Het verhaal achter de prestatie

Het verhaal van Turner en
het Hout- en Meubilerings-college

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie, van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met Marijke van Kampen van het Hout- en Meubileringscollege (HMC). Hoe heeft Turner geholpen om ‘de winkels’ van het HMC te professionaliseren? En wat zegt dat over onze manier van werken?

Wat is het Hout- en Meubileringscollege eigenlijk?

“Het HMC is een mbo-vakschool voor hout, meubilair en interieur. We leiden elk jaar zo’n 4.000 studenten op tot bevlogen, creatieve en ondernemende vakmensen. Een heel inspirerende omgeving. Ik heb er zelf ook ooit een opleiding voor interieuradviseur afgerond. Daarna heb ik voor de HBO opleiding Facility Management richting Inkoop gekozen. Erg leuk om deze kennis nu op mijn oude school toe te passen”

Student komt terug naar school, wat leuk. En wat is nu je rol binnen het HMC?

“Ik ben sinds juli inkoopadviseur, een nieuwe rol binnen de organisatie. Ik ben verantwoordelijk voor de gehele inkoop op tactisch en strategisch niveau. Daar is extra aandacht voor nodig omdat het HMC is gegroeid en we in nog meer gevallen onze inkoop Europees moeten aanbesteden. Het is ook een mooie kans om inkoop te professionaliseren: door inkoopbeleid op te schrijven, een contractenregister te maken en om inkoopprocessen door te lichten. Vanuit die achtergrond vroeg Marga Severs, onze Directeur Stafdiensten of ik samen met Turner het optimalisatieproject van de winkels wilde begeleiden”.

Over wat voor winkels hebben we het eigenlijk?

“Er wordt bij ons veel gewerkt in projecten: een meubelstuk, een maquette, een raamkozijn. Studenten en docenten kunnen hiervoor materialen inkopen bij onze winkels op onze opleidingslocaties. We werken in de winkels zonder winstoogmerk, zodat het voor studenten betaalbaar en haalbaar blijft om hun droomprojecten te maken. Maar je kun je wel voorstellen dat er veel materiaal doorheen gaat in een schooljaar.”

"Ik vond het mooi om te zien hoe de verschillende afdelingen met elkaar in gesprek gingen en inzicht kregen in elkaars processen"

Marijke van Kampen, inkoopadviseur Hout- en Meubileringscollege

Helder. En wat heeft Turner hierin betekend?

“We zijn met organisatieadviseurs Fred Conijn en Femke van den Wall Bake een kort en krachtig traject ingegaan. Zij hebben met alle betrokkenen gesproken, denk aan: docenten, winkelbeheerders, de financiële afdeling. Fred en Femke hebben hun bevindingen in een workshop teruggekoppeld. Dat was een heel goede sessie: doordat zij alle processen, rollen, verantwoordelijkheden in kaart hadden gebracht, hierdoor kregen we samen inzicht in het totaalplaatje. En konden we meteen samen in groepjes de diepte in op de knelpunten. Ze hebben ons als groep goed begeleid, zodat we inzicht kregen in de verschillende processen en elkaars rol hierin, maar ook een duidelijke focus hadden. Ik vond het daarnaast erg mooi om te zien hoe de verschillende afdelingen met elkaar in gesprek gingen en inzicht kregen in elkaars processen.”

En toen?

“In een tweede sessie kwam Turner met vijf speerpunten die bijdragen om die knelpunten op te lossen. Die waren meteen scherp. Aan elk speerpunt is een eigenaar gekoppeld die de acties die daarbij horen op zal pakken. Een aantal acties zijn door de Winkelbeheerders en medewerker Financiën direct uitgevoerd. Zo hebben we met Fred en Femke binnen een paar weken echt iets in beweging gezet.”

Hoe was het om met onze mensen te werken?

“Ik ben heel blij met zo’n concreet resultaat. Fred en Femke waren heel goed en scherp in hun communicatie. Soms dwaalden onze discussies wat af, maar zij zorgden ervoor dat we steeds weer terugkeerden naar dat gezamenlijke einddoel. Knap.”

En hoe zit het met dat einddoel: wat verbetert er in de winkels?

