PrepAIr

AI Datamanagement

AI datamanagement vereist nauwgezette datahygiëne, systematische audits, flexibele IT-architectuur en een roadmap die AI-integratie en toekomstige groei ondersteunt, waarbij kwaliteit en innovatie hand in hand gaan.

Binnen het domein van AI is datamanagement het fundament waarop de betrouwbaarheid van AI-modellen wordt gebouwd. Een evenwichtige aanpak van AI datamanagement richt zich op het waarborgen van datakwaliteit zonder de innovatieve potentie van de data te beperken. Het proces om data ‘trainingsklaar’ te maken, is een cruciaal onderdeel van deze balans.

Dit proces begint met het zorgvuldig schoonmaken van data om vervuiling, inconsistenties en onnauwkeurigheden te verwijderen. Het vereist een methodische benadering die ervoor zorgt dat de data relevant, actueel en vrij van biases is, om te voorkomen dat AI-modellen verkeerde conclusies trekken of discriminerend gedrag vertonen.

Een duidelijk gestructureerde systematiek voor het beheren van ‘schone’ data is onmisbaar. Deze systematiek moet ingebed zijn in de dagelijkse operaties en ondersteund worden door gedetailleerde protocollen en checklists die datahygiëne waarborgen. Regelmatige audits en reviews moeten deel uitmaken van het managementproces om de integriteit van de data voortdurend te verzekeren.

De IT-architectuur die AI-ondersteuning biedt, moet zijn afgestemd op de behoeften van datamanagement. Dit houdt in dat de architectuur niet alleen moet voldoen aan de huidige operationele vereisten, maar ook flexibel genoeg moet zijn om toekomstige AI-ontwikkelingen te ondersteunen. Hierbij is het essentieel dat AI wordt opgenomen in de IT-architectuur roadmap, met een duidelijke visie op hoe toekomstige technologieën en datastromen zullen integreren.

In de IT-architectuur roadmap moet AI als een integraal onderdeel worden beschouwd, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de huidige als de toekomstige AI-behoeften. Dit omvat het voorzien van voldoende rekenkracht, gegevensopslag, en netwerkcapaciteiten, alsmede het inbedden van AI in de kern van het technologisch ontwerp.

Door deze elementen samen te brengen, creëren organisaties een omgeving waarin AI datamanagement evenwichtig, doeltreffend en ethisch is. Dit stelt hen in staat om de voordelen van AI volledig te benutten, terwijl risico’s worden geminimaliseerd en compliance wordt verzekerd. De balans in AI datamanagement is daarmee niet alleen een technische noodzaak, maar ook een strategische keuze die de weg vrijmaakt voor innovatieve groei en concurrentievoordeel in de financiële dienstverlening.

De 6 kerngebieden van het PrepAIr model

PrepAIr

AI Visie

Een duidelijke visie op AI biedt een strategisch kader, waarborgt ethiek, managet risico’s, stimuleert innovatie en bevordert organisatiebrede verantwoordelijkheid en toekomstbestendigheid.

Turner Artificial Intelligence
PrepAIr

AI Governance

AI Governance vereist duidelijke ELSA-beleidsdefinities, risicoregistratie, menselijk toezicht, balans in innovatie, biasbestrijding en transparantie voor verantwoorde en duurzame AI-toepassingen.

PrepAIr

AI Datamanagement

AI datamanagement vereist nauwgezette datahygiëne, systematische audits, flexibele IT-architectuur en een roadmap die AI-integratie en toekomstige groei ondersteunt, waarbij kwaliteit en innovatie hand in hand gaan.

PrepAIr

AI Ecosysteem

Voor succesvolle AI-implementatie is inzicht in beschikbare kennis, capaciteit en data essentieel, aangevuld met externe expertise en partnerships, en ondersteund door een solide datamanagement en infrastructuur.

PrepAIr

Running AI

Effectief AI-beheer vereist heldere incidentidentificatie, bekwaamheid in probleemoplossing, geïntegreerde AI in waardeketens, gestructureerde trainingen, en een strategie voor talentontwikkeling en -behoud.

PrepAIr

AI Strategie-Executie

AI strategie-executie balanceert heldere doelstellingen, multidisciplinaire teams, voortdurende medewerkerstraining en KPI’s om innovatie en aanpassingsvermogen binnen organisaties te waarborgen

Meer weten over Turner?

Turner Strategie-executie wordt voor het vierde jaar op rij door opdrachtgevers gezien als het beste strategisch adviesbureau van Nederland. Meer dan 4000 bestuurders en professionals deden mee aan het onderzoek van MT1000 waarbij Turner de hoogste waardering ontving voor strategie-advies, klantgerichtheid, excellente uitvoering en productleiderschap.

Lees hier meer over de resultaten die andere opdrachtgevers behaalden met hulp van Turner Strategie Executie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer weten over Turner PrepAIr?

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.