Het verhaal achter de prestatie

Het verhaal van Turner en NHL Stenden

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie, van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ spreken we Erica Schaper, de voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool NHL Stenden. Hoe ervaart deze topvrouw de samenwerking tussen Turner en NHL Stenden?

Het verhaal van NHL Stenden

Het verhaal van Erica en Turner begint met de fusie van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool begin 2018. Erica kwam vlak voor de fusie binnen als CvB-voorzitter van de nieuwe hogeschool. “Ik was eerder al CvB-voorzitter van hogeschool Van Hall Larenstein en was algemeen directeur van het FNV in de tijd dat verschillende vakbonden fuseerden. Ik ben dus wel wat gewend,” vertelt Erica lachend.  “Zo vlak na een fusie vind ik als bestuurder een interessante fase. Hoe zorg je ervoor dat de twee raspaarden samen geen bont paard worden, maar iets veel beters: een vliegend paard, een Pegasus? We zijn dan ook direct gestart met het vormen van een nieuwe visie op onderwijs en om mensen daaraan te verbinden.”

Nieuwe visie op onderwijs

Die nieuwe visie is gebaseerd op Design Based Education, dat uitgaat van design thinking. Het betekent dat studenten van NHL Stenden multidisciplinair werken via zogenaamde Ateliers, dat zij internationaal en intercultureel werken en een stevige basis meekrijgen op het gebied van duurzaamheid en persoonlijk leiderschap. Erica: “Na drie jaar zijn de resultaten van die visie zichtbaar. We bereiken kennis van wereldklasse met ons toegepast onderzoek en staan voor het derde jaar in de top 3 van de Keuzegids HBO. En ook belangrijk: we groeien.”

Fase strategie-executie

Maar na drie jaar gaat NHL Stenden ook een nieuwe fase in, waarin strategische keuzes gemaakt moeten worden én moeten worden uitgevoerd. “We moeten nu ook de consequenties gaan nemen van de strategische keuze om te fuseren,” zo verwoordt Erica het. “Het is nu tijd om de organisatiestructuur te evalueren en het aanbod aan opleidingen opnieuw te bekijken. We bieden in totaal meer dan 200 opleidingen, waarvan er meer dan 100 geaccrediteerd zijn in het CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, red.). Dat accreditatie-proces is erg tijdrovend. Voegen alle opleidingen voldoende toe aan ons totale portfolio als we kijken naar de vraag vanuit studenten en de arbeidsmarkt waar we op voorbereiden?”

"Turner begrijpt onderwijsorganisaties heel goed. Bovendien kunnen jullie het proces goed begeleiden."

Eric Schaper, voorzitter College van Bestuur NHL Stenden

Keuze in het onderwijsportfolio

Onze organisatieadviseurs Jop Gerkes, Martijn Babeliowsky en Jeroen Visscher begeleiden op dit moment een traject om hiervoor nieuw beleid te maken. “Turner begeleidt een traject dat echt in het ‘hart van het onderwijs’ ligt. We hebben voor jullie gekozen omdat Turner de context van onderwijsorganisaties heel goed begrijpt. Maar ook omdat jullie het proces goed kunnen begeleiden,” vertelt Erica. “Er zullen ongetwijfeld dingen gaan veranderen voor mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun opleidingen. En in dit soort gevoelige trajecten bepaalt het proces voor een belangrijk deel het succes van de implementatie.”

Juiste snaar

Wat geeft Erica zoveel vertrouwen in Turner? “We hadden eerder al fijn gewerkt met Turner. Wat ik prettig vind, is jullie gebalanceerde team: een goede mix van koersvastheid en sprankeling. Je moet veel met elkaar werken aan een spannend traject, dus als opdrachtgever kies je ook voor prettige mensen,” glimlacht Erica. “Bovendien wisten jullie meteen de juiste snaar te raken. Die fijngevoeligheid, dat is typisch Turner. En dat hebben we nodig.”

Vertrouwen

Nu we midden in het traject zitten, blijken we dat ook waar te maken, vertelt Erica: “Turners kunnen zich heel goed verhouden tot de verschillende groepen in onze organisatie. De toon in een bestuursvergadering is anders dan in een presentatie aan de medezeggenschapsraad of in een workshop met docenten. En inhoudelijk klopt het ook: er worden heel solide analyses gemaakt, wat vertrouwen geeft om straks goed onderbouwde keuzes te maken.”

Turner is nummer 1 in de MT1000. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie? We vertellen je graag meer.

Strategie = Executie

Wat herkent Erica van ons specialisme, strategie-executie? Erica: “Het is precies de fase waarin NHL Stenden zich bevindt. Nu gaan wij die lastige keuzes maken en realiseren die volgen uit de fusie. Doordat we met Turner dit traject echt samen met de organisatie bewandelen, kunnen wij als bestuur straks goed keuzes maken die voor iedereen te begrijpen en te accepteren zijn.” Kijk, dat past inderdaad in onze filosofie: een nieuwe strategie realiseren doe je samen.

Alle nieuwsberichten over onderwijs

Onderwijs
Alexander Bruinsma

“Inclusief leiderschap”

The more inclusive and diverse, the more powerful the organization. Ter ere van Internationale Vrouwendag organiseerde de Erasmus Universiteit het seminar ‘What it takes’, naar het gelijknamige boek van één van ‘s werelds meest succesvolle voetbalcoaches Sarina Wiegman en Turner partner Jeroen Visscher.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Slimmer academisch jaar

De werkdruk aan universiteiten is alarmerend hoog. Het meerendeel van het wetenschappelijk personeel ervaart veel tot zeer veel werkdruk. Een korter academisch jaar lijkt een oplossing om werkdruk te verminderen. Maar is een korter academisch jaar ook een slimmer academisch jaar?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

LLO Versneller

De LLO Versneller: van ambitie naar resultaat! Het onderwijs staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: krimpende studentenaantallen, flexibilisering en personalisering van opleidingen en de opkomst van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hoewel LLO een belangrijke pijler is geworden in de strategieën van onderwijsinstellingen, worstelen velen met het concretiseren van hun plannen.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

AI in het onderwijs: ‘Je kunt morgen aan de slag’

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs, maar de snelle opkomst van ChatGPT en andere platforms dwingt onderwijsinstellingen serieus na te denken hoe ze deze nieuwe technologie gaan gebruiken.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Hoe organiseer je Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

Mbo-scholen zijn onmisbaar als we de crisis op de arbeidsmarkt willen oplossen. Er liggen grote kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar hoe doe je dat, succesvol en duurzaam LLO-activiteiten opzetten?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Leven lang ontwikkelen gaat het onderwijs Transformeren

Het idee van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft de wind volop in de rug. Nu de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator bij het Nationaal Groeifonds is toegekend, komt er veel ruimte vrij voor investeringen. Dat zal op termijn een gigantische impact hebben, niet alleen op de vernieuwingen in het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt en de economie. Turner voelt zich aangesproken door deze maatschappelijke ambitie en staat te trappelen om een bijdrage te leveren aan de strategie-executie.

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Nationaal Onderwijs Lab

Het Nationaal Onderwijs Lab AI (NOLAI), gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, is mondiaal de grootste publieke investering op het gebied van AI en onderwijs. Geen enkel ander land heeft tachtig miljoen uitgetrokken voor een lab dat gespecificeerd AI gaat doen voor het basis- en het voortgezet onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Turner trots op honorering van de twee aanvragen Nationaal Groeifonds

De twee aanvragen bij het Nationaal Groeifonds waarbij Turner als ondersteunende partij betrokken is geweest, zijn toegekend. Zowel de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator als die voor de Digitaliseringsimpuls NL is door de commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem positief beoordeeld. Dat opent veelbelovende perspectieven voor de toekomst van Nederland als kennisland.

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE