Onderwijs

Wat onderwijsinstellingen nu moeten doen om door te innoveren na de coronacrisis

Het is alle hens aan dek in het onderwijs: alle scholen dicht, zieke docenten en toch moeten de lessen door. Er wordt nu veel gevraagd van docenten, ondersteuning en management om de situatie onder controle te krijgen. Allemaal erg vervelend, maar het biedt ook weer mooie kansen. Kansen om flink vaart te maken met onderwijsinnovatie. Wat kun je nu doen om door te innoveren na de Corona-crisis?

Van moeizaam innoveren

Turner ondersteunt elk jaar ROC’s, hogescholen en universiteiten bij de executie van hun strategie. Dat gaat steeds vaker over onderwijsinnovatie. Over persoonlijke leerroutes met passende begeleiding, flexibilisering en digitalisering, moderne pedagogiek en tools, adaptief onderwijs, et cetera. In praktijk blijken de meeste onderwijsinstellingen namelijk grote moeite te hebben om daarin echt de vereiste slagkracht te realiseren. Dat beschreven we bijvoorbeeld al in het onderzoeksrapport ‘Hogescholen, waar blijft de echte innovatie?’ En nu komt daar dus ineens verandering in. Razendsnel.

Naar razendsnel leren​

We zien dan ook bij alle onderwijsinstellingen een enorme saamhorigheid om deze crisis de baas te worden. In korte tijd worden enorme stappen gezet om het onderwijs alsnog te continueren, met maximale inzet van digitale hulpmiddelen. En ja, de ene docent is daar handiger in dan de ander. En nee, het is niet meteen perfect en er gaan dingen mis. Maar iedereen maakt stappen en de leercurve is stijl. Kijk maar eens naar de mooie voorbeelden op communities.surf.nl en lesopafstand.nl.

 

“Hoe kun je blijvend innoveren na de Corona-crisis?”

En door-innoveren

De Corona-crisis biedt in feite dé kans om de onderwijsinnovatie blijvend in een andere versnelling te krijgen. Om deze omschakeling te versterken- en om te voorkomen dat je straks weer terugvalt in oude patronen – geven we drie must-do’s. Dingen die je nu moet doen om deze unieke innovatie-kans optimaal benutten:

Definieer wat je van deze crisistijd wilt leren

We begeven ons feitelijk in een heel groot experiment. Bij experimenten horen duidelijke leerdoelstellingen. Ten aanzien van het onderwijs zelf én ten aanzien van de manier van (samen)werken aan innovatie. Wat willen we leren over ons onderwijs op afstand? Daarbij aan: hoe effectief zijn bepaalde onderwijsvormen? Wat willen we leren over een andere manier van implementeren? Denk bijvoorbeeld aan: wat zijn succesfactoren in kort-cyclisch implementeren? Of: wat kunnen we leren over effectief/efficiënt vergaderen en besluiten?

Verzamel bewijsmateriaal​

Om daadwerkelijk goede lessen te kunnen trekken, moet je goed te registreren hoe dit ‘experiment’ verloopt en uitpakt. Dat kan op verschillende manieren. Gelukkig biedt digitaal onderwijs kansen om veel data te verzamelen. Daarnaast helpt het als betrokkenen (docenten, ondersteuners, studenten) hun ervaringen vastleggen, zodat die later gedeeld kunnen worden.

Organiseer een reflectie- en evaluatieproces​evaluatieproces

Zodra de storm iets meer gaat liggen is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe kunnen we deze ervaringen vertalen naar structurele stappen in de gewenste onderwijsinnovatie binnen onze instelling? Ongetwijfeld zijn de geesten na deze ervaring meer rijp voor innovatie. Het is immers zichtbaar dat sommige dingen echt kunnen werken (en andere dingen juist niet). Maak dan ook expliciet wat de ‘koesterpunten’ zijn ten aanzien van zowel het onderwijs als de werkwijze in onderwijsinnovatie.

 

We volgen de sprongen de komende maanden in elk geval op de voet en horen graag jullie voorbeelden en ervaringen. Laat die onderwijsinnovatie maar komen!

Alle inzichten over onderwijsinnovatie en lessen uit de coronaperiode van onze specialisten.

De toekomst van blended onderwijs is gestart
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

De toekomst van blended onderwijs is gestart

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet? ​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoek ‘De toekomst van blended onderwijs is gestart’

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet?​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

‘Monitoring gevolgen van COVID-19 voor mbo en ho’

Minister van Engelshoven van het Ministerie van OCW maakt in haar brief aan de Tweede Kamer de balans op voor het mbo en hoger onderwijs. Zij schetst daarin gevolgen van COVID-19 voor studenten, medewerkers en instellingen in het mbo en ho. In de brief haalt zij de uitkomsten aan van ons onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers van 16 onderwijsinstellingen. Wat neemt de minister hiervan mee?

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoeksrapport ‘Wat leert het mbo van de corona-periode?’

Veertien mbo-scholen deden samen met HAS, Radboud Universiteit en Turner onderzoek onder 5.000+ docenten, studenten en stafmedewerkers om samen lessen te trekken uit deze periode. Met een kwart van de mbo-instellingen als deelnemer van het onderzoek, is dit representatief voor de hele sector. Vandaag maken we – namens de deelnemende instellingen – de resultaten van dit onderzoek namens de deelnemende instellingen voor iedereen beschikbaar.

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
Alexander Bruinsma

Wat leert het mbo van de coronaperiode?

Turner deed samen met zestien onderwijsinstellingen onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers om lessen te trekken uit de coronaperiode. Om antwoord te geven op de vraag die iedere onderwijsinstelling bezighoudt: wat leren we van deze unieke periode in het onderwijs?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE