PrepAIr

AI Ecosysteem

Voor succesvolle AI-implementatie is inzicht in beschikbare kennis, capaciteit en data essentieel, aangevuld met externe expertise en partnerships, en ondersteund door een solide datamanagement en infrastructuur.

In het streven naar een succesvolle AI-implementatie is het voor organisaties van vitaal belang om een grondige zelfevaluatie uit te voeren betreffende de aanwezige kennis, capaciteit en data. Het identificeren van wat voorhanden is, en belangrijker nog, wat ontbreekt, is een eerste stap in de richting van het opbouwen van een robuust AI-ecosysteem.

Een diepgaand begrip van de eigen AI-kennis is essentieel. Als de interne expertise niet volstaat voor de ambitieuze AI-doelen, dan wordt er vaak gekeken naar samenwerkingsverbanden met externe deskundigen. Deze samenwerkingen kunnen een breed spectrum omvatten, van consultants die helpen bij het finetunen van de AI-strategie tot technologiebedrijven die gespecialiseerde tools en oplossingen bieden.

Risicobeheersing is een ander cruciaal aspect. Het inschakelen van derde partijen zoals certificeerders en cybersecurity-experts kan helpen om het AI-landschap veilig en conform de regelgeving te houden. Het is een strategie die niet alleen risico’s mitigeert maar ook vertrouwen opbouwt bij klanten en stakeholders.

De beschikbare capaciteit binnen de organisatie moet ook zorgvuldig worden beoordeeld. Het gaat hier niet alleen om het aantal medewerkers, maar ook om hun vaardigheden en de technologische en financiële middelen die tot hun beschikking staan. Het vermogen om effectief te schalen en aan te passen aan de eisen van AI is een indicator van een gezonde interne capaciteit.

Data is de brandstof voor elke AI-motor. Zonder toegang tot voldoende en kwalitatief hoogwaardige data kunnen AI-initiatieven niet van de grond komen. Daarom is het beheer van data, zodanig dat het zowel integriteit als toegankelijkheid verzekert, een topprioriteit.

Een organisatie die deze aspecten – kennis, samenwerking, capaciteit en data – in evenwicht weet te brengen, is goed gepositioneerd om de vruchten van AI te plukken. Dit evenwicht is een continu proces van afstemming en herkalibratie, cruciaal voor het navigeren in de snel veranderende wereld van technologische innovatie.

De 6 kerngebieden van het PrepAIr model

PrepAIr

AI Visie

Een duidelijke visie op AI biedt een strategisch kader, waarborgt ethiek, managet risico’s, stimuleert innovatie en bevordert organisatiebrede verantwoordelijkheid en toekomstbestendigheid.

Turner Artificial Intelligence
PrepAIr

AI Governance

AI Governance vereist duidelijke ELSA-beleidsdefinities, risicoregistratie, menselijk toezicht, balans in innovatie, biasbestrijding en transparantie voor verantwoorde en duurzame AI-toepassingen.

PrepAIr

AI Datamanagement

AI datamanagement vereist nauwgezette datahygiëne, systematische audits, flexibele IT-architectuur en een roadmap die AI-integratie en toekomstige groei ondersteunt, waarbij kwaliteit en innovatie hand in hand gaan.

PrepAIr

AI Ecosysteem

Voor succesvolle AI-implementatie is inzicht in beschikbare kennis, capaciteit en data essentieel, aangevuld met externe expertise en partnerships, en ondersteund door een solide datamanagement en infrastructuur.

PrepAIr

Running AI

Effectief AI-beheer vereist heldere incidentidentificatie, bekwaamheid in probleemoplossing, geïntegreerde AI in waardeketens, gestructureerde trainingen, en een strategie voor talentontwikkeling en -behoud.

PrepAIr

AI Strategie-Executie

AI strategie-executie balanceert heldere doelstellingen, multidisciplinaire teams, voortdurende medewerkerstraining en KPI’s om innovatie en aanpassingsvermogen binnen organisaties te waarborgen

Meer weten over Turner?

Turner Strategie-executie wordt voor het vierde jaar op rij door opdrachtgevers gezien als het beste strategisch adviesbureau van Nederland. Meer dan 4000 bestuurders en professionals deden mee aan het onderzoek van MT1000 waarbij Turner de hoogste waardering ontving voor strategie-advies, klantgerichtheid, excellente uitvoering en productleiderschap.

Lees hier meer over de resultaten die andere opdrachtgevers behaalden met hulp van Turner Strategie Executie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer weten over Turner PrepAIr?

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.