Transitie in het MBO: co-creatie met bedrijfsleven

mboRijnland

MboRijnland en Turner hebben samen een omslag bereikt bij het domein Techniek & ICT. Hierbij wordt een aanzienlijk deel van het onderwijs direct met (soms ook bij) bedrijfspartners uitgevoerd. Belangrijke instrumenten waren het initiatief van ID College tot de start van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology en de tijdelijke invulling van de vacaturepositie van domeindirecteur door Turner. MboRijnland en Turner werkten nauw samen bij de projectaanvraag van het CIV, de inrichting van het centrum, de kick-off, het programmamanagement en de rapportage aan de subsidieverstrekker na het eerste jaar.

Met meer dan 30 partners onder bedrijven, gemeenten en overige belanghebbenden is dit CIV Smart technology een succesvol initiatief. Het mboRijnland bespaart hoge investeringskosten in onderwijsmiddelen. Er wordt een bijna perfecte aansluiting met de marktvraag gegarandeerd. En deze transitie in de opleidingen Techniek & ICT heeft de cijfers van studenttevredenheid substantieel verhoogd.

“Turner is met recht onze strategische partner. Ze begrijpen onze organisatie, sterker nog ze hebben ons op deskundige wijze geholpen deze te verbeteren."

Otto Jelsma, Voorzitter CvB mboRijnland