Lessen uit de coronaperiode

Turner publiceert onderzoeksrapport ‘Wat leert het mbo van de corona-periode?’

Veertien mbo-scholen deden samen met HAS, Radboud Universiteit en Turner onderzoek onder 5.000+ docenten, studenten en stafmedewerkers om samen lessen te trekken uit deze periode. Met een kwart van de mbo-instellingen als deelnemer van het onderzoek, is dit representatief voor de hele sector. Vandaag maken we – namens de deelnemende instellingen – de resultaten van dit onderzoek namens de deelnemende instellingen voor iedereen beschikbaar.

Sprintend naar online

Ontwikkelingen zoals online onderwijs, flexibilisering, personalisatie staan al langer op de agenda’s van onderwijsinstellingen. Vanaf maart kwamen deze ontwikkelingen in een stroomversnelling toen scholen gedwongen waren 100% online les te geven. Waar al jaren over werd gepraat, moest ineens in dagen worden geregeld. 

John van der Vegt, bestuursvoorzitter van het ROC van Twente en mede-initiatiefnemer van het onderzoek: “Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers erg tevreden zijn over de manier waarop we die omslag hebben gemaakt, dat vind ik een mooie uitkomst.”  Toch is niet alles goed gedaan: uit het onderzoek blijkt dat bij 80% van de instellingen het praktijkonderwijs aanvankelijk stil kwam te liggen.

100% online werkt niet

In het onderzoek deelden 2.430 studenten en 2.609 docenten en medewerkers hun ervaringen met verschillende online onderwijsvormen, online toetsing en roosters. Ook besteedt het onderzoek aandacht aan het welzijn en aan de sociale functie van school: hoe is dat online gegaan? En hoe zien studenten, docenten en medewerkers de toekomst?

Dat 100% online niet ideaal is, komt vast niet als een verrassing. Juist binnen het mbo, waar praktijkonderwijs zo’n grote rol speelt. Studenten en docenten missen persoonlijke en onderwijsinhoudelijk contact dan ook enorm. 60% heeft (veel) minder contact met docenten en medestudenten, maar opvallend genoeg heeft 20% juist meer contact. 

De docent maakt het verschil

“We zien heel individuele en persoonlijke voorkeuren en ervaringen met online onderwijsvormen,” licht Jasper Engelbert, Turner’s onderzoeksleider, toe, “Studenten die ontevreden waren over het contact met de docent, waren ook minder tevreden over de verschillende online onderwijsvormen.” De docent maakt het verschil, zo blijkt maar weer!

Die docent is wel (veel) meer tijd kwijt

Die docent ervaart wel meer werkdruk: 80% van de docenten aangeeft (veel) meer tijd kwijt te zijn aan onderwijs dan voor de coronaperiode. Oege de Jong, bestuurslid van mbo Rijnland en mede-initiatiefnemer van het onderzoek, onderschrijft dat: “Je merkt dat docenten in het zomerreces wel zijn uitgerust, maar niet zijn opgeladen. We dachten een sprint te moeten trekken, maar nu blijkt dat we een marathon moeten lopen. Dat vraagt veel van iedereen.”

Blended is de toekomst

Toch is teruggaan naar het oude ook niet wenselijk. Studenten geven aan voortaan 30% tot 50% van het onderwijs online te willen volgen. Jasper licht toe: “Sommige onderwijs- toets- en examenvormen werken heel goed online en leveren duidelijk voordeel op voor studenten en docenten. Onderwijsinstellingen doen er goed aan dat door te ontwikkelen, nu en richting de toekomst.” In het onderzoek komt duidelijk naar voren dat ‘blended’ onderwijs de toekomst is.

Differentiatie is de sleutel

Ook docenten zien de kansen van online onderwijs, maar geven aan er niet aan toe te komen om die te benutten. Wij denken dat differentiatie de sleutel is. Door slim gebruik te maken van online mogelijkheden kunnen scholen beter inspelen op de verschillende behoeften van studenten. Door taken tussen docenten te verdelen, kunnen scholen de werkdruk van docenten verlagen en de talenten van verschillende docenten beter benutten. Uiteraard doen we ook aanbevelingen hoe dit op te pakken in deze roerige tijd.

Waardevol onderzoek

Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, spreekt in een reactie zijn waardering uit voor dit onderzoek: “Het is heel goed dat deze mbo-instellingen deze periode zo gedegen hebben geëvalueerd. Ook inhoudelijk zie ik mooie dingen terug: dat de instellingen zo snel zijn omgeschakeld, dat is zeker een compliment waard.”

John licht toe: “Het was waardevol om samen te leren van de eerste coronaperiode. Binnen onze instelling, maar ook samen met de andere onderwijsinstellingen. We willen graag in het begin van 2021 nog een onderzoeksronde te doen.”  

Het rapport downloaden?

De inzichten uit het onderzoek onder 16 onderwijsinstellingen en 5.000+ studenten, docenten en medewerkers zijn beschikbaar gesteld voor iedereen. Zodat we samen kunnen leren van de coronaperiode:

Alle inzichten van onze onderwijsexperts

De toekomst van blended onderwijs is gestart
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

De toekomst van blended onderwijs is gestart

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet? ​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoek ‘De toekomst van blended onderwijs is gestart’

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet?​

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE