Het verhaal achter de prestatie

Het verhaal van Turner en NHL Stenden

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie, van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ spreken we Erica Schaper, de voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool NHL Stenden. Hoe ervaart deze topvrouw de samenwerking tussen Turner en NHL Stenden?

Het verhaal van NHL Stenden

Het verhaal van Erica en Turner begint met de fusie van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool begin 2018. Erica kwam vlak voor de fusie binnen als CvB-voorzitter van de nieuwe hogeschool. “Ik was eerder al CvB-voorzitter van hogeschool Van Hall Larenstein en was algemeen directeur van het FNV in de tijd dat verschillende vakbonden fuseerden. Ik ben dus wel wat gewend,” vertelt Erica lachend.  “Zo vlak na een fusie vind ik als bestuurder een interessante fase. Hoe zorg je ervoor dat de twee raspaarden samen geen bont paard worden, maar iets veel beters: een vliegend paard, een Pegasus? We zijn dan ook direct gestart met het vormen van een nieuwe visie op onderwijs en om mensen daaraan te verbinden.”

Nieuwe visie op onderwijs

Die nieuwe visie is gebaseerd op Design Based Education, dat uitgaat van design thinking. Het betekent dat studenten van NHL Stenden multidisciplinair werken via zogenaamde Ateliers, dat zij internationaal en intercultureel werken en een stevige basis meekrijgen op het gebied van duurzaamheid en persoonlijk leiderschap. Erica: “Na drie jaar zijn de resultaten van die visie zichtbaar. We bereiken kennis van wereldklasse met ons toegepast onderzoek en staan voor het derde jaar in de top 3 van de Keuzegids HBO. En ook belangrijk: we groeien.”

Fase strategie-executie

Maar na drie jaar gaat NHL Stenden ook een nieuwe fase in, waarin strategische keuzes gemaakt moeten worden én moeten worden uitgevoerd. “We moeten nu ook de consequenties gaan nemen van de strategische keuze om te fuseren,” zo verwoordt Erica het. “Het is nu tijd om de organisatiestructuur te evalueren en het aanbod aan opleidingen opnieuw te bekijken. We bieden in totaal meer dan 200 opleidingen, waarvan er meer dan 100 geaccrediteerd zijn in het CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, red.). Dat accreditatie-proces is erg tijdrovend. Voegen alle opleidingen voldoende toe aan ons totale portfolio als we kijken naar de vraag vanuit studenten en de arbeidsmarkt waar we op voorbereiden?”

"Turner begrijpt onderwijsorganisaties heel goed. Bovendien kunnen jullie het proces goed begeleiden."

Eric Schaper, voorzitter College van Bestuur NHL Stenden

Keuze in het onderwijsportfolio

Onze organisatieadviseurs Jop Gerkes, Martijn Babeliowsky en Jeroen Visscher begeleiden op dit moment een traject om hiervoor nieuw beleid te maken. “Turner begeleidt een traject dat echt in het ‘hart van het onderwijs’ ligt. We hebben voor jullie gekozen omdat Turner de context van onderwijsorganisaties heel goed begrijpt. Maar ook omdat jullie het proces goed kunnen begeleiden,” vertelt Erica. “Er zullen ongetwijfeld dingen gaan veranderen voor mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun opleidingen. En in dit soort gevoelige trajecten bepaalt het proces voor een belangrijk deel het succes van de implementatie.”

Juiste snaar

Wat geeft Erica zoveel vertrouwen in Turner? “We hadden eerder al fijn gewerkt met Turner. Wat ik prettig vind, is jullie gebalanceerde team: een goede mix van koersvastheid en sprankeling. Je moet veel met elkaar werken aan een spannend traject, dus als opdrachtgever kies je ook voor prettige mensen,” glimlacht Erica. “Bovendien wisten jullie meteen de juiste snaar te raken. Die fijngevoeligheid, dat is typisch Turner. En dat hebben we nodig.”

Vertrouwen

Nu we midden in het traject zitten, blijken we dat ook waar te maken, vertelt Erica: “Turners kunnen zich heel goed verhouden tot de verschillende groepen in onze organisatie. De toon in een bestuursvergadering is anders dan in een presentatie aan de medezeggenschapsraad of in een workshop met docenten. En inhoudelijk klopt het ook: er worden heel solide analyses gemaakt, wat vertrouwen geeft om straks goed onderbouwde keuzes te maken.”

Turner is nummer 1 in de MT1000. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie? We vertellen je graag meer.

Strategie = Executie

Wat herkent Erica van ons specialisme, strategie-executie? Erica: “Het is precies de fase waarin NHL Stenden zich bevindt. Nu gaan wij die lastige keuzes maken en realiseren die volgen uit de fusie. Doordat we met Turner dit traject echt samen met de organisatie bewandelen, kunnen wij als bestuur straks goed keuzes maken die voor iedereen te begrijpen en te accepteren zijn.” Kijk, dat past inderdaad in onze filosofie: een nieuwe strategie realiseren doe je samen.

Alle nieuwsberichten over onderwijs

Onderwijs
mkan

Het verhaal van Turner en het Hout en Meubileringscollege

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie, van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met Marijke van Kampen van het Hout- en Meubileringscollege (HMC). Hoe heeft Turner geholpen om ‘de winkels’ van het HMC te professionaliseren? En wat zegt dat over onze manier van werken?

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Schaalbare AI-oplossingen voor onderwijs

Turner’s Jeroen Visscher heeft zich aan de Nederlandse AI Coalitie verbonden als trekker van de werkgroep onderwijs. De afgelopen tijd heeft hij een team van betrokkenen uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid verbonden aan deze werkgroep. Tijd om kennis te maken met een van de werkgroepleden van het eerste uur: Gerdinand Bosch, de CIO van Avans Hogeschool.

Lees meer »
Onderwijs
mkan

Het verhaal van Turner en NHL Stenden

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie, van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ spreken we Erica Schaper, de voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool NHL Stenden. Hoe ervaart deze topvrouw de samenwerking tussen Turner en NHL Steden? ​

Lees meer »
De Boom trap serieus
Onderwijs
mkan

Alex Crezee verbindt zich als partner aan Turner

Voor Alex Crezee en Turner begint het jaar positief. Alex heeft zich per 1 januari verbonden als partner bij Turner. Hij stapte in 2016 vanuit naar Turner over om daar leider van de onderwijs practice te worden. Vanwaar de stap naar partner bij Turner? Waarom juist nu? En wat zijn de plannen voor de toekomst? We stellen Alex negen vragen.​

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
mkan

Ons verhaal

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Onderwijs
mkan

Turners doneren aan onderwijsproject Estrela da Favela

Turner helpt het Braziliaanse onderwijsproject Estrela da Favela met financiële en organisatorische steun. Juist dit jaar is hier veel behoefte aan. Veel Turners besloten dan ook om rond kerst een extra bijdrage te leveren. Turner’s Evelien Hellenthal geeft een update.​

Lees meer »
Artificial Intelligence
dvanroon

Veelbelovende start van de werkgroep Onderwijs

Maandag 23 november was de officiële kick-off van de werkgroep Onderwijs van de NLAIC. Zo’n 225 deelnemers deden mee aan de sessie. Enthousiaste en betrokken deelnemers die willen bouwen aan de toepassing van Artificial Intelligence in het onderwijs. Welke stappen hebben we samen gezet?

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

‘Monitoring gevolgen van COVID-19 voor mbo en ho’

Minister van Engelshoven van het Ministerie van OCW maakt in haar brief aan de Tweede Kamer de balans op voor het mbo en hoger onderwijs. Zij schetst daarin gevolgen van COVID-19 voor studenten, medewerkers en instellingen in het mbo en ho. In de brief haalt zij de uitkomsten aan van ons onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers van 16 onderwijsinstellingen. Wat neemt de minister hiervan mee?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt!

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK
Leusden

Telephone: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl