PrepAIr

AI Governance

AI Governance vereist duidelijke ELSA-beleidsdefinities, risicoregistratie, menselijk toezicht, balans in innovatie, biasbestrijding en transparantie voor verantwoorde en duurzame AI-toepassingen.

AI Governance is de ruggengraat van verantwoorde implementatie van kunstmatige intelligentie (AI). Het is een multidisciplinair kader dat zorgt voor de nodige balans tussen innovatie stimuleren en risico’s beperken. Dit kader moet duidelijk gedefinieerde rollen, taken en verantwoordelijkheden bevatten, evenals een ethisch beleid, bekend als ELSA (Ethical, Legal, Societal, and Accountability) principes.

Een gedegen AI Governance begint met transparantie. Organisaties dienen een register te onderhouden van alle AI-toepassingen, inclusief gedetailleerde informatie over de toepassingsgebieden en bijbehorende risico’s. Dit register moet ook een heldere risicoindeling bevatten, waarbij risico’s gecategoriseerd worden van ‘onacceptabel’ tot ‘minimaal of geen risico’. Deze categorisatie helpt bij het maken van geïnformeerde beslissingen over de implementatie van AI.

Het proces van registreren, beoordelen en monitoren van AI-toepassingen is essentieel. Dit omvat periodieke Risk Change Assessments en PARP (Process for the Assessment of Risks from Psychosocial factors) methodologieën, die niet alleen de technische aspecten beoordelen, maar ook de sociale impact. Human oversight, of menselijk toezicht, speelt hierbij een kritische rol om ervoor te zorgen dat AI beslissingen eerlijk en transparant blijven.

Een uitdaging binnen AI Governance is het vinden van de balans tussen voorzichtigheid en innovatie. Organisaties moeten zorgen dat voorzichtigheid niet leidt tot het smoren van innovatie. Dit vereist een strategische afweging, waarbij risico’s worden geminimaliseerd zonder de potentie van AI te beperken.

De verantwoordelijkheid voor het aanpakken van bias en discriminatie is een fundamenteel onderdeel van AI Governance. Dit vereist een georganiseerde aanpak, vaak met specifieke teams of rollen toegewijd aan het monitoren en corrigeren van deze kwesties, aangepast aan de risico’s van elke AI-toepassing.

Het ELSA-beleid moet niet alleen nauwgezet toegepast worden, maar ook regelmatig worden geëvalueerd en aangepast. Organisaties dienen de transparantie en eerlijkheid van hun AI-toepassingen voortdurend te toetsen, met duidelijke protocollen voor communicatie over data en de mogelijke effecten van AI-modellen.

De impact van AI op werkgelegenheid is een ander belangrijk communicatiepunt. Organisaties moeten open zijn over hoe AI-toepassingen banen kunnen veranderen of vervangen en welke maatregelen ze nemen om werknemers te ondersteunen.

Het bijhouden van de nieuwste AI-wet- en regelgeving is een continue proces. Dit vereist actieve deelname aan industrie-fora, samenwerking met regelgevende instanties en soms zelfs het bijdragen aan het vormgeven van toekomstige wetgeving.

Transparantie naar gebruikers en klanten over het gebruik van AI-toepassingen is een must. Dit betekent dat organisaties een transparantieniveau moeten nastreven dat zo dicht mogelijk bij de volledige transparantie ligt.

 

Tot slot moeten organisaties alternatieven bieden voor klanten die AI-toepassingen liever vermijden. Dit kan bijvoorbeeld een opt-out mogelijkheid zijn of traditionele dienstverleningsprocessen die naast de AI-gestuurde processen bestaan.

Een evenwichtige benadering van AI Governance waarborgt dat organisaties kunnen innoveren zonder hun ethische kompas te verliezen, en zorgt ervoor dat AI een positieve kracht blijft richting de toekomst.

De 6 kerngebieden van het PrepAIr model

PrepAIr

AI Visie

Een duidelijke visie op AI biedt een strategisch kader, waarborgt ethiek, managet risico’s, stimuleert innovatie en bevordert organisatiebrede verantwoordelijkheid en toekomstbestendigheid.

Turner Artificial Intelligence
PrepAIr

AI Governance

AI Governance vereist duidelijke ELSA-beleidsdefinities, risicoregistratie, menselijk toezicht, balans in innovatie, biasbestrijding en transparantie voor verantwoorde en duurzame AI-toepassingen.

PrepAIr

AI Datamanagement

AI datamanagement vereist nauwgezette datahygiëne, systematische audits, flexibele IT-architectuur en een roadmap die AI-integratie en toekomstige groei ondersteunt, waarbij kwaliteit en innovatie hand in hand gaan.

PrepAIr

AI Ecosysteem

Voor succesvolle AI-implementatie is inzicht in beschikbare kennis, capaciteit en data essentieel, aangevuld met externe expertise en partnerships, en ondersteund door een solide datamanagement en infrastructuur.

PrepAIr

Running AI

Effectief AI-beheer vereist heldere incidentidentificatie, bekwaamheid in probleemoplossing, geïntegreerde AI in waardeketens, gestructureerde trainingen, en een strategie voor talentontwikkeling en -behoud.

PrepAIr

AI Strategie-Executie

AI strategie-executie balanceert heldere doelstellingen, multidisciplinaire teams, voortdurende medewerkerstraining en KPI’s om innovatie en aanpassingsvermogen binnen organisaties te waarborgen

Meer weten over Turner?

Turner Strategie-executie wordt voor het vierde jaar op rij door opdrachtgevers gezien als het beste strategisch adviesbureau van Nederland. Meer dan 4000 bestuurders en professionals deden mee aan het onderzoek van MT1000 waarbij Turner de hoogste waardering ontving voor strategie-advies, klantgerichtheid, excellente uitvoering en productleiderschap.

Lees hier meer over de resultaten die andere opdrachtgevers behaalden met hulp van Turner Strategie Executie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer weten over Turner PrepAIr?

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.