Het verhaal achter de prestatie

Het verhaal van Turner en MBO Amersfoort

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met directeur van de trekker van een Leven Lang Ontwikkelen van MBO Amersfoort, Ruud Mols. Hoe heeft Turner geholpen om de educatie van beroepsprofessionals een boost te geven?

Het verhaal van Turner & MBO Amersfoort begint bij een thema dat binnen vrijwel elke mbo-instelling leeft: een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Plannen om meer onderwijs aan beroepsprofessionals te geven waren er al langer, maar waren vaak moeilijk concreet te maken. Tijd om er extra prioriteit aan te geven en één eindverantwoordelijke aan te verbinden binnen MBO Amersfoort: Ruud Mols. En ja hoor, binnen zes maanden ging MBO Amersfoort van twee naar veertien opleidingen voor beroepsprofessionals. Wat is daar gebeurd? En hoe heeft Turner daarbij geholpen?

Vreemde eend

Ruud Mols is een beetje een vreemde eend in de bijt binnen MBO Amersfoort. Tot twee jaar geleden werkte hij in het bedrijfsleven in verschillende marketing & sales functies. Nu is hij de directeur van de Dutch Health Tech Academy van MBO Amersfoort. Ruud: “Ik heb geen typische onderwijsachtergrond, inderdaad. Toch blijken mijn ervaring en contacten met het bedrijfsleven waardevol te zijn, omdat de Dutch Health Tech Academy veel opleidingen biedt voor beroepsprofessionals. Denk aan onze opleidingen tot audicien, opticien, tandtechnieker; vaak werken mensen al volgen ze zo’n opleiding via de werkgever. Als mbo-instelling moet je ook de behoeften van werkgevers goed begrijpen.”

Leven Lang Ontwikkelen

MBO Amersfoort had al langer de ambitie om meer onderwijs voor beroepsprofessionals te bieden in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. Ruud hierover: “Werkgevers zitten te springen om talent, maar het aantal mbo-studenten gaat dalen. We verwachten dan ook er steeds meer behoefte zal zijn aan bijscholing, omscholing en verdieping onder beroepsprofessionals. Binnen MBO Amersfoort hebben we ontzettend veel kennis en ervaring in huis en goed contact met het werkveld, dus wij hebben echt wat te bieden voor deze groep.” Toch bleek het steeds lastig om concreet te maken en prioriteit te geven, naast alle andere activiteiten in de bestaande operatie. Een herkenbaar dilemma.

 

"Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo’n succes zou zijn. We kunnen echt meer dan we dachten, dat is wel bewezen. Er is echt een vuurtje gaan branden."

– Ruud Mols, verantwoordelijk voor LLO, MBO Amersfoort

Vaart maken

Toen Ruud werd gevraagd om een Leven Lang Ontwikkelen binnen MBO Amersfoort te leiden, koos hij ervoor om dit apart te organiseren door te gaan denken en werken als een startup. Ruud: “Ik wilde geen marktverkenning of onderzoek doen, maar snel aan de slag met de juiste specialisten binnen de organisatie. Mensen die het werkveld goed kennen, mensen die trainingen kunnen geven, en mensen vanuit de ondersteunende diensten. Zij krijgen veel verantwoordelijkheid en kunnen snel besluiten nemen. De filosofie is: leren en experimenteren.”

Turner als aanjager

Hoe komt Turner precies in het spel? Ruud: “We zochten ondersteuning bij deze omslag. Het is best een grote stap voor onze organisatie, waarin we gewend zijn om eerst te denken en dan te doen. Nu moesten we eerst doen en dan denken: fail fast, zoals startups zeggen. Zo kwamen we bij Turner uit. Zij is een aanjager en verbinder. Enerzijds inspireerde ze ons met trainingen in Agile en Scrum en organiseerde ze een dag over een Leven Lang Ontwikkelen met gastsprekers. Anderzijds zorgde ze ervoor dat het kernteam goed samenwerkte en ook leverde. Erg prettig.”

Turner is nummer 1 in de MT1000. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie? We vertellen je graag meer.

Mooi aanbod

Agile werken betekent dat je steeds toewerkt naar een  Minimum Viable Product (MVP): een product, dienst of oplossing die je snel toetst in ‘de markt’. Wat voor producten heeft MBO Amersfoort na een half jaar opgeleverd? Ruud: “We hebben nu een aanbod van veertien trainingen op het vlak van zorg en welzijn en hebben de eerste trainingen al gegeven. Van docenten horen wij dat zij het inspirerend vinden om aan werkende volwassenen les te geven, die vaak erg gemotiveerd zijn. Het echte mooie is, dat een groot deel van de deelnemers doorstroomt naar de reguliere beroepsopleiding. Zo’n training verlaagt dus de drempel voor zij-instromers.”

Brandend vuur

Een mooi resultaat, dus. Hoe kijkt Ruud terug op dit traject? “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo’n succes zou zijn. We kunnen echt meer dan we dachten, dat is wel bewezen. Het kernteam is heel toegewijd en enthousiast. Er is echt een vuurtje gaan branden. De agile manier van werken gaan we vasthouden en ook toepassen bij de uitvoering van onze andere strategische speerpunten.”

“Gaaf om te horen dat Ruud zo tevreden is en dat MBO Amersfoort doorpakt met deze manier van werken. Ik heb er met veel plezier aan bijgedragen.”

Alex Crezee - Practice Leader Onderwijs

Alex: “Gaaf om te horen dat Ruud zo tevreden is en dat MBO Amersfoort doorpakt met deze manier van werken. Ik heb met heel veel plezier bijgedragen en dan is het gaaf om te merken dat deze manier van werken breed wordt ingezet binnen de organisaties. En ik heb er alle vertrouwen in dat MBO Amersfoort straks goed op de kaart staat als aanbieder van Leven Lang Ontwikkelen in de regio.”

Alle inzichten van onze onderwijs experts

Onderwijs
Alexander Bruinsma

“Inclusief leiderschap”

The more inclusive and diverse, the more powerful the organization. Ter ere van Internationale Vrouwendag organiseerde de Erasmus Universiteit het seminar ‘What it takes’, naar het gelijknamige boek van één van ‘s werelds meest succesvolle voetbalcoaches Sarina Wiegman en Turner partner Jeroen Visscher.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Slimmer academisch jaar

De werkdruk aan universiteiten is alarmerend hoog. Het meerendeel van het wetenschappelijk personeel ervaart veel tot zeer veel werkdruk. Een korter academisch jaar lijkt een oplossing om werkdruk te verminderen. Maar is een korter academisch jaar ook een slimmer academisch jaar?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

LLO Versneller

De LLO Versneller: van ambitie naar resultaat! Het onderwijs staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: krimpende studentenaantallen, flexibilisering en personalisering van opleidingen en de opkomst van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hoewel LLO een belangrijke pijler is geworden in de strategieën van onderwijsinstellingen, worstelen velen met het concretiseren van hun plannen.

Lees meer »

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »

Hoe organiseer je Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

Mbo-scholen zijn onmisbaar als we de crisis op de arbeidsmarkt willen oplossen. Er liggen grote kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar hoe doe je dat, succesvol en duurzaam LLO-activiteiten opzetten?

Lees meer »

Leven lang ontwikkelen gaat het onderwijs Transformeren

Het idee van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft de wind volop in de rug. Nu de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator bij het Nationaal Groeifonds is toegekend, komt er veel ruimte vrij voor investeringen. Dat zal op termijn een gigantische impact hebben, niet alleen op de vernieuwingen in het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt en de economie. Turner voelt zich aangesproken door deze maatschappelijke ambitie en staat te trappelen om een bijdrage te leveren aan de strategie-executie.

Lees meer »

Nationaal Onderwijs Lab

Het Nationaal Onderwijs Lab AI (NOLAI), gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, is mondiaal de grootste publieke investering op het gebied van AI en onderwijs. Geen enkel ander land heeft tachtig miljoen uitgetrokken voor een lab dat gespecificeerd AI gaat doen voor het basis- en het voortgezet onderwijs.

Lees meer »

Turner trots op honorering van de twee aanvragen Nationaal Groeifonds

De twee aanvragen bij het Nationaal Groeifonds waarbij Turner als ondersteunende partij betrokken is geweest, zijn toegekend. Zowel de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator als die voor de Digitaliseringsimpuls NL is door de commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem positief beoordeeld. Dat opent veelbelovende perspectieven voor de toekomst van Nederland als kennisland.

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE