Nationaal Groeifonds

Turner trots op honorering van de twee aanvragen Nationaal Groeifonds

De twee aanvragen bij het Nationaal Groeifonds waarbij Turner als ondersteunende partij betrokken is geweest, zijn toegekend. Zowel de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator als die voor de Digitaliseringsimpuls NL is door de commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem positief beoordeeld. Dat opent veelbelovende perspectieven voor de toekomst van Nederland als kennisland.

De Nationale LLO Katalysator en de Digitaliseringsimpuls NL behoren tot de 37 voorstellen die tijdens de tweede ronde door de verschillende ministeries zijn ingediend. Beide voorstellen vallen onder de pijler Kennisontwikkeling. Door het Ministerie van OCW is voor de LLO Katalysator in totaal €392 miljoen euro aangevraagd en voor de Digitaliseringsimpuls NL €560 miljoen. Beide bedragen zijn toegekend, deels onder voorwaarden. Organisatieadviesbureau Turner heeft in de totstandkoming van beide aanvragen de onderwijskoepels Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen en de MBO Raad ondersteund. Dat heeft geleid tot twee ambitieuze plannen én executiecoalities die de ambities gaan waarmaken.

Het doel van de LLO Katalysator is om Nederland beter voor te bereiden op de grote transities die op ons afkomen door het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. De LLO Katalysator biedt met behulp van de LLO Radar zicht op de skills die nodig zijn in de arbeidsmarkt van de toekomst door vraaggericht de ontwikkeling van het leeraanbod aan te jagen, te versnellen en te coördineren. Dat wordt gedaan met bijvoorbeeld co-creatielabs, regiotransitiedeals en professionaliseringsactiviteiten. De LLO Katalysator levert ook een bijdrage aan het verbeteren van de leercultuur in het bedrijfsleven en onder professionals, met gerichte adviezen aan werkgevers en werknemers en het activeren van de beroepsbevolking.

Turner heeft bij de vormgeving van deze aanvraag onder hoge tijdsdruk een cruciale rol vervuld in het mobiliseren van alle universiteiten, hogescholen en het mbo om samen met het bedrijfsleven een grote impuls te geven aan Leven Lang Ontwikkelen. In totaal meer dan honderd professionals uit het onderwijs, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de overheid hebben meegewerkt aan deze ambitie.

Het doel van de Digitaliseringsimpuls NL is Nederland te helpen bij het ontwikkelen van onderwijs van wereldklasse. Door alle mogelijkheden van digitalisering te gebruiken kunnen alle lerenden toegerust worden op de snel en continu veranderende arbeidsmarkt en samenleving. De ambitie is de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de adaptiviteit van het onderwijs te verhogen en de functionele en kritische digitale vaardigheden van lerenden en docenten te vergroten. Om dit te bereiken wordt er een nationale ICT-infrastructuur voor het onderwijs ingericht, creëren we één vindplaats voor kennis, worden docenten en medewerkers ondersteund door Teaching & Learning Centers en komen er transformatiehubs voor publiek-private samenwerking op relevante thema’s.

In nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van alle 113 mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten is het gelukt om tot een aanvraag te komen waarmee een gestandaardiseerde, veilige en betrouwbare sectorale ICT-infrastructuur en een sectorale kennisinfrastructuur gerealiseerd kunnen worden.

Annelieke van Schie, programmamanager en betrokken bij Digitaliseringsimpuls NL: ‘De onderwijssector kan met de honorering van deze twee aanvragen een hele belangrijke en grote stap zetten. De wil om samen te werken is de belangrijkste sleutel bij het realiseren van deze forse ambitie. Het was geweldig om daar een bijdrage aan te mogen leveren.’

Jeroen Visscher, als partner van Turner betrokken bij beide aanvragen: ‘Het is uniek dat alle universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen zich collectief hebben gecommitteerd aan deze aanvragen. Het vervult ons dan ook met grote trots dat beide aanvragen zijn gehonoreerd. De maatschappelijke impact op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is enorm. De ambitie was hoog, de complexiteit groot, maar het is gelukt!’

Met het honoreren van de aanvragen breekt er een nieuwe fase aan: het gaat immers om de executie. Turner staat te popelen om ook hier een bijdrage aan te leveren.

Over Turner

Turner Strategie = Executie is het organisatieadviesbureau gespecialiseerd in strategie-executie. Samen met de organisatie een nieuwe strategie realiseren, dat maken wij waar. Wij werken aan de kritieke vraagstukken voor onze opdrachtgevers. En die ertoe doen in de sectoren waarin we werken. Turner is in 2020 en 2021 uitgeroepen tot beste strategie-bureau in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. Het heeft daarbij de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus.

Meer informatie?

Jeroen Visscher is van harte bereid om de honorering van deze aanvragen en het onderzoek toe te lichten. Neem contact op met Wendelina Fieret wfieret@turner.nl of +31 641 007 019.

Meer weten over het Nationaal Groeifonds?
Neem contact op met Jeroen Visscher.

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK
Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

Onderwijs
Cor Barelds

Nationaal Onderwijs Lab

Het Nationaal Onderwijs Lab AI (NOLAI), gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, is mondiaal de grootste publieke investering op het gebied van AI en onderwijs. Geen enkel ander land heeft tachtig miljoen uitgetrokken voor een lab dat gespecificeerd AI gaat doen voor het basis- en het voortgezet onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Radboud Academy

De succesvolle aanvraag voor de LLO-Katalysator bij het Nationaal Groeifonds vindt zijn oorsprong in het samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit, de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit om samen te gaan werken aan Leven Lang Ontwikkelen. Liesbet Korebrits, programmadirecteur van Radboud Academy, is trots én is alweer druk met de concrete invulling van het samenwerkingsverband.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Turner trots op honorering van de twee aanvragen Nationaal Groeifonds

De twee aanvragen bij het Nationaal Groeifonds waarbij Turner als ondersteunende partij betrokken is geweest, zijn toegekend. Zowel de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator als die voor de Digitaliseringsimpuls NL is door de commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem positief beoordeeld. Dat opent veelbelovende perspectieven voor de toekomst van Nederland als kennisland.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Onderwijs
mkan

Het verhaal van Turner en MBO Amersfoort

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met directeur van de trekker van een Leven Lang Ontwikkelen van MBO Amersfoort, Ruud Mols. Hoe heeft Turner geholpen om de educatie van beroepsprofessionals een boost te geven?

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Werkgroep Onderwijs: de quadrupel helix in actie

Turner heeft zich verbonden aan de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Eind 2020 is Turner’s Jeroen Visscher de werkgroep Onderwijs gestart, waarin onderwijs, onderzoek en overheid zich samenwerken om AI zinvol in te zetten ten gunste van studenten en docenten. De werkgroep startte dan ook met een serie ronde tafel sessies, samen met docenten en studenten. Hoe is dat gegaan? En wat heeft dat opgeleverd?​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Opening Maand van de AI in het Onderwijs

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is mede-organisator van de Maand van de AI in het Onderwijs. De maand juni staat dan ook bomvol (online) evenementen om de bewustwording van AI in het onderwijs te vergroten. Tijdens de openingssessie kwamen de belangrijkste onderwerpen aan bod.

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Juni, de Maand van de AI in het Onderwijs

Jeroen Visscher leidt binnen de Nederlandse AI Coalitie de Werkgroep Onderwijs. In juni organiseert de werkgroep de Maand van de AI in het Onderwijs. Samen met SURF en Het Versnellingsprogramma staat er nu een tjokvol programma over kunstmatige intelligentie in het onderwijs.​

Lees meer »
Onderwijs
mkan

Het verhaal van Noorderpoort en Turner

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt er achter deze prestatie, van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ brengen we de teamprestatie van Noorderpoort en Turner in beeld. Hoe hebben we Noorderpoort geholpen haar strategische koers richting 2035 te bepalen? Een 100% digitaal traject, mede vanwege de corona-pandemie.​

Lees meer »
Onderwijs
mkan

Noorderpoort

NIeuwe richting voor Noorderpoort die aansluit op de maatschappij van 2035. Strategie = Executie: strategie direct toetsen aan praktijk via experimenten. Goede aansluiting op behoeften studenten en werkveld. Succesvol 100% digitaal strategietraject

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Nederlandse AI Coalitie | FeedbackFruits: Realtime leren in schrijfopdrachten

Jeroen Visscher leidt binnen de Nederlandse AI Coalitie de Werkgroep Onderwijs. Daar komen al mooie dingen uit voort, zoals FeedbackFruits. Deze Edtech scale-up biedt een AI-oplossing waarmee studenten in het hoger onderwijs automatisch feedback krijgen op hun schrijfwerk. Dit moet de werkdruk van docenten verlagen en het inzicht van studenten verbeteren. Maar hoe bewijs je dat precies? Daar gaat de Werkgroep Onderwijs mee aan de slag. ​

Lees meer »