Lessen uit de coronaperiode

Turner publiceert onderzoeksrapport ‘De toekomst van blended onderwijs is gestart’

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet?

100% digitaal werkt niet voor studenten

Dat online onderwijs niet ideaal is, komt niet als een verrassing, maar online onderwijs heeft zeker ook voordelen. Online hoorcolleges en de flexibiliteit en autonomie in het leren worden door studenten gezien als pluspunten. De interactieve werkvormen bevallen minder goed en het 100% thuis studeren valt niet mee. De online variant van de ‘klassieke’ toetsen levert gewoonweg dikke stress op.

100% digitaal werkt ook niet voor docenten

Ook docenten hebben gemengde gevoelens: de meesten zien ook voordelen van online onderwijs en noemen veel toepassingen die zij ook in de toekomst willen gebruiken. Toch levert het vooralsnog een significant hogere werkdruk op. En maken zij zich zorgen om de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van hun studenten.

De toekomst is blended

100% online werkt niet, maar als je het studenten en docenten vraagt, willen zij in online ook in de toekomst in de onderwijsmix houden. ‘Blended’ onderwijs dus. Maar ook zien we daar ook grote verschillen in voorkeuren. Hoe maak je dan de juiste mix?

De docent maakt het verschil

Maar niet bij iedereen. De verschillen tussen studenten zijn groot: ongeacht studiejaar, opleidingsniveau, richting. Het blijkt gewoonweg persoonlijk te zijn. Toch zien we een significant verband: studenten die gehoord en gezien werden door hun docent oordelen positieve over online onderwijs. De docent maakt dus echt het verschil. Aantoonbaar.

Welzijn staat onder druk

Hoewel er van alles is georganiseerd door instellingen centraal en door docenten zelf, is er zeker reden tot zorg. Tweederde van de studenten heeft minder contact met hun docenten en nog meer studenten hebben onderling minder contact. Studenten geven aan het samenwerken en de dynamiek van de campus het meest te missen.

De ideale mix

Die ideale mix ziet er voor iedereen anders uit, dat weten we nu. In het rapport geven we aanbevelingen hoe instellingen dit in praktijk kunnen brengen. Hoe organiseer je ‘blended’? Wat laat je vrij en wat niet? Ook voor docenten? Wat kun doe je om het welzijn en die verbinding te verbeteren in een blended toekomst? En welke rol speelt de campus dan nog? En waar begin je in godsnaam?

welzijn-vraagt-aandacht

Over het onderzoek

Zes instellingen in het hoger onderwijs hadden de behoefte om samen de balans op te maken na een roerige periode. Drie hogescholen (Breda University of Applied Science, HAS, NHL Stenden) en drie universiteiten (Radboud Universiteit, TU Delft, Vrije Universiteit) deden samen met Turner onderzoek om samen lessen te trekken uit de coronaperiode. Dat deden we op basis van documenten, van online vragenlijsten die hogescholen en universiteiten zelf al uitzetten onder studenten en medewerkers en via online vragenlijsten die we samen opstelden. De centrale vraag: wat kunnen we leren van de coronaperiode?

Alle inzichten van onze onderwijsexperts

De toekomst van blended onderwijs is gestart
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

De toekomst van blended onderwijs is gestart

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet? ​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoek ‘De toekomst van blended onderwijs is gestart’

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet?​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

‘Monitoring gevolgen van COVID-19 voor mbo en ho’

Minister van Engelshoven van het Ministerie van OCW maakt in haar brief aan de Tweede Kamer de balans op voor het mbo en hoger onderwijs. Zij schetst daarin gevolgen van COVID-19 voor studenten, medewerkers en instellingen in het mbo en ho. In de brief haalt zij de uitkomsten aan van ons onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers van 16 onderwijsinstellingen. Wat neemt de minister hiervan mee?

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoeksrapport ‘Wat leert het mbo van de corona-periode?’

Veertien mbo-scholen deden samen met HAS, Radboud Universiteit en Turner onderzoek onder 5.000+ docenten, studenten en stafmedewerkers om samen lessen te trekken uit deze periode. Met een kwart van de mbo-instellingen als deelnemer van het onderzoek, is dit representatief voor de hele sector. Vandaag maken we – namens de deelnemende instellingen – de resultaten van dit onderzoek namens de deelnemende instellingen voor iedereen beschikbaar.

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
Alexander Bruinsma

Wat leert het mbo van de coronaperiode?

Turner deed samen met zestien onderwijsinstellingen onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers om lessen te trekken uit de coronaperiode. Om antwoord te geven op de vraag die iedere onderwijsinstelling bezighoudt: wat leren we van deze unieke periode in het onderwijs?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE