Financiële dienstverlening

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen: zichzelf opnieuw uitvinden

De markt voor financiële dienstverlening. Een markt waarin continue verandering een vanzelfsprekendheid geworden is. Klanten willen betere producten en diensten tegen een lagere prijs. Toezichthouders eisen compliance met nieuwe wetten en regels. En aandeelhouders vragen een goed resultaat. Intussen  verandert de markt in hoog tempo. Bestaande aanbieders ondervinden ook concurrentie van fintech bedrijven die gebruik maken van nieuwe technologieën.

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten zichzelf opnieuw uitvinden en tegelijkertijd hun huidige klanten goed blijven bedienen. Dus er is een dubbele opdracht: aan iets nieuws bouwen, maar ook het oude optimaliseren en ‘compliant’ houden. Daarin ligt ook de opdracht voor Turner. Op basis van inhoudelijke expertise, in de rol van ‘kritische vriend’ onze relaties uitdagen, inspireren en ondersteunen. Helpen waarde te creëren om te kunnen innoveren.

De oplossingen die Turner banken en verzekeraars biedt hebben betrekking op:

1) Doorbraak in de effectiviteit van klantprocessen

2) Compliance als motor voor verandering

3) Nieuwe verdienmodellen in een digitale wereld

4) Reorganisatie & Rationalisatie

laatstebatch-43

1) Doorbraak in de effectiviteit van klantprocessen

Lean Excellence voor financiële dienstverleners zorgt voor continue verbetering. Waar gaat het om? Om klanten te helpen op een manier die aansluit bij hun verwachtingen. Foutloos en snel. Waarbij niet de overheadkosten, maar de mate van dienstverlening bepalend is voor de prijs. Zonder onduidelijke processen die niet nageleefd worden of management informatie die niet gebruikt wordt.

Onze Lean Excellence aanpak zorgt voor de benodigde effectieve en efficiënte processen in organisaties. Die ingericht zijn vanuit de drive om continu te verbeteren.

laatstebatch-44

2) Compliance als motor voor verandering

Compliance management & implementatie verdienen een nieuw perspectief. Compliance is misschien wel het meest gebruikte en misbruikte woord in de financiële dienstverlening de afgelopen jaren. Vaak wordt compliance als het excuus gebruikt om extra controles in te voeren en innovaties uit te stellen.

Ervaring leert ons echter dat compliance juist de motor kan zijn voor verandering en vernieuwing. De baten zijn evident. Compliant zijn is immers een ‘must have’, want non-compliance kan leiden tot forse boetes. Maar interessanter wordt het wanneer compliance de aanjager is voor vernieuwing in de propositie en werkwijze van een organisatie.

laatstebatch-45

3) Nieuwe verdienmodellen in een digitale wereld

Fintech… kans of een bedreiging? Het antwoord is niet eenduidig te geven. Feit is dat de veelheid aan (internet-gerelateerde) nieuwe initiatieven zorgt voor verstoringen in diverse markten. Dat vraagt van banken en verzekeraars om een duidelijke strategische visie, die hierop een antwoord geeft. Maar vooral ook, om een concrete doorvertaling naar actie. Hoe ziet het nieuwe verdienmodel eruit en hoe realiseren we dat in 2020?

Lees hier meer over nieuwe verdienmodellen in financiële dienstverlening, of lees onze visie op Fintech.

laatstebatch-46

4) Reorganisatie & rationalisatie

Soms is een bedrijfsonderdeel, afdeling of activiteit niet meer strategisch. Een conclusie die niet altijd iets zegt over de (toegevoegde) waarde ervan. Maar die wel aanleiding is om duidelijke keuzes te maken voor de toekomst. Zoals de bestaande waarde benutten. Klanten en werknemers behouden. Of bewust kiezen voor het afbouwen of afstoten van bestaande activiteiten. Waarmee de resterende waarde en synergievoordelen benut worden in plaats van vergooid.

Een goed geregisseerde aanpak bij bedrijfsovergang of afbouw van activiteiten kan een meeropbrengst van miljoenen betekenen voor alle betrokken partijen.

Lees hoe werknemers van Aegon trots de overstap maakten naar een nieuwe werkgever.

“Resultaat gedreven met oog voor het menselijk aspect”.

Frits Drost, KNAB

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Patrick Eppink

Geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met:

Frits Korthals Altes

× Neem contact met ons op