Innovatie die bijdraagt aan de strategie

Digitale innovatie staat inmiddels op vrijwel ieders agenda. Met enkele sectoren als voorbeeld wachten veel ondernemingen de disruptie niet af en investeren in innovatie, Bootcamps, Incubators en Accelerator-programma’s. Positief, maar resultaat blijft uit. Pilots en experimenten zijn waardevolle eerste stappen, maar hoe levert digitale innovatie een structurele bijdrage winst en continuïteit? Turner heeft hiervoor een heldere aanpak.

Kernvraag hierbij is: in welke markt opereert u en hoe ontwikkelt deze zich? Het antwoord hierop is richtinggevend voor de innovatiestrategie. Uitgaande van de marktsituatie biedt Turner de volgende oplossingen:

1) Openbreken van nieuwe markten door slimme ketens
2) Vergroten van marktaandeel door het toevoegen van digitale productkenmerken
3) Verhogen van het rendement door robotisering en kunstmatige intelligentie

laatstebatch-51

1) Openbreken van nieuwe markten door slimme ketens

Digitaal werken maakt het eenvoudiger om informatie uit te wisselen. Blockchain zorgt ervoor dat dit op een snelle, goedkope, transparante en veilige manier kan. Smart Contracts zorgen vervolgens voor automatische en van tevoren overeengekomen afhandeling van informatie- en geldstromen.

Dit heeft impact op bestaande klant- en leveranciersketens. De afhandeling kan sneller, goedkoper of met minder partijen. Schakels zonder toegevoegde waarde verdwijnen en nieuwe regiepartijen – die vraag en aanbod direct bij elkaar brengen – ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de online hypotheekverstrekker bijBouwe die hypotheekaanvragen op basis van risico-kenmerken toewijst aan beleggingsmandaten van institutionele beleggers.

Wij zien dat ketens veranderen waardoor bestaande businessmodellen onder druk komen te staan. Wat betekent dat voor uw positie in de keten en uw businessmodel? Onze ervaring leert dat het veranderen van het businessmodel binnen bestaande organisaties bijna onmogelijk is. De bestaande sturing, kpi’s en processen zijn ingericht op, en dienend aan het huidige businessmodel. Wij helpen u om een nieuw bedrijfsonderdeel op basis van een nieuw businessmodel te ontwikkelen en te bouwen. Als het nieuwe bedrijfsonderdeel zelfstandig break-even draait, helpen wij u om dit nieuwe bedrijfsonderdeel te integreren met de bestaande organisatie.

laatstebatch-52

2) Vergroten van marktaandeel door het toevoegen van digitale productkenmerken

Klanten oriënteren zich op internet, al lang voor de daadwerkelijke aanschaf van een product of dienst. Vanaf dat eerste moment is de klant op eenvoudige wijze te volgen en te beïnvloeden. Sensoren om informatie te verzamelen over het daadwerkelijk gebruik van een product worden steeds goedkoper (Internet of Things). Zo wordt het mogelijk om de klant ook te volgen na de aanschaf.

Ieder klantcontact moet bijdragen aan een betere binding. Verleidt je klant door in een vroeg stadium te komen met relevante informatie of diensten. Vergroot vervolgens de gebruikservaring en loyaliteit door op basis van het daadwerkelijke gebruik tips te geven of aanvullende producten en diensten onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld is Lemonade waarbij je verzekeringen op een bijzonder intuïtieve manier sluit en gedragskenmerken gebruikt in de claimbeoordeling.

Wij helpen u graag om het marktaandeel te verhogen. Met behulp van Customer Journey Mapping brengen wij de interactie met uw klant in kaart: vanaf de eerste oriëntatie tot het einde van de gebruikscyclus. Binnen die customer journey identificeren wij de mogelijkheden om de klantervaring te verbeteren, waardoor conversie en loyaliteit toenemen. Wij begeleiden de uiteindelijke toevoeging van de digitale productkenmerken aan de bestaande producten en processen.

laatstebatch-53

3) Verhogen van het rendement door robotisering en kunstmatige intelligentie

Krachtige computers worden steeds goedkoper en zijn gemakkelijk inzetbaar. In combinatie met steeds meer gegevens en door slimmere algoritmes is kunstmatige intelligentie in staat om taken van ons over te nemen. Watson, de technologie waarmee IBM in 2014 Jeopardy won, is nu beschikbaar vanaf $960 per maand.

Medewerkers nemen op basis van kennis en ervaring de hele dag door procesbeslissingen. Niet alleen bij klantcontact, maar ook bij sales, debiteurenbeheer, claimafhandeling en door servicemonteurs. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden dit soort beslissingen beter, sneller en consistent genomen. Ook kunnen vormen van klantcontact verdergaand worden geautomatiseerd, zonder dat dit ten koste gaat van de klantervaring. Zo gebruikt het Duitse Trõv chatbots voor een effectieve afhandeling van claims.

In een verzadigde markt waar prijsdruk oploopt is productiviteitsstijging van belang om winstgevend te blijven. Wij helpen u het rendement te vergroten door het integreren van robots en kunstmatige intelligentie in uw processen. Dat doen wij door het verbeterpotentieel binnen uw organisatie te identificeren, en zorgen er samen met u voor dat de robots en kunstmatige intelligentie op een duurzame manier worden geïntegreerd. Een van de belangrijkste succesfactoren in onze aanpak is om de ontwikkeling van robots en kunstmatige intelligentie heel zichtbaar te integreren in de bestaande organisatie. Door transparantie worden de mogelijkheden en beperkingen direct zichtbaar. Medewerkers ervaren waar de techniek ondersteunend is, en waar de techniek verbetert dient te worden. Op basis daarvan kunt u een continu verbeterproces inrichten.

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Frits Korthals Altes

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Mariëtte Brouwer