“Met deze nieuwe manier van werken gaan we actiever samenwerken met docenten om beter te voorspellen aan welke materialen behoefte is gedurende het schooljaar. Zo kunnen we slimmer inkopen: betere afspraken maken, volume voordeel behalen en ervoor zorgen dat het op tijd besteld wordt. Bovendien kunnen we ook de drukte beter spreiden in de winkels zelf. Niet alle studenten in een keer naar de winkels sturen aan de start van het schooljaar, maar meer gefaseerd. Zo houden we het beheersbaar voor ons als organisatie en betaalbaar voor de student.”

Turner is nummer 1 in de MT1000. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie? We vertellen je graag meer.

Typisch Strategie = Executie

Fred Conijn: “Leuk om te horen zo Marijke positief is. Ik denk dat het heeft geholpen dat we steeds met voorstellen zijn gekomen: ‘wij denken dat het proces zo loopt, klopt dat?’ en ‘wij denken dat dit de speerpunten zouden moeten zijn, wat vinden jullie?’ Zo kan de groep zich richten op de uitzonderingen en de knelpunten die echt belangrijk zijn. Dan wordt het snel concreet en geeft zo’n traject juist veel energie. Precies waar als Turner met strategie-executie voor staan.”

Femke van den Wall Bake: “Dit was eigenlijk een klassiek Operational Excellence traject, mijn favoriet soort opdracht. Samen kijken naar de hele keten en ‘verspillingen’ verminderen, zoals je dat in de LEAN methode noemt. Volgens mij heeft het HMC zo een mooie stap gezet in het professionaliseren van de winkels. Ik hoop dat de impact van dit traject snel merkbaar wordt docenten en studenten, maar ook voor alle spelers die bijdragen aan dit proces. En dat ze elkaar voortaan beter weten te vinden voor weer nieuwe verbeteringen.”

Alle nieuwsberichten over onderwijs

Onderwijs
Alexander Bruinsma

“Inclusief leiderschap”

The more inclusive and diverse, the more powerful the organization. Ter ere van Internationale Vrouwendag organiseerde de Erasmus Universiteit het seminar ‘What it takes’, naar het gelijknamige boek van één van ‘s werelds meest succesvolle voetbalcoaches Sarina Wiegman en Turner partner Jeroen Visscher.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Slimmer academisch jaar

De werkdruk aan universiteiten is alarmerend hoog. Het meerendeel van het wetenschappelijk personeel ervaart veel tot zeer veel werkdruk. Een korter academisch jaar lijkt een oplossing om werkdruk te verminderen. Maar is een korter academisch jaar ook een slimmer academisch jaar?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

LLO Versneller

De LLO Versneller: van ambitie naar resultaat! Het onderwijs staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: krimpende studentenaantallen, flexibilisering en personalisering van opleidingen en de opkomst van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hoewel LLO een belangrijke pijler is geworden in de strategieën van onderwijsinstellingen, worstelen velen met het concretiseren van hun plannen.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

AI in het onderwijs: ‘Je kunt morgen aan de slag’

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs, maar de snelle opkomst van ChatGPT en andere platforms dwingt onderwijsinstellingen serieus na te denken hoe ze deze nieuwe technologie gaan gebruiken.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Hoe organiseer je Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

Mbo-scholen zijn onmisbaar als we de crisis op de arbeidsmarkt willen oplossen. Er liggen grote kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar hoe doe je dat, succesvol en duurzaam LLO-activiteiten opzetten?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Leven lang ontwikkelen gaat het onderwijs Transformeren

Het idee van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft de wind volop in de rug. Nu de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator bij het Nationaal Groeifonds is toegekend, komt er veel ruimte vrij voor investeringen. Dat zal op termijn een gigantische impact hebben, niet alleen op de vernieuwingen in het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt en de economie. Turner voelt zich aangesproken door deze maatschappelijke ambitie en staat te trappelen om een bijdrage te leveren aan de strategie-executie.

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Nationaal Onderwijs Lab

Het Nationaal Onderwijs Lab AI (NOLAI), gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, is mondiaal de grootste publieke investering op het gebied van AI en onderwijs. Geen enkel ander land heeft tachtig miljoen uitgetrokken voor een lab dat gespecificeerd AI gaat doen voor het basis- en het voortgezet onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Turner trots op honorering van de twee aanvragen Nationaal Groeifonds

De twee aanvragen bij het Nationaal Groeifonds waarbij Turner als ondersteunende partij betrokken is geweest, zijn toegekend. Zowel de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator als die voor de Digitaliseringsimpuls NL is door de commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem positief beoordeeld. Dat opent veelbelovende perspectieven voor de toekomst van Nederland als kennisland.

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE