De Nederlandse AI Coalitie

Werkgroep Onderwijs: de quadrupel helix in actie

Turner heeft zich verbonden aan de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Eind 2020 is Turner's Jeroen Visscher de werkgroep Onderwijs gestart, waarin onderwijs, onderzoek en overheid zich samenwerken om AI zinvol in te zetten ten gunste van studenten en docenten. De werkgroep startte dan ook met een serie ronde tafel sessies, samen met docenten en studenten. Hoe is dat gegaan? En wat heeft dat opgeleverd?

Werkgroep Onderwijs: de quadrupel helix in actie

De werkgroep Onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft een serie ronde tafelgesprekken afgerond met leerlingen, studenten, docenten, onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Wat begon met luisteren naar leerlingen, studenten en docenten eindigde met acht concrete pilots om Artificiële Intelligentie (AI) in het onderwijs toe te passen. Een goed proces, waaruit blijkt hoe waardevol het werken in de quadrupel helix in praktijk is. De uitkomst? Een duidelijk geformuleerde AI-behoefte vanuit het onderwijs en vele pilots die doorontwikkeld gaan worden!

Start met luisteren

Het doel van de vier ronde tafelgesprekken was de AI-behoefte vanuit het onderwijs te formuleren. De eerste stap was het begrijpen en uitvragen: wat zijn de ervaringen en meningen van leerlingen, studenten en docenten? Het einddoel van de werkgroep Onderwijs was immers om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijke toepassingen voor AI in het onderwijs. Belangrijk is om daarbinnen te begrijpen welke ervaringen specifiek zijn voor de coronaperiode en welke daar los van staan.

Waar studenten kansen zien

Daarna zijn de kansen en uitdagingen rond AI in het onderwijs verkend. Voor studenten is AI belangrijk voor gepersonaliseerd leren en zelf regie houden op onderwijs. Met gepersonaliseerd leren doelen studenten onder meer op het afstemmen van de hoeveelheid huiswerk op  de leerdoelen en op de mate van begrip van de leerstof. Eigen regie gaat vooral over de persoonlijke data, die worden gedeeld met de onderwijsinstellingen, want ‘meekijken’ kan stressvol zijn. Maar denk ook aan AI voor studiekeuze.

“Samen met een diverse groep leerlingen en studenten namen wij deel aan een gesprek over de uitdagingen, kansen en problemen die wij ervaren in het onderwijs. In de actieve en leerzame sessies met de werkgroepleden gingen we vervolgens samen op zoek naar oplossingen die AI hiervoor kan bieden. En dat lijkt goed gelukt te zijn! Hopelijk kunnen de bedachte AI-oplossingen in de toekomst helpen om het onderwijs leuker, makkelijker, persoonlijker en actiever te maken voor alle leerlingen!” Bram, student AI aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Waar docenten kansen zien

Docenten zien dat ze door het inzetten van AI-toepassingen, meer tijd te hebben voor de individuele student. Denk aan het inzetten van AI voor nakijkwerk en voor inhoudelijke feedback aan studenten. Of aan begrijpen hoe online lessen precies beter kunnen; waar haken studenten af? Ook het analyseren van data om zo een specifieke student te kunnen helpen, werd genoemd. Allemaal waardevolle input voor de werkgroep.

Acht pilot-ideeën

De volgende stap was het formuleren van concrete ideeën en toepassingen voor de werkgroep. Ideeën te over: vanuit de ronde tafelgesprekken zelf, maar ook van daarbuiten. Uiteindelijk zijn er acht concrete ideeën en toepassingen geformuleerd op het vlak van gepersonaliseerd leren, het leren leren, instant feedback, studiekeuzegebegeleiding en ‘learning analytics’. Tijdens de laatste ronde tafel heeft de werkgroep deze concrete ideeën en toepassingen getoetst, aangescherpt en verbeterd om zo samen de eerste vervolgstappen te definiëren.

