Het verhaal achter de prestatie

Het verhaal van Turner en
Noorderpoort

Noorderpoort is een plek waar vakmensen leren. Met MBO opleidingen, cursussen en trainingen. Noorderpoort schakelde Turner in om te helpen haar strategische koers richting 2035 te bepalen. Een 100% digitaal traject, mede vanwege de corona-pandemie.

Het verhaal van Noorderpoort

Volledig digitaal de strategische koers richting 2035 bepalen. Hoe ging dat in zijn werk? Hoe houd je iedereen aan boord? En hoe krijg je de uitkomsten scherp? Wat leverde het Noorderpoort op? In deze video vertellen Turner & Noorderpoort over hun ervaringen.

Strategie = Executie

Wim van de Pol, voorzitter van het college van bestuur van Noorderpoort, vertelt over de keuze voor Turner: “We kenden Turner als mbo-instelling van de kwaliteitsagenda en we wisten dat zij Strategie = Executie hoog in haar vaandel heeft staan. Ik dacht: daar zijn we mee geholpen.”

Tessa Rombouts-van Puijenbroek, organisatieadviseur onderwijs, vertelt hoe we dat in dit strategie-vormingstraject hebben aangepakt: “We vertaalden de strategische koers steeds naar concrete experimenten. Zo konden we snel ideeen in praktijk toetsen. Ook hebben we direct studenten en het werkveld betrokken, wat er ook voor zorgde dat we snel konden bepalen of in de goede richting zaten.”

De stem van studenten

Rosa Meijer, studenten marketing & communicatie aan Noorderpoort, was een van de studenten die meedacht over de strategische koers: “Ik vond het heel bijzonder om als student mijn stem te laten horen in zo’n strategisch traject. Het is ook belangrijk om studenten te betrekken: het Noorderpoort is er immers voor studenten.”

100% digitaal

Elsa van Bruggen, organisatieadviseur onderwijs, over het 100% digitaal werken, dat nodig was vanwege de corona-pandemie: “We hadden geen keuze en we wisten ook dat een-op-een kopieren van onze aanpak naar digitaal niet zou werken. Vrijwel meteen hebben we besloten om de groepen kleiner te maken en de sessies korter te maken. We bedachten het concept van een ruimtereis, waarin verschillende groepen verschillende rollen hadden en op elkaars werk voortborduurden. Ook zorgden we ervoor dat iedereen vooraf wist wat de bedoeling was en dat we ook voldoende variatie hadden. Zo had een dansinstructrice die bij Noorderpoort studeert met ons danspasjes geoefend. Even uit je hoofd en in je lijf.”

Astrid Kramer was als directeur bedrijfsopleidingen Noorderpoort Stadskanaal nauw betrokken bij het traject: “Aanvankelijk was ik bezorgd; je moet elkaar toch kunnen aankijken als je een nieuwe strategie gaat bepalen? Maar uiteindelijk is het echt heel goed bevallen. Het was ook een heel leuk traject, met zijn allen op ruimtereis.”

100% effectief

Over het resultaat vertelt Wim van de Pol : “Er ligt nu een strategische koers tot 2035 die aantrekkelijk is en mensen ook uitdaagt. Een koers die Noorderpoort een goede plek geeft in de samenleving. Bovendien aangevuld met een plan om de komende jaren ook die koers waar te maken.”

Elsa van Bruggen vult aan: “Het is uiteindelijk heel goed gegaan, misschien wel beter dan wanneer je twee dagen op de hei zou gaan zitten.”

“Je wilt elkaar toch in de ogen kunnen kijken als je een strategie bepaalt? Toch  is 100% digitaal echt heel goed bevallen.”

Astrid Kramer, directeur bedrijfsopleidingen Noorderpoort Stadskanaal

“Er ligt een strategische koers die aantrekkelijk is en mensen ook uitdaagt. Met een plan om de komende jaren die koers ook waar te maken.”

Wim van de Pol, voorzitter van college van bestuur Noorderpoort

Alle nieuwsberichten over onderwijs

Onderwijs
Alexander Bruinsma

“Inclusief leiderschap”

The more inclusive and diverse, the more powerful the organization. Ter ere van Internationale Vrouwendag organiseerde de Erasmus Universiteit het seminar ‘What it takes’, naar het gelijknamige boek van één van ‘s werelds meest succesvolle voetbalcoaches Sarina Wiegman en Turner partner Jeroen Visscher.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Slimmer academisch jaar

De werkdruk aan universiteiten is alarmerend hoog. Het meerendeel van het wetenschappelijk personeel ervaart veel tot zeer veel werkdruk. Een korter academisch jaar lijkt een oplossing om werkdruk te verminderen. Maar is een korter academisch jaar ook een slimmer academisch jaar?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

LLO Versneller

De LLO Versneller: van ambitie naar resultaat! Het onderwijs staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: krimpende studentenaantallen, flexibilisering en personalisering van opleidingen en de opkomst van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hoewel LLO een belangrijke pijler is geworden in de strategieën van onderwijsinstellingen, worstelen velen met het concretiseren van hun plannen.

Lees meer »

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »

Hoe organiseer je Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

Mbo-scholen zijn onmisbaar als we de crisis op de arbeidsmarkt willen oplossen. Er liggen grote kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar hoe doe je dat, succesvol en duurzaam LLO-activiteiten opzetten?

Lees meer »

Leven lang ontwikkelen gaat het onderwijs Transformeren

Het idee van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft de wind volop in de rug. Nu de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator bij het Nationaal Groeifonds is toegekend, komt er veel ruimte vrij voor investeringen. Dat zal op termijn een gigantische impact hebben, niet alleen op de vernieuwingen in het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt en de economie. Turner voelt zich aangesproken door deze maatschappelijke ambitie en staat te trappelen om een bijdrage te leveren aan de strategie-executie.

Lees meer »

Nationaal Onderwijs Lab

Het Nationaal Onderwijs Lab AI (NOLAI), gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, is mondiaal de grootste publieke investering op het gebied van AI en onderwijs. Geen enkel ander land heeft tachtig miljoen uitgetrokken voor een lab dat gespecificeerd AI gaat doen voor het basis- en het voortgezet onderwijs.

Lees meer »

Turner trots op honorering van de twee aanvragen Nationaal Groeifonds

De twee aanvragen bij het Nationaal Groeifonds waarbij Turner als ondersteunende partij betrokken is geweest, zijn toegekend. Zowel de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator als die voor de Digitaliseringsimpuls NL is door de commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem positief beoordeeld. Dat opent veelbelovende perspectieven voor de toekomst van Nederland als kennisland.

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE