Opdrachten

Al vier jaar op rij wordt Turner door bestuurders en professionals gekozen tot het nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000. Onze opdrachtgevers vertellen je graag hoe het is om met ons te werken.

Opdrachten

Zorg

Leger des Heils

Het Leger des Heils benaderde Turner voor advies over een nieuwe strategische koers. Binnen de nieuwe strategische koers moet de focus liggen op ‘de deelnemers’, de doelgroep van het Leger des Heils. Deze is bijzonder, omdat de doelgroep kampt met meervoudige problematiek en daardoor vroegtijdig verouderd.

Financiële Dienstverlening

‘FindNFund: het Booking.com van de fondsenwereld’

Turner Patrick Eppink & Mariette Brouwer, oprichters van FindNFund introduceren een baanbrekend platform dat fondsen en aanvragers samenbrengt. Hierdoor kan er meer geld effectief worden ingezet voor maatschappelijke doelen.

Financiële Dienstverlening

BS&F

De gemeentepolis van BS&F is maatschappelijk gezien buitengewoon relevant: deze verzekering gaat zorgmijding bij kwetsbare inwoners tegen en draagt zo bij aan het voorkomen van extra maatschappelijke kosten. BS&F schakelde Turner in om de aanvraagprocedure te optimaliseren. De sleutel die Turner voor de succesvolle strategie-executie aanreikte: gebruikmaken van beschikbare slimme oplossingen.

Onderwijs

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Financiële Dienstverlening

Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) benaderde Turner met een specifiek verzoek: help ons beter te worden in veranderen zodat we het in de toekomst zelf kunnen doen. Onno Zwaagstra schreef samen met Martijn Suiker, Turner-adviseur Financiële Dienstverlening, het plan. Zij hielpen opdrachtgever Bas van Eenige van NWB Bank ook met het uitrollen ervan. Nu, een jaar later, staat er een afdeling die het veranderportfolio van de bank beheert, waar iedereen bij NWB Bank enthousiast over is.

Energie & Utilities

Liander

Liander staat voor grote veranderingen: minimaal een verdubbeling van de vraag én de energietransitie. Maar de structurering van de administratieve afhandeling van projecten verliep niet soepel en stond opschaling in de weg. Liander moest eerst urgentie creëren en iedereen doordringen van het probleem. Turner bracht een koppeling tussen dagelijks werk en missie.

Zorg

Accolade

De zorgkloof – een toename van het aantal cliënten, een afname van het aantal medewerkers – zet veel zorgorganisaties voor het blok. Hoe moeten zij de zorg inrichten? Anne Bosman, bestuurder van Accolade Zorg, schakelde Edwin Schippers van Turner in voor het opstellen van een nieuwe strategie. Het draait om keuzes maken en innoveren, met behoud van de christelijke identiteit, vertelt Bosman.

Onderwijs

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Industrie en Technologie

Merford

Als CEO van Merford, specialist in geluidsbeheersing, akoestische materialen en deuren, werkte Robbert-Jan Ter Horst met Turner Strategie-executie om zijn plannen voor de toekomst uit te dagen. Het resultaat: een scherp geformuleerde strategie, die dankzij de focus nu al vruchten afwerpt. De Raad van Commissarissen en aandeelhouders hebben zich volmondig achter de strategie geschaard.

Publieke sector

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Energie & Utilities

Netbeheerder

Versterken dienstverlening BtB en BtC Netbeheerder Versnellen dienstverlening Reductie achterstanden met 85% Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening Versnelling in nieuwe manier van werken …

Onderwijs

Nationaal Onderwijs Lab

Het Nationaal Onderwijs Lab AI (NOLAI), gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, is mondiaal de grootste publieke investering op het gebied van AI en onderwijs. Geen enkel ander land heeft tachtig miljoen uitgetrokken voor een lab dat gespecificeerd AI gaat doen voor het basis- en het voortgezet onderwijs.

Zorg

Coloriet

In plaats van een pas op de plaats te maken, drong bestuurder Aukje Reinders er midden in de Coronacrisis op aan een nieuwe strategie te formuleren voor zorgorganisatie Coloriet. Met alle uitdagingen die er op de organisatie afkomen is er behoefte aan nieuw élan en nieuwe energie, is haar overtuiging.

Industrie en Technologie

Snelgroeiende Tech partij cloudservices

Executeerbare groeistrategie en voorwaarden voor executie

Zorg

Klimmendaal

Op initiatief van Verstegen Accountants uit Dordrecht maakte Edwin Schippers van Turner een organisatiescan van Klimmendaal, een revalidatiecentrum met hoofdkantoor in Arnhem. De organisatie had te maken met verschillende problemen: de gevolgen van een eerdere fusie, de Coronacrisis en daardoor een te ambitieuze veranderagenda. Bestuurder Martijn Kuit was blij met het advies om pas op de plaats te maken.

Financiële Dienstverlening

De Vereende

De Vereende, een schade- en verzekeringsbedrijf dat onder andere bijzondere risico’s verzekert, wilde een hogere efficiency realiseren, ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en tegelijkertijd beter scoren op zowel klant- als medewerkerstevredenheid.

Private sector

Belron/Carglass

Belron opereert in een krimpende markt. Er zijn steeds minder autoruiten die vervanging of reparatie nodig hebben. Turner heeft Belron ondersteund bij het vinden van een toekomstbestendig en groeigericht businessmodel.

Publieke sector

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Innovatie in toezicht houden en handhaven Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Opknippen van grootschalige en complexe implementatie Opzetten van een implementatie- en vernieuwingsmotor Fors en …

Onderwijs

Noorderpoort

NIeuwe richting voor Noorderpoort die aansluit op de maatschappij van 2035. Strategie = Executie: strategie direct toetsen aan praktijk via experimenten. Goede aansluiting op behoeften studenten en werkveld. Succesvol 100% digitaal strategietraject

Onderwijs

Haagse Hogeschool

Studenten sneller geholpen
Heldere verantwoordelijkheden onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
Handzaam verbeterplan voor cruciaal proces: toetsing & examinering. Versnelling op taaie dossiers: fraude-detectie en online toetsing

Onderwijs

HAS Hogeschool

Versnelde realisatie onderwijsvisie
Flexibel en adaptief onderwijs waargemaakt​
Geconcretiseerde ambitie voor onderwijsvernieuwing
Inzicht in voortgang onderwijsvernieuwing
Selfassessment voor docenten en staf

Onderwijs

Hout- en Meubileringscollege

Betere bestelprocedure voor studenten en docenten
Slimmere inkoop van materialen
Gelijkmatiger werkdruk voor ‘winkels’ (minder piekmomenten)
Efficiëntere administratie en meer grip op financiën
Basis om continu te verbeteren

Financiële Dienstverlening

DACSI

Voorbereid op de toekomst van post-trade​.
Toekomstscenario’s voor de securities post-trade sector​
Voorbereid voor sectorbrede ontwikkelingen​
Waardevolle input bij discussies rond regelgeving en toezicht​

huisarts square
Zorg

Digidok

Doorbraak in eerstelijnszorg DigiDok Waarde innovatieve app aangetoond 32% meer patiënten per uur behandelen Digitaal consult kan 36-50% korter dan een fysiek consult Veel fysieke …

Onderwijs

Noorderpoort

Digitale innovatie in de klas ROC Noorderpoort Experimenteren in het onderwijs Innovatie bij de aanwezigheidregistratie Winnen van onderwijstijd Digitale innovatie staat hoog op de agenda’s …

Zorg

Prinses Maxima Centrum

Het kinderoncologisch centrum heeft als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om zoveel mogelijk aandacht te kunnen geven aan de jonge patiënten en hun gezinnen, wil het Prinses Máxima Centrum haar professionals en middelen dan ook zo slim mogelijk inzetten. Turner heeft het centrum geholpen om grip op haar zorgplanning te krijgen met Health Intelligence.

Financiële Dienstverlening

Een toekomstgericht dienstenaanbod

Een toekomstgericht dienstenaanbod Beroepsorganisatie Van toekomstvisie tot pilot​ Nieuwe positionering vereniging vertaald richting bedrijfsvoering​ Eerste stappen richting platformorganisatie gezet​ Meer toegevoegde waarde voor leden​ Dit …

Zorg

Nij Smellinghe

Grip op productie via Tactische OK Planning Ziekenhuis Nij Smellinghe Knelpunten in OK-planning opgelost​ Vernieuwd en flexibel OK-rooster​ Continu inzicht in bezetting​ Vooruitkijken in periodiek …

notebook hand
Onderwijs

NHL en Stenden

Samenwerkingsmodel en transitiepad voor fusie NHL en Stenden Gezamelijke ambities en kansen Regievoering op het totale programma Hogere kwaliteit onderwijs en onderzoek NHL en Stenden …

Onderwijs

Duurzame verbetering van het studiesucces

Hoge uitval en lage rendementen. Hogeschool Utrecht wilde daarom integraal en structureel het Studiesucces verbeteren.

Financiële Dienstverlening

Aegon

Transitie Schade Zakelijk Aegon Nederland Duidelijke visie Door kernwaarden gedreven Nieuwe criteria als scherprechter Vanuit visie naar executie Verzekeraar Aegon heeft het bedrijfsonderdeel voor zakelijke …

Private sector

Een multinational heeft wereldwijd zijn autonome operating companies tot ‘one operating company’ per land geïntegreerd.

Doorbraak: Deze integratie vond al tien jaar geleden plaats, maar staat in de bedrijfskunde nog steeds bekend als een succesvolle casus.

detail macbook
Financiële Dienstverlening

Online verzekeraar zorgt voor marktverschuiving

Doorbraak: In 2008 introduceerde een bekende verzekeringsmaatschappij als een van de eersten in de markt een online verzekeraar.

Private sector

Agrarische coöperatie. Executie groeistrategie door overnames

Doorbraak: De coöperatie heeft gekozen voor een groeistrategie die deels door overnames wordt gerealiseerd. Die overnames moeten niet alleen groei in omvang, maar juist ook groei in waarde opleveren.

Media

Twee mediabedrijven in de aanloop naar de fusie

Doorbraak: De ambitie was om met elkaar het sterkste mediabedrijf in de markt te creëren én van bovenaf opgelegde bezuinigingen door te voeren. Gezamenlijke integratieteams moesten echt inhoud gaan geven aan deze ambitie, en niet meer vasthouden aan het oude.

Financiële Dienstverlening

Financiële dienstverlener. Eén team, één visie, één executie

Doorbraak: De ambitie was om met elkaar het sterkste mediabedrijf in de markt te creëren én van bovenaf opgelegde bezuinigingen door te voeren. Gezamenlijke integratieteams moesten echt inhoud gaan geven aan deze ambitie, en niet meer vasthouden aan het oude.

Private sector

Een voedingsmiddelenbedrijf. Team en plan in één keer, met enorme diepgang

Doorbraak: Met deze bouwsteen is bij het betrokken voedingsmiddelenbedrijf de Top-70 geactiveerd. Samen afzien smeedt een bijzondere band.

Private sector

Webwinkel groeit vanuit een kleine kern

Doorbraak: De webwinkel heeft de Nederlandse consument in recordtempo verlost van de traditionele fysieke warenhuizen. Het bedrijf kan met het assortiment bijna dagelijks inspelen op veranderende behoeften en beschikt over een deliveryservice die bijna sneller is dan zelf halen.

Onderwijs

Middelgrote hogeschool in Nederland. Het nieuwe roosteren

Doorbraak: De ambitie was om met elkaar het sterkste mediabedrijf in de markt te creëren én van bovenaf opgelegde bezuinigingen door te voeren. Gezamenlijke integratieteams moesten echt inhoud gaan geven aan deze ambitie, en niet meer vasthouden aan het oude.

Private sector

Proefondervindelijk op zoek naar doorbraken in processen bij technische groothandel

Doorbraak: Deze technische groothandel levert producten voor handwerk en industrie in verschillende branches. Met een ‘outside-in’ handelswijze waar de klant nog echt voorop staat, staat de interne organisatie op spanning.

Publieke sector

Nederlandse toezichthouder, toezicht en handhaving

Doorbraak: Grote ambitie, kleine stappen. De essentie van de aanpak is dat een grootschalige en complexe implementatie in kleine golven is opgeknipt.

Publieke sector

Een arbodienst vindt een gezonde balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid

Doorbraak: De professionals van de arbodienst, met name bedrijfsartsen, helpen werkenden om een leven lang optimaal te kunnen werken. Daarvoor is een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk.

Private sector

Informatieleverancier introduceert nieuwe bedieningsconcepten

Doorbraak: De juridische divisie van een grote informatieleverancier heeft in Nederland als onderdeel van de transitie naar een effectieve Go-To-Market per klantsegment nieuwe bedieningsconcepten geïmplementeerd.

Publieke sector

Onderzoekslaboratorium voor de milieu- en voedingsmiddelenmarkt op zoek naar slagvaardigheid

Doorbraak: Dagstarts zijn de basis voor het onderhouden en verbeteren van de werkwijze, met een duidelijke procesarchitectuur waarin het overzicht gehouden wordt.

Private sector

Top-4 advocatenkantoor. Meer tevredenheid bij werknemer en cliënt door borging van continu verbeteren

Doorbraak: Een advocatenkantoor is een organisatie van professionals: advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Traditioneel werd de route gevolgd die vanuit de inhoud werd voorgeschreven.

Onderwijs

Hogeschool. Check-in voor verbeteren studieresulaten

Doorbraak: Check-in van verbeterteams binnen de opleidingen. Om de tegenvallende onderwijsrendementen van de faculteit te doorbreken, startten verschillende verbeterteams binnen de opleiding

Private sector

Een internationale bank. Benefits verkopen volgende veranderingen

Doorbraak: Kortcyclisch baten oogsten. Bij diverse onderdelen van deze internationale bank is een aantal verandertrajecten ingezet dat in alle diverse landen geïmplementeerd moet worden.

Al vier jaar op rij wordt Turner door bestuurders en professionals gekozen tot het nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000. Onze opdrachtgevers vertellen je graag hoe het is om met ons te werken.

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE