doen veel onderzoek en die nieuwe kennis willen we sneller toepassen in het onderwijs. Om continu aan te blijven sluiten op de behoeftes vanuit de maatschappij.”

"Als we studenten zelf de regie geven over hun leren, dan moet je als college van bestuur ook ruimte geven aan docenten."

Liz Chermin, (waarnemend) voorzitter van college van bestuur van HAS Hogeschool

Moeilijk concreet maken

Helder verhaal. En hoe komt Turner precies in het spel? Liz vertelt: “Drie jaar geleden hadden we dus een mooie nieuwe visie waar iedereen enthousiast over was. Ik vind het belangrijk dat je naleeft wat je voorstaat. Dus als we studenten zelf regie over hun leren willen geven, dan moet je als college van bestuur ook docenten en medewerkers de ruimte geven om zelf invulling te geven aan flexibel en adaptief onderwijs. Maar doordat we dit onvoldoende concreet maakten, leverde het ook veel discussies op. Waren we nou op de goede weg? Of nog lang niet?”

Meten is het begin van een goed gesprek

Turner’s Martijn Babeliowsky en zijn team hebben de onderwijsvisie samen met betrokkenen tastbaar gemaakt in een concretere ambitie en die vervolgens vertaald naar een dashboard voor docenten en medewerkers. Hoe scoren zij hun opleiding of cluster op een aantal concrete aspecten? Liz: “Zo konden we met begeleiding van Turner met elkaar in gesprek gaan over onze vorderingen tot nu toe. Hoe ver zijn we? Wat gaat al goed? Wat nog niet zo? Wat staat ons nog te doen? Je ziet het leerproces er mooi in terug: juist de clusters waar wij van onder de indruk waren schaalden zichzelf laag in. Omdat zij al zo goed aan de slag waren, wisten zij waar het nog beter kon: bewust onbekwaam. Anderen waren nog juist onbewust onbekwaam, haha.”

Echt een lerende organisatie dus. De totstandkoming van het dashboard zelf was ook al heel waardevol, benadrukt Liz: “We werden gedwongen om die hele visie te vertalen naar concrete uitkomsten en indicatoren voor in het dashboard. Dat werkte heel prettig. Zo kwamen we snel in beweging.”

‘Plug-and-play’

De regie leggen bij studenten en docenten, wat betekent dat eigenlijk voor een instelling zelf? Alles loslaten? Of moest er op centraal niveau nog wat veranderen? Liz: “Het gekke is, dat naarmate je meer wilt flexibiliseren, je ook meer centrale kaders nodig hebt. Studenten moeten tussen opleidingen kunnen schakelen, dus je hele curriculum moet ‘plug-and-play’ worden. Daarvoor hebben we inmiddels ontwerpprincipes geformuleerd, zodat iedereen weet waar onderwijs aan moet voldoen. Ook hebben we een nieuwe afdeling Onderwijs & Kwaliteit opgezet – en daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. Een goed teken.”

Corona versnelt

Welke invloed heeft de coronacrisis gehad op het invoeren van de onderwijsvisie? “We hadden in de visie al een combinatie van offline en online leren voorzien. Maar we waren nu gedwongen om dingen heel snel anders te doen. We zagen ook een verschil: de clusters met sterk onderwijskundig leiderschap leken de nieuwe situatie beter aan te kunnen. We zijn dus eerder versneld dan vertraagd. Bovendien: in de nieuwe visie bereiden we onze studenten voor op een wereld met veel onzekerheid. Nou, onzekerder wordt het niet, toch?”

“Een mooie visie concreet maken en samen in praktijk helpen brengen. Dat is typisch strategie-executie.”

– Martijn Babeliowsky, organisatieadviseur onderwijs en partner van Turner​

Typisch Strategie = Executie

Martijn Babeliowsky reageert op Liz: “Ontzettend leuk om te horen hoe Liz de samenwerking heeft ervaren. En mooi dat we echt van toegevoegde waarde zijn voor de HAS. Een mooie visie concreet maken en samen in praktijk helpen brengen. Dat is typisch strategie-executie.”  Zo is het precies. 

Turner is nummer 1 in de MT1000. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie? We vertellen je graag meer.

Alle nieuwsberichten over onderwijs

Onderwijs
Cor Barelds

Hoe organiseer je Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

Mbo-scholen zijn onmisbaar als we de crisis op de arbeidsmarkt willen oplossen. Er liggen grote kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar hoe doe je dat, succesvol en duurzaam LLO-activiteiten opzetten?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Leven lang ontwikkelen gaat het onderwijs Transformeren

Het idee van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft de wind volop in de rug. Nu de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator bij het Nationaal Groeifonds is toegekend, komt er veel ruimte vrij voor investeringen. Dat zal op termijn een gigantische impact hebben, niet alleen op de vernieuwingen in het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt en de economie. Turner voelt zich aangesproken door deze maatschappelijke ambitie en staat te trappelen om een bijdrage te leveren aan de strategie-executie.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Radboud Academy

De succesvolle aanvraag voor de LLO-Katalysator bij het Nationaal Groeifonds vindt zijn oorsprong in het samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit, de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit om samen te gaan werken aan Leven Lang Ontwikkelen. Liesbet Korebrits, programmadirecteur van Radboud Academy, is trots én is alweer druk met de concrete invulling van het samenwerkingsverband.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Turner trots op honorering van de twee aanvragen Nationaal Groeifonds

De twee aanvragen bij het Nationaal Groeifonds waarbij Turner als ondersteunende partij betrokken is geweest, zijn toegekend. Zowel de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator als die voor de Digitaliseringsimpuls NL is door de commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem positief beoordeeld. Dat opent veelbelovende perspectieven voor de toekomst van Nederland als kennisland.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Onderwijs
mkan

Het verhaal van Turner en MBO Amersfoort

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met directeur van de trekker van een Leven Lang Ontwikkelen van MBO Amersfoort, Ruud Mols. Hoe heeft Turner geholpen om de educatie van beroepsprofessionals een boost te geven?

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Werkgroep Onderwijs: de quadrupel helix in actie

Turner heeft zich verbonden aan de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Eind 2020 is Turner’s Jeroen Visscher de werkgroep Onderwijs gestart, waarin onderwijs, onderzoek en overheid zich samenwerken om AI zinvol in te zetten ten gunste van studenten en docenten. De werkgroep startte dan ook met een serie ronde tafel sessies, samen met docenten en studenten. Hoe is dat gegaan? En wat heeft dat opgeleverd?​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Opening Maand van de AI in het Onderwijs

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is mede-organisator van de Maand van de AI in het Onderwijs. De maand juni staat dan ook bomvol (online) evenementen om de bewustwording van AI in het onderwijs te vergroten. Tijdens de openingssessie kwamen de belangrijkste onderwerpen aan bod.

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Juni, de Maand van de AI in het Onderwijs

Jeroen Visscher leidt binnen de Nederlandse AI Coalitie de Werkgroep Onderwijs. In juni organiseert de werkgroep de Maand van de AI in het Onderwijs. Samen met SURF en Het Versnellingsprogramma staat er nu een tjokvol programma over kunstmatige intelligentie in het onderwijs.​

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE