Lessen uit de coronaperiode

Nationale Onderwijsgids | 'Onderzoek: welzijn studenten en docenten in het mbo onder druk'

Onderwijsplatform Nationale Onderwijsgids besteedt aandacht aan Turner's onderzoek 'Wat leert het mbo van de corona periode?'. Het gaat in op de uitkomsten van het onderzoek met veertien mbo-instellingen, HAS Hogeschool, Radboud Universiteit onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers. Het artikel zoomt in de uitkomsten rondom het welzijn van studenten en medewerkers in die eerst coronagolf.

'Onderzoek: welzijn studenten en docenten mbo onder druk’

Tijdens de lockdown in het voorjaar maakte het mbo snel de omschakeling van fysiek naar online onderwijs. Maar het welbevinden van studenten en docenten heeft in die periode te lijden gehad. Dit meldt de MBO Raad naar aanleiding van een onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Turner in opdracht van veertien mbo-scholen, Hogeschool HAS en de Radboud Universiteit. 

Aan het onderzoek ‘Wat leert het mbo van de coronaperiode?’ namen 2.430 studenten en 2.606 medewerkers deel. Door de grote respons op de mbo-scholen kunnen de conclusies uit het onderzoek gezien worden als valide van het hele mbo. De deelnemende studenten en medewerkers deelden hun ervaringen tijdens de coronaperiode op het gebied van didactiek, wendbaarheid van de organisatie, de sociale functie van onderwijs en toetsing en roostering.

Lichtpuntjes

Studenten misten de interactie van fysiek onderwijs en praktijklessen en docenten misten het contact met collega’s. Toch zagen beide groepen ook lichtpuntjes tijdens de lockdown. 60 procent van de studenten waardeerde de flexibiliteit die online onderwijs biedt. Alle docenten zien door online onderwijs meer mogelijkheden voor differentiatie en maatwerk. Deze voordelen komen tot hun recht in de voorkeur van docenten en studenten voor blended onderwijs: een mix van online en fysiek onderwijs.

Sociale functie

Dit onderzoek laat zien dat onderwijs een belangrijke sociale functie heeft. 60 procent van de studenten misten het sociale contact met medestudenten en de interactie met docenten, met name tijdens het praktijkonderwijs. Studenten hebben ook het gevoel dat de kwaliteit van het onderwijs minder is omdat ze bijvoorbeeld geen vragen kunnen stellen tijdens de les. Docenten merkten dat door online onderwijs de betrokkenheid van studenten minder werd. Docenten maakten op hun beurt veel meer uren door de overstap naar online lesgeven, maar misten hierin het contact met collega’s. 45 procent van de docenten geeft aan het gevoel minder verbinding te hebben met collega’s.

Docenten maken het verschil

Voor studenten maken docenten het verschil. Studenten die aangeven zich veel meer dan voorheen gehoord en gezien te voelen door hun docenten, geven ook aan gemiddeld meer tevreden te zijn over de verschillende ingezette onderwijsvormen. Er bestaat dus een verband tussen de mate waarin studenten tevreden zijn over onderwijs op afstand en de manier waarop ze de communicatie met hun docenten ervaren.

Het artikel op op de site van MBO Today

Het volledige artikel kun je ook teruglezen op MBO Today via deze link.

Het rapport downloaden?

De inzichten uit het onderzoek onder 16 onderwijsinstellingen en 5.000+ studenten, docenten en medewerkers zijn beschikbaar gesteld voor iedereen. Zodat we samen kunnen leren van de coronaperiode:

Meer nieuws en inzichten uit de lessen uit de coronaperiode van onze onderwijsexperts

De toekomst van blended onderwijs is gestart
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

De toekomst van blended onderwijs is gestart

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet? ​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoek ‘De toekomst van blended onderwijs is gestart’

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet?​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

‘Monitoring gevolgen van COVID-19 voor mbo en ho’

Minister van Engelshoven van het Ministerie van OCW maakt in haar brief aan de Tweede Kamer de balans op voor het mbo en hoger onderwijs. Zij schetst daarin gevolgen van COVID-19 voor studenten, medewerkers en instellingen in het mbo en ho. In de brief haalt zij de uitkomsten aan van ons onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers van 16 onderwijsinstellingen. Wat neemt de minister hiervan mee?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE