Nationaal Groeifonds

Turner trots op honorering van de twee aanvragen Nationaal Groeifonds

De twee aanvragen bij het Nationaal Groeifonds waarbij Turner als ondersteunende partij betrokken is geweest, zijn toegekend. Zowel de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator als die voor de Digitaliseringsimpuls NL is door de commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem positief beoordeeld. Dat opent veelbelovende perspectieven voor de toekomst van Nederland als kennisland.

De Nationale LLO Katalysator en de Digitaliseringsimpuls NL behoren tot de 37 voorstellen die tijdens de tweede ronde door de verschillende ministeries zijn ingediend. Beide voorstellen vallen onder de pijler Kennisontwikkeling. Door het Ministerie van OCW is voor de LLO Katalysator in totaal €392 miljoen euro aangevraagd en voor de Digitaliseringsimpuls NL €560 miljoen. Beide bedragen zijn toegekend, deels onder voorwaarden. Organisatieadviesbureau Turner heeft in de totstandkoming van beide aanvragen de onderwijskoepels Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen en de MBO Raad ondersteund. Dat heeft geleid tot twee ambitieuze plannen én executiecoalities die de ambities gaan waarmaken.

Het doel van de LLO Katalysator is om Nederland beter voor te bereiden op de grote transities die op ons afkomen door het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. De LLO Katalysator biedt met behulp van de LLO Radar zicht op de skills die nodig zijn in de arbeidsmarkt van de toekomst door vraaggericht de ontwikkeling van het leeraanbod aan te jagen, te versnellen en te coördineren. Dat wordt gedaan met bijvoorbeeld co-creatielabs, regiotransitiedeals en professionaliseringsactiviteiten. De LLO Katalysator levert ook een bijdrage aan het verbeteren van de leercultuur in het bedrijfsleven en onder professionals, met gerichte adviezen aan werkgevers en werknemers en het activeren van de beroepsbevolking.

Turner heeft bij de vormgeving van deze aanvraag onder hoge tijdsdruk een cruciale rol vervuld in het mobiliseren van alle universiteiten, hogescholen en het mbo om samen met het bedrijfsleven een grote impuls te geven aan Leven Lang Ontwikkelen. In totaal meer dan honderd professionals uit het onderwijs, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de overheid hebben meegewerkt aan deze ambitie.

Het doel van de Digitaliseringsimpuls NL is Nederland te helpen bij het ontwikkelen van onderwijs van wereldklasse. Door alle mogelijkheden van digitalisering te gebruiken kunnen alle lerenden toegerust worden op de snel en continu veranderende arbeidsmarkt en samenleving. De ambitie is de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de adaptiviteit van het onderwijs te verhogen en de functionele en kritische digitale vaardigheden van lerenden en docenten te vergroten. Om dit te bereiken wordt er een nationale ICT-infrastructuur voor het onderwijs ingericht, creëren we één vindplaats voor kennis, worden docenten en medewerkers ondersteund door Teaching & Learning Centers en komen er transformatiehubs voor publiek-private samenwerking op relevante thema’s.

In nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van alle 113 mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten is het gelukt om tot een aanvraag te komen waarmee een gestandaardiseerde, veilige en betrouwbare sectorale ICT-infrastructuur en een sectorale kennisinfrastructuur gerealiseerd kunnen worden.

Annelieke van Schie, programmamanager en betrokken bij Digitaliseringsimpuls NL: ‘De onderwijssector kan met de honorering van deze twee aanvragen een hele belangrijke en grote stap zetten. De wil om samen te werken is de belangrijkste sleutel bij het realiseren van deze forse ambitie. Het was geweldig om daar een bijdrage aan te mogen leveren.’

Jeroen Visscher, als partner van Turner betrokken bij beide aanvragen: ‘Het is uniek dat alle universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen zich collectief hebben gecommitteerd aan deze aanvragen. Het vervult ons dan ook met grote trots dat beide aanvragen zijn gehonoreerd. De maatschappelijke impact op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is enorm. De ambitie was hoog, de complexiteit groot, maar het is gelukt!’

Met het honoreren van de aanvragen breekt er een nieuwe fase aan: het gaat immers om de executie. Turner staat te popelen om ook hier een bijdrage aan te leveren.

Over Turner

Turner Strategie = Executie is het organisatieadviesbureau gespecialiseerd in strategie-executie. Samen met de organisatie een nieuwe strategie realiseren, dat maken wij waar. Wij werken aan de kritieke vraagstukken voor onze opdrachtgevers. En die ertoe doen in de sectoren waarin we werken. Turner is in 2020 en 2021 uitgeroepen tot beste strategie-bureau in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. Het heeft daarbij de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus.

Meer informatie?

Jeroen Visscher is van harte bereid om de honorering van deze aanvragen en het onderzoek toe te lichten. Neem contact op met Wendelina Fieret wfieret@turner.nl of +31 641 007 019.

Meer weten over het Nationaal Groeifonds?
Neem contact op met Jeroen Visscher.

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE

Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

LLO Versneller

Het onderwijs staat op dit moment voor een groot aantal maatschappelijke vraagstukken waar iets mee moet gebeuren: aankomende krimp van studentaantallen, flexibilisering en personalisering binnen opleidingen en de opkomst van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) naast het initieel onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

AI in het onderwijs: ‘Je kunt morgen aan de slag’

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs, maar de snelle opkomst van ChatGPT en andere platforms dwingt onderwijsinstellingen serieus na te denken hoe ze deze nieuwe technologie gaan gebruiken.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Hoe organiseer je Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

Mbo-scholen zijn onmisbaar als we de crisis op de arbeidsmarkt willen oplossen. Er liggen grote kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar hoe doe je dat, succesvol en duurzaam LLO-activiteiten opzetten?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Leven lang ontwikkelen gaat het onderwijs Transformeren

Het idee van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft de wind volop in de rug. Nu de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator bij het Nationaal Groeifonds is toegekend, komt er veel ruimte vrij voor investeringen. Dat zal op termijn een gigantische impact hebben, niet alleen op de vernieuwingen in het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt en de economie. Turner voelt zich aangesproken door deze maatschappelijke ambitie en staat te trappelen om een bijdrage te leveren aan de strategie-executie.

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Nationaal Onderwijs Lab

Het Nationaal Onderwijs Lab AI (NOLAI), gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, is mondiaal de grootste publieke investering op het gebied van AI en onderwijs. Geen enkel ander land heeft tachtig miljoen uitgetrokken voor een lab dat gespecificeerd AI gaat doen voor het basis- en het voortgezet onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Turner trots op honorering van de twee aanvragen Nationaal Groeifonds

De twee aanvragen bij het Nationaal Groeifonds waarbij Turner als ondersteunende partij betrokken is geweest, zijn toegekend. Zowel de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator als die voor de Digitaliseringsimpuls NL is door de commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem positief beoordeeld. Dat opent veelbelovende perspectieven voor de toekomst van Nederland als kennisland.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Onderwijs
mkan

Het verhaal van Turner en MBO Amersfoort

We mogen ons dit jaar het nummer 1 strategie-adviesbureau noemen en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle adviesbureaus. Wat schuilt achter deze prestatie van ons en onze opdrachtgevers? In de serie ‘Het verhaal achter de prestatie’ gaan we in gesprek met directeur van de trekker van een Leven Lang Ontwikkelen van MBO Amersfoort, Ruud Mols. Hoe heeft Turner geholpen om de educatie van beroepsprofessionals een boost te geven?

Lees meer »