Sneller meters maken

In september presenteert de werkgroep een agenda met daarin voor elk van de acht ideeën een plan van aanpak voor de implementatiefase. “We hebben ervaren wat de kracht is van de quadrupel helix die de Nederlandse AI Coalitie biedt. Als je alle betrokken partijen met elkaar verbindt – studenten, docenten, onderwijsinstellingen, overheden, onderzoek, bedrijfsleven – ontstaan nieuwe inzichten en contacten. We kunnen bovendien de AI-innovatiemogelijkheden en -oplossingen beter laten aansluiten bij de behoeften van studenten en docenten. Met de energie die in de werkgroep is ontstaan, zetten we nu concrete stappen in het realiseren van die oplossingen.” – Jeroen Visscher, voorzitter van de Werkgroep Onderwijs.

Meer over onze betrokkenheid bij de Nederlandse AI Coalitie?

Alle nieuwsberichten over Artificial Intelligence

Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

AI in het onderwijs: ‘Je kunt morgen aan de slag’

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs, maar de snelle opkomst van ChatGPT en andere platforms dwingt onderwijsinstellingen serieus na te denken hoe ze deze nieuwe technologie gaan gebruiken.

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Werkgroep Onderwijs: de quadrupel helix in actie

Turner heeft zich verbonden aan de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Eind 2020 is Turner’s Jeroen Visscher de werkgroep Onderwijs gestart, waarin onderwijs, onderzoek en overheid zich samenwerken om AI zinvol in te zetten ten gunste van studenten en docenten. De werkgroep startte dan ook met een serie ronde tafel sessies, samen met docenten en studenten. Hoe is dat gegaan? En wat heeft dat opgeleverd?​

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Opening Maand van de AI in het Onderwijs

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is mede-organisator van de Maand van de AI in het Onderwijs. De maand juni staat dan ook bomvol (online) evenementen om de bewustwording van AI in het onderwijs te vergroten. Tijdens de openingssessie kwamen de belangrijkste onderwerpen aan bod.

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

Juni, de Maand van de AI in het Onderwijs

Jeroen Visscher leidt binnen de Nederlandse AI Coalitie de Werkgroep Onderwijs. In juni organiseert de werkgroep de Maand van de AI in het Onderwijs. Samen met SURF en Het Versnellingsprogramma staat er nu een tjokvol programma over kunstmatige intelligentie in het onderwijs.​

Lees meer »

Schaalbare AI-oplossingen voor onderwijs

Turner’s Jeroen Visscher heeft zich aan de Nederlandse AI Coalitie verbonden als trekker van de werkgroep onderwijs. De afgelopen tijd heeft hij een team van betrokkenen uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid verbonden aan deze werkgroep. Tijd om kennis te maken met een van de werkgroepleden van het eerste uur: Gerdinand Bosch, de CIO van Avans Hogeschool.

Lees meer »

Veelbelovende start van de werkgroep Onderwijs

Maandag 23 november was de officiële kick-off van de werkgroep Onderwijs van de NLAIC. Zo’n 225 deelnemers deden mee aan de sessie. Enthousiaste en betrokken deelnemers die willen bouwen aan de toepassing van Artificial Intelligence in het onderwijs. Welke stappen hebben we samen gezet?

Lees meer »

5 data governance tips

Artificial Intelligence 5 Data governance tips: maak van je ‘data lake’ geen ‘data swamp’ Turner’s Frits Korthals Altes ziet veel organisaties die aan de slag

Lees meer »

Big data en AI: waar sta jij?

Big data en AI: waar sta jij?
Turner’s data scientist Egbert Clevers mijmert in de auto over de alomtegenwoordigheid van big data en AI. Iedereen gebruikt AI. Maar hoeveel organisaties zetten AI zelf actief in om te vernieuwen, te verbeteren en te innoveren? En waar sta jij eigenlijk?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE